Адміністративні правовідносини

Однією з гілок влади є виконавча. Робота її представників будується на основі юридичних норм, які разом складають цілу галузь – адміністративне право. Так як воно реалізується в суспільстві, виникають адміністративні правовідносини.

Система адміністративного права

Адміністративне право регулює тільки ті відносини, які виникають між людьми, покликаними здійснювати виконавчу владу.

Серед інших юридичних наук адміністративне право – наймолодша наука. Вона зародилася лише в 18 столітті і тоді отримала назву “наука поліції”.

Особливості норм цієї галузі права:

 • владний, обов’язковий характер норм;
 • охоплюють всі сфери життя суспільства: політичну, економічну, соціальну, духовну;
 • суб’єкти адміністративного права: громадяни, органи влади, наприклад, різні міністерства, поліція, чиновники, організації, в тому числі політичні партії;
 • у названих суб’єктів є свої права і обов’язки.

Пояснимо, як виявляється особливість адміністративного права проникати в усі сфери життя. У політичній сфері воно включає в себе управління органами безпеки, іноземних і внутрішніх справ. В економічній – управління сільським господарством, промисловістю, фінансами, в соціально-культурній сфері – управління такими областями, як освіта, медицина, наука та інше.

Джерела норм адміністративного права

Як і інші прийняті в суспільстві і закріплені державою правила, адміністративні норми відображені в законах і кодексах, які частково або повністю присвячені цій галузі права:

 • Конституції України;
 • Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Форми норм адміністративного права

Найчастіше виділяють три форми:

 • норми-заборони

Вони не дозволяють здійснювати певні дії. Наприклад, норми строго забороняють крадіжку, порушення правил дорожнього руху, хуліганство і так далі.

 • норми-приписи

Вони, навпаки, вказують на ті дії, які належить вчиняти. Наприклад, до таких належать посадові інструкції.

 • норми-дозволи

Це права людей, на які поширюються норми адміністративного права. До них можна віднести можливість проводити мітинги, отримувати медичну допомогу, право на недоторканність житла та інше.

Особливості адміністративного правовідносини

 • виборчий характер: воно виникає виключно в області діяльності виконавчої влади;
 • воно з’являється тільки тоді, коли його учасники – органи або люди – суб’єкти адміністративної влади;
 • його суб’єкти наділені особливими повноваженнями, які дозволяють їм управляти і виконувати розпорядження від імені держави.

Адміністративне правопорушення

Правопорушення, або проступок, в цій сфері може бути спрямований проти:

 • прав громадян;
 • порядок в суспільстві;
 • власність;
 • екологічну безпеку.

За правопорушення передбачені спеціальні покарання.

До них відносяться:

 • попередження;
 • штраф;
 • арешт;
 • обов’язкові роботи;
 • призупинення діяльності.

Що ми дізналися?

Вивчивши тему 9 класу суспільствознавства, ми з’ясували, що адміністративні правовідносини виникають між людьми, які беруть участь в управлінні державою в рамках виконавчої гілки влади. Особливості адміністративних норм полягають у тому, що вони носять владний характер і знаходять своє відображення у всіх сферах життя суспільства. До порушників цих норм застосовуються покарання. Найсуворіша форма покарання – адміністративний арешт.

Посилання на основну публікацію