Адміністративне право

Адміністративне право – це розділ юридичної науки про систему державного управління

Поняття адміністративного права має на увазі під собою систему правових норм, яка регулює відносини сфери управлінської діяльності державних органів і посадових осіб при здійсненні виконавчої влади. Крім того, адміністративне право – це розділ юридичної науки про систему державного управління.

В Російській Імперії адміністративне право називалося поліцейським правом (по суті публічним правом) і включало в себе, крім усього іншого, освітнє право, медичне право та митне право.

Існує три методу адміністративного права:

 • припис (керівництво до дії, спостереження якого не тягне юридичних наслідків);
 • заборона (заборона певних дій, недотримання загрожує юридичними наслідками);
 • дозвіл (можливість вибору варіанта дій).

Функції адміністративного права.

 • Правовиконавча – юридична форма реалізації виконавчої влади.
 • Правотворча – створення адміністративних норм права суб’єктами виконавчої влади.
 • Організаційна – організація державно-управлінської діяльності.
 • Координаційна – ефективну взаємодію всіх елементів адміністративного права.
 • Правоохоронна – захист законних прав та інтересів усіх учасників адміністративних правовідносин.

Джерела адміністративного права.

Джерела на загальнодержавному (федеральному) рівні:

 • Норми міжнародного права.
 • Конституція України.
 • Закони закони України і УСРС.
 • Укази Президента України.
 • Постанови Уряду.
 • Акти державних органів з особливим статусом (наприклад, Центральний Банк).

Джерела на регіональному рівні:

 • Конституції та (або) статути суб’єктів України.
 • Постанови конституційних судів суб’єктів України.
 • Інші закони та нормативні акти законодавчих і виконавчих органів суб’єктів України.

Джерела на місцевому (муніципальному) рівні:

 • Статути міст, поселень, районів або округів (муніципальних утворень).
 • Акти глав муніципальних утворень.
 • Акти представницьких органів муніципальних утворень.
 • Акти місцевої адміністрації.

Суб’єкти адміністративного права.

В системі адміністративного права розрізняють такі суб’єкти та інститути адміністративного права:

Органи державної влади:

 • залатані Президенту (оборона, держбезпека, внутрішні справи, іноземні справи, цивільна оборона, надзвичайні ситуації та юстиція);
 • підлеглі Уряду (економіка, фінанси, охорона здоров’я, освіта, транспорт, зв’язок та інформація, культура, спорт, туризм, а також соціальна сфера);
 • органи іншої підпорядкованості (Центральний Банк, рахункова палата).
 • Індивідуальні суб’єкти:
 • фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи з подвійним громадянством, біженці і вимушені переселенці, вимушені мігранти, громадяни інших країн, які прибули для здійснення трудової діяльності);
 • неурядові організації (громадські організації, міжнародні організації, релігійні об’єднання).

Іноді трапляються конфліктні ситуації через відмінності адміністративних норм держави та регіональних норм адміністративного права. Таким чином, існуюча адміністративно-правова система недосконала і потребує доопрацювання.

(В даному тексті можуть бути неточності)

Посилання на основну публікацію