Адепт, Адміністративне право

Адепт (франц. Adepte прихильник, прихильник). Прихильник будь-якого навчання, ідеї, релігійної течії.

Адміністративна відповідальність. Форма юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за вчинення адміністративного проступку (див. Адміністративне правопорушення). До адміністративної відповідальності притягуються особи з 16 років. Військовослужбовці несуть відповідальність за адміністративне правопорушення за дисциплінарними статутами. За вчинення адміністративних правопорушень застосовуються адміністративні стягнення.

Адміністративне право. Галузь права, регулююча відносини, що складаються в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, державного управління. Норми адміністративного вдачі визначають порядок організації і діяльності апарату державного управління, компетенцію органів управління, права та обов’язки посадових осіб, взаємовідносини між органами управління та громадянами та ін. Об’єкти адміністративно-правових відносин – діяльність людей, їх дії і вчинки; в ряді випадків об’єктом цих правовідносин є майно.

Адміністративне правопорушення. Посягають на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправні, винні дія або бездіяльність, за які законодавцем передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження, штрафу, конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, позбавлення спеціальних прав (водійських, полювання), виправні роботи і адміністративного арешту. Органи, яким підвідомчі справи про адміністративні правопорушення: адміністрація районів, міст, районів у містах, селищах, селах; комісії у справах неповнолітніх при місцевій адміністрації; районні (міські) суди; судді загальних і військових судів; мирові судді; органи внутрішніх справ (начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, державні автомобільні інспектори і т.д.); органи залізничного, морського, річкового і повітряного, а також пасажирського міського та міжміського автомобільного транспорту та електротранспорту; органи та учрежде-

Посилання на основну публікацію