✅Зв’язок між громадянським суспільством і правовою державою

Людина не може існувати без інших людей. Цей взаємозв’язок в стародавні часи призвів до формування суспільних і державних підвалин. У сучасному світі поняття громадянського суспільства і правової держави тісно взаємопов’язані і часто використовуються для характеристики різних країн. Чим вище рівень розвитку цих факторів, тим якісніше життя населяють територію людей.

Громадянське суспільство

У політології термін означає рівень розвитку країни і характеризує сферу, в якій можуть самопроявлятися вільні громадяни і формувати свої організації для захисту інтересів. У суспільстві застосовуються закони, які захищають людей від прямого втручання або можливої довільної регламентації. Іншими словами, термін можна сприймати як гарантію реалізації прав і свобод людини.

Без громадянського суспільства і держави нереально побудувати правову основу для подальшого розвитку країни. Уряд не може одноосібно здійснювати свої рішення і при цьому жорстко контролювати людей. У сучасному суспільстві має бути взаємозв’язок між усіма учасниками політичних і правових відносин. Представники влади не можуть безпосередньо займатися контролем громадян і нав’язувати їм свої інтереси. У такому суспільстві можна виділити кілька складових факторів:

 • незалежні ЗМІ;
 • політичні організації;
 • громадські рухи;
 • некомерційні організації;
 • церква і сім’я.

Ці фактори називають інститутами правової країни. Вони є важливими елементами для формування та розвитку активного громадянського суспільства. У сучасному світі його прийнято вважати основою західної ідеології побудови і розвитку країни. Завдяки взаємопов’язаним елементами суспільства можливе якісне виконання різних функцій, тому в політології такий тип соціуму коротко називають прототипом анархії.

Особливістю громадянського суспільства і правової держави є створення Громадської палати. Соціологи виділяють наступні основні риси цього органу:

 • Залучення громадян у політику допомагає подолати стереотип про продажність представників влади та наявність корупції в різних органах Державного самоврядування. У сучасному суспільстві кожна ефективна і активна людина може взяти участь у політичних процесах.
 • Допомога в плані реалізації ініціатив та супровід для якісного результату. Так державні інститути зміцнюють зв’язок між учасниками суспільного життя.
 • Незалежна оцінка законопроектів та місцевих ініціатив.

Громадська думка, активні дії різних сторін суспільства і бажання реалізувати свої сили для поліпшення якості життя є основами правової країни. Взаємозв’язок між учасниками демократична.

Структура та інститути

Система складається з ряду інститутів, які не можуть залежати від уряду і є результатом громадських зв’язків. Вони висловлюють економічні, соціальні та духовні інтереси, можуть стосуватися суспільного та особистого життя. Інститути, як і громадські організації, є незалежними, тому їх діяльність відбувається незалежно від державних і комерційних структур.

Відносини між елементами системи також піддаються впливу інститутів. Вчені виділяють наступні підтипи:

 • Сімейний. У суспільстві закладений тип відносин, які можуть застосовуватися як зразок, але будь-яка мала соціальна група вибирає для себе унікальну тактику і слід тільки особистих мотивів.
 • Професійний.
 • Економічний.
 • Релігійний.

У суспільствознавстві громадянське суспільство – це не тільки окрема сфера впливу уряду, а й особливий простір для вільного прояву діяльності і волі людей. Воно не може існувати окремо від держави, адже впливає на діяльність органів влади. Але головним його завданням є створення умов для самореалізації. У конспектах і доповідях на цю тему описуються можливості для поліпшення умов втілення побажань членів суспільства.

У цій структурі також будуть здійснюватися дії, спрямовані на стримування політичного панування і посилення контролю влади над людьми. Зрозуміло, що чим краще розвивається правова система, тим більше є можливостей для громадян створити якісну сферу особистого впливу та регулювання правових процесів у співвідношенні з урядом.

Ключові функції

Всі елементи, складові зміст суспільства, пов’язані між собою, тому виділити ключові функції важко. Захист приватних сфер життя громадян є основою будь — якого соціуму, адже людина – найвища цінність країни. Крім цього, має здійснюватися захист суспільних інтересів з максимальним стримуванням представників політичної влади до панування.

На жаль, політика не завжди буває чесною. Часто замість допомоги громадянам і забезпечення гідного рівня життя політична влада намагається вирішити свої інтереси і втілити процеси, які спрямовані на вузькопрофільну дію.

Громадська держава формує демократію в країні. Як показує практика, чим старше воно, тим вище шанси досягти демократичних процесів і отримати можливість громадянам реалізувати свої суспільні інтереси. Але і молоді країни можуть показувати непоганий результат, переймаючи досвід У інших.

Крім прав Держава накладає на громадян обов’язки. Їх вони зобов’язані дотримуватися для досягнення рівних умов і якісних можливостей для всіх жителів країни. Тут функції суспільства і правової держави тісно переплітаються, адже останнє формує обов’язки, права і норми, які регулюватимуть взаємозв’язок між Учасниками Системи.

Всі люди рівноправні незалежно від матеріального становища і політичного статусу. Немає учасників системи, які можуть уникнути покарання у разі порушення прав і свобод інших громадян.

Яке б не було становище людини, він зобов’язаний діяти відповідно до законів і Конституції країни, в якій знаходиться, інакше за порушення буде покараний представниками правоохоронних органів.

Порівняльна характеристика

Правова держава має в своїй основі цивільний тип, але відрізняється складною ієрархією і структурованістю елементів. Якщо суспільство відповідає за соціальні зв’язки між учасниками системи, то держава представляє їх на міжнародному рівні і може характеризувати країну як складну динамічну структуру зі своїми ресурсами і подальшим планом розвитку.

При різних режимах роль суспільства змінювалася. Так, при тоталітаризмі громадянські свободи і права максимально обмежувалися на користь представників влади. Тоді люди повинні були виконувати дії і накази, яких вимагав уряд. Життя громадян було повністю під контролем. Авторитаризм схожий на тоталітаризм, але здійснює заборону впливу громадян на політичну структуру. По суті, влада і люди — це дві вертикалі в одній країні.

Хоча інститути, створені громадянами, безпосередньо не підкоряються правовій державі, вони активно з ним взаємодіють. Завдяки цьому зв’язку регулюються відносини між усіма учасниками системи. Цей тип можна сприймати як посередника між правовою державою та представниками влади.

Наприклад, процеси здійснення реформ і втілення різних норм і законів відслідковуються незалежними ЗМІ, контролюються журналістами і незалежними цивільними організаціями. Громадські рухи не тільки допомагають домогтися своїх прав, а й впливають на прийняття державою різних рішень.

Звичайно, говорити про повний вплив цивільного типу на правову систему не можна, адже навіть у демократичних країнах взаємозв’язок між суспільством і правовими інституціями не заснований на повному підпорядкуванні.

Недолік такої системи в тому, що вона забезпечує інтереси індивідів і груп, в той час, як правова держава повинна контролювати процеси на всіх рівнях і займатися регуляцією відносин між учасниками різних соціальних груп. Політологи рекомендують вважати його елементом правової системи, але не повністю окремим інститутом, оскільки взаємозв’язок між ними досить сильна.

На суспільствознавстві в 9 класі ознаки правової держави описуються детально із зазначенням суспільного зв’язку та впливу різних соціальних інститутів на діяльність представників влади.

Посилання на основну публікацію