✅Золоте правило моралі

Вступаючи у взаємодію з оточуючими, людина орієнтується на певні правила, прийняті в суспільстві. Вони були сформовані для того, щоб забезпечити стабільність соціуму, гарантувати безпеку кожної особистості.

Деякі з цих норм (наприклад, правові) закріплені в офіційних документах — законах і постановах. Інші (такі як моральні, етичні) носять рекомендаційний характер. Дізнаємося, що таке золоте правило моралі, в чому полягає його суть.

Моральні норми

Норми моралі – це правила поведінки, в основі яких лежать загальнолюдські цінності. Вони не відображені в офіційних документах, але грають величезну роль в нашому житті. Кожна людина, стикаючись з ситуацією вибору, оцінює варіанти поведінки відповідно до уявлень, що склалися в соціумі.

Норми моральності виконують безліч функцій. Коротко розглянемо основні з них.

  • Вони регулюють поведінку кожного члена соціуму.
  • Вони впливають на формування внутрішнього світу людини, його системи цінностей і переконань, на визначення способів дії.
  • Норми моралі виконують роль орієнтиру для тих, хто бажає розвиватися.
  • Вони забезпечують стабільність, цілісність суспільства, оскільки поведінка людей, які «ввібрали» в себе моральні норми, легко передбачити.

В основі моральних переконань лежать особливі цінності.

До таких цінностей відносяться:

  • добро (все те, що позитивно позначається на розвитку суспільства і особистості);
  • гуманізм (система поглядів, в основі якої лежить ставлення до людини як до вищої цінності);
  • борг (внутрішнє відчуття людини, усвідомлення нею своїх обов’язків);
  • совість (почуття відповідальності, яке визначає, як слід вчинити в тій чи іншій ситуації);
  • чесність (справедливе ставлення до оточуючих, прагнення дотримуватися правди);
  • повага (визнання достоїнств іншої людини, його унікальності).

Золоте правило моралі

Норми моралі склалися багато століть тому. Вони лежать в основі світових релігій. Мислителі і філософи давнини намагалися дати їм тлумачення. Дізнаємося, як звучить золоте правило моральності.

Відомий китайський вчений Конфуцій присвятив свої праці осмисленню цінностей суспільства.

Він сформулював Головне правило моралі, яке говорить: «Не роби іншому того, чого не бажаєш собі». Це означає, що кожна людина, вступаючи у взаємодію з оточуючими, повинен задуматися про те, як не нашкодити, принести добро і користь.

Таким чином, перш ніж прийняти рішення, кожен з нас повинен задуматися про те, до чого воно може привести. Уміння поставити себе на місце іншої людини властиво не кожному. Багато хто не усвідомлюють того, якої шкоди оточуючим може завдати різке слово, брехня, надмірна критика.

Золоте правило моральності допомагає зрозуміти позицію іншої людини, усвідомити наслідки дій. Його порушення призводить до конфліктів, нерозуміння, формування почуття несправедливості.

Золоте правило отримало відображення в багатьох навчаннях. Прикладами є релігії світу. Так, в основі іудаїзму лежить постулат: “Возлюби ближнього твого, як самого себе”. У християнстві Головне правило моральності зустрічається в висловах Ісуса Христа, в посланнях Апостолів.

Що ми дізналися?

Норми моралі – це правила поведінки, які прийняті в суспільстві. Вони дають людині орієнтир, як слід чинити в тій чи іншій ситуації. Золоте правило моралі було сформульовано в давнину.

Воно говорить, що людина повинна ставитися до оточуючих так, як хотів би, щоб ставилися до нього самого. Про це правило можна підготувати повідомлення на урок суспільствознавства.

Посилання на основну публікацію