✅Характер прав і свобод людини і громадянина

З давніх часів і до сьогоднішнього дня цивілізація перебуває на стадії активного розвитку, і управління всіма процесами залежить від людей. Не можна знайти галузь, в якій людство не проявляє свою активність. Це стосується і природи, і суспільства. Держава захищає права і свободи людини і громадянина, оскільки він є основою розвитку країни. Завдяки Конституції ці права задокументовані і є обов’язковими до виконання.

Коротка характеристика

Відповідно до загальновизнаних законів і норм міжнародного права в державі визнаються і застосовуються елементи закону. Вони дозволяють захищати людину від порушень особистого простору, нав’язування поглядів або стереотипів поведінки.

У Конституції виділяються наступні свободи, які є обов’язковими для виконання:

 • Права є вищою цінністю для особистості і належать їй від народження і до смерті. Ніхто не має права порушити цю цінність або забрати її в індивіда. Всі люди рівні перед законом, тому заходи покарання також застосовуються для всіх у випадку, якщо пункти Конституції будуть порушені.
 • Права можуть здійснюватися тільки в тому випадку, якщо не порушують меж свободи іншого громадянина. В іншому випадку це вважається порушенням закону і групи норм, що захищають індивіда.
 • Чоловіки і жінки знаходяться в рівних умовах і володіють однаковими можливостями в державі. У суспільствознавстві можна знайти порівняння розвитку норм різних статей в різні епохи.
 • Загальновизнані міжнародні норми мають пріоритет перед законами конкретної держави. Тому представники інших країн віддають перевагу цих нормам.
 • Насильницька зміна конституційного ладу неможлива з використанням прав і свобод людини. А також неприпустимим вважається розпалювання расової, національної та релігійної ненависті, оскільки це впливає на свободи інших людей і може порушувати їх ознаки.

Визначення обов’язків і можливостей громадянина включає в себе суспільну волю і обов’язок держави беззаперечно виконувати її. Завдяки інституту громадянства і зв’язку людини з країною визначається його статут громадянина. Характер свобод особистості індивідуальний і залежить від виявлення бажань виконувати ті чи інші дії. Кожна особистість має право сама вибирати, як надійде в конкретній ситуації і висловлювати свою думку.

Основне завдання держави полягає не тільки в тому, щоб індивід, його свободи були максимально захищені, але і щоб мінімізувати негативні наслідки свого втручання в різні процеси і сфери діяльності.

Основні гарантії

Конституція захищає громадян і зобов’язується гарантувати свободу. Тут виділяється два типи: природний, який індивід отримує від народження і володіє до смерті. Основним прикладом є можливість на життя, якою володіють громадяни по всій планеті. Зміст другого типу включає в себе права, що виникають у зв’язку з розвитком держави або суспільства.

Такі норми виникають від народження, але можуть реалізуватися тільки в разі настання певних умов. Реалізація можливості голосування може настати тільки після повноліття, коли людина несе відповідальність за свої дії і морально готовий приймати рішення, що впливають не тільки на нього, але і на навколишнє середовище і суспільство.

Індивідуальні норми і свободи, встановлені Конституцією, діляться на три групи прав людини:

 • Особисті.
 • Політичні.
 • Соціально-економічні.

Про те, що таке права людини і громадянина, можна почитати в підручниках з права в 9 класі. А також можна виділити гарантії здійснення суб’єктивних норм. Контроль за цим процесом здійснюється органами державної влади. Люди повинні розуміти, що всі рівні перед законом і судом. Рівність можливостей і свобод означає, що реалізація їх відбувається незалежно від національності, статі, раси та мови. А головне, що соціальний стан і матеріальний достаток не можуть вплинути на чесне втілення і захист норм індивіда.

Незалежно від рівня розвитку держави, вона повинна гарантувати можливість людей захищати свободи в судовому порядку. У більшості країн може існувати можливість консультації безкоштовного адвоката. У судовому способі захисту розкривається демократична сутність держави і рівень захисту громадян. Це виражається через презумпцію невинності, тобто ув’язнений вважається невинуватим до тих пір, поки його провина не буде доведена в суді.

Завдяки доповідям, повідомленням і конспектам на тему норм і свобод громадян можна коротко охарактеризувати особливості реалізації конституційних норм.

Опис обов’язків

Щоб бути частиною держави, особистість повинна виконувати ряд юридичних обов’язків, завдяки яким вона може підтвердити свою приналежність до країни. У прикладах примітивних суспільств навпроти кожної норми людини прописувалася його обов’язок, це створювало жорсткі рамки для розвитку і зводило бар’єр між людьми і державою. Сьогодні ж прав і свобод набагато більше, ніж обов’язків, але останні так само активно прописуються і вказуються в Конституції.

До них відносяться наступні пункти:

 • Дотримання Конституції та її законів.
 • Оплата встановлених і регламентованих законом зборів.
 • Збереження навколишнього середовища і дбайливе ставлення до її ресурсів. Діяльність людини зараз повинна максимально налаштовуватися на захист благ природи і відновлення останніх.
 • Захист Вітчизни та виконання обов’язків на військовій службі.
 • Турбота про дітей.
 • Турбота про непрацездатних батьків і допомога.
 • Отримання основного загальної освіти.

До обов’язків також відноситься турбота і збереження історичної спадщини, захист і відновлення пам’яток архітектури. У таблицях і схемах вказується перелік додаткових обов’язків, які може виконувати людина в суспільстві.

У Конституції зазначено, що приступати до виконання своїх обов’язків людина може з настання періоду повноліття, який настає з 18 років.

Особисті права

Цей тип відносять до прав першого покоління. Вони забезпечують не тільки автономність, а й свободу індивіда як члена громадянського суспільства. Вони мають статус природних і тому спочатку не залежали від держави. До числа особистих прав відноситься право на життя, особисту свободу, недоторканність і захист свого майна.

Людина має право залишати одну країну заради іншої, цим гарантується свобода пересування. Можливість на життя вийшло реалізувати за допомогою скасування смертної кари. Це можна вважати відповіддю демократії на диктатуру і авторитаризм.

Кожна особистість повинна відчувати себе гідно в державі. Ніхто не може піддаватися тортурам, насильству або жорстокій поведінці, яке також веде до різкого обмеження прав. Право на свободу та особисту недоторканність також здійснюється і контролюється державою. Завдяки правоохоронним органам у разі порушення люди можуть звернутися за допомогою і отримати надійний захист.

Право на таємне листування, таємницю особистого життя і сімейних відносин також реалізується в державі. Кожна людина є в першу чергу особистістю і тому має свій простір, який обмежується від інших членів суспільства. Конституцією заборонено збирати інформацію про людину, передавати її особисті дані без згоди, стежити за приватним життям і шантажувати. Це суворо присікається законом.

До числа особистих можливостей можна віднести наступні, встановлені і прописані в Конституції:

 • Право мати недоторканність житла. Без дозволу людини ніхто не може проникати на територію її проживання і використовувати її речі.
 • Визначення та зазначення національної приналежності. Держава розвивається за принципом демократії, тому кожна людина має право висловлювати свої культурні та етнічні цінності без перешкод з боку інших членів суспільства.
 • Право користуватися рідною мовою. Навіть якщо в державі є своя мова, люди можуть користуватися і іноземними мовами, якщо вважають за потрібне, але це не змінює статусу єдиної державної мови.
 • Вибір місця проживання і роботи, а також вільне пересування по території держави і виїзд за його межі. Людина може самостійно здійснювати суб’єктивний вибір, держава не може створювати перешкод на шляху здійснення цього права.

Всі елементи закону закріплюються Конституцією і не можуть бути проігноровані іншими представниками суспільства.

Для якісного виконання законів створені правоохоронні органи, які займаються реалізацією всіх норм Конституції, основи якої регулюють взаємозв’язки в суспільстві.

Посилання на основну публікацію