✅Взаємозв’язок суспільства і природи

Сучасне суспільство разом з природою перебуває в тісній взаємодії. При цьому слід зазначити, що людина стала впливати на навколишній світ таким чином, що виникло актуальне питання щодо збереження тварин і рослин. При вивченні суспільства і природи важливо визначитися з поняттям екології, способами її захисту.

Особливості навколишнього світу

Існує два його основних поняття. Якщо розглядати термін в широкому сенсі, він об’єднує всі прояви і форми в світовому масштабі. У вузькому розумінні природа представлена біосферою або природними умовами, в яких мешкає сучасна людина. При розгляді основних тимчасових етапів розвитку суспільства легко простежити відносини з навколишнім середовищем.

Основні приклади:

 • Первісний період характеризується тим, що людина проявляла повагу до природи, дбайливо до неї ставився, не надаючи серйозної шкоди.
 • Другий період – у міру розвитку техніки з наукою спостерігалося вторгнення людей в навколишній світ, активне застосування всіляких ресурсів.
 • Новий сформований суспільний лад передбачає активне використання ресурсів, що видобуваються з метою їх подальшої реалізації і збагачення.

В цей час спостерігається справжня екологічна криза.

Між природою і людиною відбувається дисгармонія. Нрунти піддаються масовому засміченню, утворюються небезпечні для планети озонові діри. Подібні проблеми є наочним відображенням нової обстановки.

Екологічна ситуація

Забруднення, якими зачіпаються природні ресурси, є бідою для всіх людей без винятку. Виникає необхідність у розробці та впровадженні на практиці вдосконалених способів щодо захисту природного оточення. Позначені проблеми актуальні і розглядаються детально екологією. Ця наука вивчає взаємодію сучасної людини з природою і її багатствами. Існують основні екологічні проблеми:

 • вичерпність корисних ресурсів;
 • кліматичні зміни в глобальних масштабах;
 • однакове забруднення небезпечними речовинами повітряного простору, землі, прісної води;
 • радіаційні викиди, що несуть смерть і становлять реальну загрозу всьому живому на планеті;
 • потоншення захисного озонового шару;
 • поширення небезпечних захворювань;
 • вимирання окремих популяцій тварин і рослин.

Однією з страшних проблем, невластивих для сучасного суспільства, є хвороба під назвою «СНІД». Страшний той факт, що медикаментів від неї не існує однаково для всіх представників суспільства, незалежно від статусу і положення. З урахуванням розроблених вдосконалених технологій сучасна медицина не може знайти ліки від страшної патології, від якої вмирають мільйони людей.

Сумно, але чисельність хворих на СНІД регулярно збільшується. Екологічні проблеми та основні їх причини:

 • активна господарська діяльність;
 • аварії техногенного характеру, прикладом з яких є вибух на АЕС “Фукусіма”(Японія, 2011 рік), подія на Чорнобильській АЕС (1986 рік);
 • зникнення з лиця землі багатьох представників рослинного і тваринного світу людиною для отримання вигоди, приклад – блакитна антилопа, морська корова.

Що стосується науково-технічного прогресу, він йде в ногу з сучасним суспільством. Але при цьому щорічно веде до скорочення окремих видів флори і фауни, які за визначенням більше не підлягають відродженню. На заводах, підприємствах у великих масштабах спалюється в процесі діяльності паливо. В результаті в ґрунт і повітряний простір виділяються шкідливі компоненти, наприклад, пил, зола, сірка.

Цю тему слід розкрити в повідомленні з суспільствознавства, при необхідності скористатися шкільним конспектом.

Вирішення проблем

З метою виживання і подальшого розвитку ідеологізоване суспільство має серйозно задуматися про наявні екологічні проблеми. Повинні розроблятися і впроваджуватися на практиці теорії, загальні для людей і навколишнього світу, що стосуються охорони і захисту природи, впливу на неї:

 • динамічне складання і регулярне поповнення Червоних книг;
 • створення і застосування на виробництвах очисних споруд, безвідходних технологічних процесів, єдиних для все функціонуючих підприємств;
 • зниження використання отруйних речовин.

Якщо коротко для есе при здачі ЗНО або ДПА, на міжнародному рівні розвиваються спеціальні організації, основна діяльність яких полягає в захисті багатств навколишнього простору. Прикладом стане Всесвітній фонд дикої природи або організація «Грінпіс» міжнародного рівня, вони охороняються законом.

Подібні об’єднання спеціалізуються на розвитку національних парків, запобіганні винищенню вимираючих представників фауни і флори. Одночасно з тим в їх обов’язки входить пропаганда, що стосується захисту природи від заводських відходів, викидів, здатних завдати непоправної шкоди.

При підготовці реферату або доповіді з суспільствознавства важливо позначити взаємозв’язок суспільства і їх оточення, з яким проглядається тісний взаємозв’язок. Однак, освоєння натуральних ресурсів, розвиток різних промислових напрямків веде до забруднення всіх шарів планети — повітря, ґрунту, води. Такий стан речей наближає неминучі екологічні проблеми, які потрібно негайно вирішувати і на державному рівні.

Посилання на основну публікацію