✅Визначення та види юридичної відповідальності

Розбираючи правову систему держави важливо зрозуміти не тільки, як працюють закони, а й особливості юридичної відповідальності (поняття і види). Саме це визначає характер і розмір покарання у разі невиконання або порушення норм права.

Особливості юридичної відповідальності

Юридична відповідальність – державно-владне (примусове) покарання, в результаті якого особа втрачає особисті, організаційні та майнові цінності за вчинене правопорушення. У системі права юридична відповідальність має три головні ознаки (особливості):

  1. Основне правове забезпечення – державний примус (примус). Тільки державні органи мають право обмежити людину в правах або змусити його відмовитися від матеріальних благ (штраф, компенсація збитку). Все це передбачається в кримінальному та адміністративному та інших галузях законодавства.
  2. Новий обов’язок, який виникає у суб’єкта після відповідного рішення уповноваженого на це органу. Якщо суд постановив, що фізична особа повинна протягом 14 днів заплатити штраф, то за невиконання цього обов’язку будуть передбачені нові санкції.
  3. Для вирішення необхідна наявність складу злочину або правопорушення. Ця вимога є обов’язковою при покладанні кримінального або адміністративного покарання. Суб’єкт правопорушення-особа (фізична особа) або компанія (юридична особа), винна в порушенні положень права.

Порядок залучення до закону регламентується положеннями процесуального права. Слід пам’ятати, що діє презумпція невинності: обвинувачений не вважається винним, поки факт порушення ним закону не буде доведений. Особа може не прийняти покарання і оскаржити його через суд.

Основні функції

Юридична відповідальність є не тільки частиною правової системи, а й виконує в суспільстві ряд важливих функцій. Їх визначення дозволяє краще зрозуміти сенс цього терміна:

  • Компенсаторна. Одне із завдань – відновити порушені права і свободи, свого роду правову справедливість.
  • Превентивний. Спрямована на виховання громадян, здатних поважати і берегти закон і порядок.
  • Штрафний. Головна мета – покарати правопорушника та запобігти подальшим порушенням. Штрафні санкції відносні, оскільки їх характер і обсяг залежать від особливостей ситуації правопорушення, ступеня провини та інших обставин.

Види та їх характеристика

Залежно від галузей права і сфер суспільного життя прийнято виділяти конституційну, матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальності. Опис виду дозволяє розкрити, який буде названий характер покарання.

Найзручніше їх розглянути у вигляді таблиці (коротко):

Вид Характеристика
Констатаційна Санкції наступають за порушення положень Основного закону держави. Часто застосовується в роботі державних органів, наприклад, при оголошенні імпічменту президенту.
Матеріальна Як правило, існує в трудових відносинах. Наприклад, якщо працівник пошкодив апаратуру, начальство або спеціальний орган, згідно з чинним законодавством, може віднімати із зарплати штраф.
Дисциплінарна Також у сфері трудових відносин, але характер проступку інший. Це не прямий матеріальний збиток. Настає в результаті порушення графіка і режиму роботи (запізнення, відсутність форми) або ж за відмову виконувати доручення начальства. Але все це прописано у внутрішньому статуті і не повинно суперечити законодавству держави.
Адміністративна Настає за рішенням держави за проступок (порушення адміністративного права). Перелік можливих покарань дуже широкий: від попередження до арешту (до 15 діб). Також можуть застосовуватися виправні роботи і позбавлення окремих прав (наприклад, водити транспортний засіб).
Громадянська Починається з моменту, коли особа не виконує договір або не вкладається в строк, в результаті чого інша сторона зазнає збитків. Особа найчастіше зобов’язана відшкодувати майнові втрати, скасувати незаконні угоди.
Кримінальна Докладний список злочинів можна знайти в Кримінальному кодексі. Приклади кримінальної відповідальності: позбавлення волі, виправні або громадські роботи.

Особа, яка вчинила правопорушення, притягується до відповідальності.

Але спочатку необхідно розкрити склад порушення закону, і тільки після цього спеціальний орган може назвати вид покарання.

Посилання на основну публікацію