✅Суб’єкти та об’єкти цивільного права, види правовідносин

Взаємозв’язок між представниками різних соціальних груп і державою регулюється за допомогою політичних інструментів і поняття права. Цивільне право існує для захисту людей у суспільстві, адже державна влада може порушувати кордони, які необхідні для населення. Тому в суспільствознавстві прийнято вважати жителів держави суб’єктами цивільного права.

Коротка характеристика

Цивільне право займає одне з центральних місць в апараті, що регулює майнові відносини. Суб’єктами ГП прийнято вважати не тільки фізичних осіб, а й юридичних і публічно-правових утворень. Поняття юридичної особи поширюється на організацію, яка володіє майном, або має у власності, може виступати в суді позивачем або відповідачем. Дія права обмежена і існує ряд факторів, що дозволяють визначити цю здатність.

До них відносяться наступні елементи:

 • Правоздатність – можливість мати права і нести обов’язки перед державою. В Україні ця можливість визнана за будь-яким громадянином, що стосується організацій, то таким правом можуть володіти тільки юридичні особи. Особливим об’єктом ДП є держава, яка також може володіти правоздатністю. Ця можливість виникає з моменту народження громадянина і діє до його смерті.
 • Дієздатність – здатність своїми діями набувати і здійснювати різні типи ГП, створювати для себе обов’язки і займатися їх виконанням.

Якщо коротко, то суб’єкти цивільних правовідносин мають ряд можливостей для реалізації цих норм.

Правоздатність включає в себе наступні дії:

 • Володіння майном на праві власності, якщо останнє задокументовано і юридично підтверджено.
 • Вступ у спадок.
 • Заняття підприємницькою та іншою, не забороненою законом діяльністю.
 • Створення осіб юридичного типу самостійно або разом з іншими фізичними особами.
 • Вчинення угод, які не заборонені законом і вибір місця проживання.
 • Володіння авторськими правами, пункт про які також прописаний в законі. Порушення авторських прав може припинятися законом у вигляді штрафу або догани.

Що стосується дієздатності, то об’єкти можуть перебувати на різних рівнях в нескладній класифікації. Повністю недієздатними вважаються малолітні, від імені яких виступають батьки. Винятком є можливість малолітніх суб’єктів цивільного права здійснювати дрібні побутові угоди, спрямовані на отримання вигоди.

На другому рівні знаходяться повністю недієздатні люди за станом здоров’я і частково дієздатні, що володіють тими ж можливостями, що і малолітній громадянин. Третій рівень буде місцем для обмежено дієздатних і повністю дієздатних громадян. Завдяки рівням учасники можуть чітко вивчити свої норми і користуватися перевагами, наданими державою.

Можливості громадян

Якщо говорити коротко про фізичних осіб як суб’єктів цивільного права, то можна побачити закономірність одночасного володіння правоздатністю і прояв ролі учасників ГП. Державний апарат гарантує цю норму всім своїм учасникам. У порівнянні з давніми часами, коли суспільство тільки почало формуватися і сьогодні права громадян змінилися несуттєво, тільки доповнившись нормами в деяких пунктах.

Як і раніше зараз люди можуть займатися різними видами діяльності, яка може принести їм прибуток і не суперечить законам і статутам країни, де вони проживають. Потрібно розуміти всі особливості такої діяльності і вивчити свої права в цьому плані.

Якщо це підприємницька діяльність, то вона повинна бути описана під окремим пунктом в документації і віднесена до конкретного виду. Це полегшує процес тарифікації та оплати податків.

Громадяни можуть передавати свої заощадження і майно іншим особам, попередньо оформивши на них спадкові документи. Якщо таких немає, то процес запускається після смерті власника, і право використовувати майно отримують кровні родичі або хтось із подружжя. У сучасному суспільстві цей процес отримав правовий статус, завдяки чому володіти спадщиною могли не тільки родичі, а й ті громадяни, яких згадав у своєму заповіті людина.

Цивільні права дають можливість володіти власністю і при цьому вільно розпоряджатися речами і елементами побуту. А також державою заборонено позбавляти або обмежувати інших людей в їх правах через наступні фактори:

 • Релігійні уподобання.
 • Мова.
 • Національність.

У країні всі люди володіють рівними можливостями і обов’язками. Конституція, статути і норми регулюють відносини між різними групами громадян. Завдяки цьому держава реалізує себе як демократичний елемент.

Юридичний особа

Володіти правами цивільного типу можуть не тільки фізичні особи, а й організації, які мають статус юридичного плану. У суспільствознавстві вказані можливості таких осіб. їм властиві такі фактори:

 • Оформлення офіційно і відповідно до Закону. Якщо представники юридичної особи діють від його імені, але при цьому не володіють необхідною документацією, що підтверджує це, то така діяльність буде порушувати законодавство і припинятися покаранням у вигляді штрафу.
 • Наявність власного майна. У статуті обов’язково вказуються ті елементи, якими володіє юридична особа.
 • Наявність найменування.
 • Відповідальність. Як фізичні, так і юридичні особи несуть відповідальність перед державою за невиконання певних дій або порушення норм закону. Це контролюють представники правоохоронних органів.

Юридична особа буде володіти правовою і дієздатністю, буде нести відповідальність за свої дії. А також ЮО може набувати обов’язки. Від імені організацій їх представники можуть здійснювати різного роду угоди, купувати або продавати майно і брати участь в різних тендерах. Їх діяльність не повинна порушувати закон або права і свободи інших фізичних або юридичних осіб.

Що стосується можливостей громадян, то юридичні представники можуть ними користуватися від моменту отримання до часу ліквідації. Остання може настати через непокору закону, порушення норм або загальновстановлених правил. А також особи цього типу мають ряд ознак, які полягають в чіткій структурі, відокремленому Майні і можливості відповідати майном за зобов’язаннями.

Можливості держави

Сама держава є особливим суб’єктом ГП. Тому політологи виділяють тут ряд особливостей і відмінних факторів. Вони допомагають зрозуміти роль держави і визначити її можливості. До факторів відносяться наступні пункти:

 • Можливість участі в цивільних правовідносинах, не через особисті інтереси, а заради блага всього суспільства.
 • Держава може виступати в ролі творця законів і їх головного охоронця. А також влада вибирає форми покарання і розміри штрафів для різних верст населення за порушення тих чи інших пунктів.
 • Має можливість брати активну участь у відносинах через представників виконавчих органів. Це забезпечує владі можливість контролювати всі сфери діяльності громадян і впливати на них.
 • Можливість бути учасником угод і виступати в різних ролях при приватизації майна, купівлі або продажу. Держава має можливість займатися випуском грошей, контролювати процеси військового типу і регулювати взаємовідносини між представниками різних структур.

Держава знаходиться на вершині структури, що описує цивільні та правові відносини, і бере в них не тільки активну участь, а й створює їх елементи. Правові відносини відомі в історії ще з періоду Стародавнього Риму, де навіть нижчі групи населення мали свої переваги і користувалися ними в державі.

Пройшли століття і процес управління країною не змінився, а взаємозв’язки між людьми оформилися в нові види прав. На сьогодні громадяни отримують ці права з моменту народження і володіють ними до смерті. Завдяки правам і обов’язкам можливий процес активного суспільного життя, соціальні зв’язки і втілення законів і норм держави на всіх рівнях і в усіх структурах.

Посилання на основну публікацію