✅Поняття етносу, нації і народності

Людська цивілізація рівномірно розвивається на території всієї планети. Кожна країна володіє своїми традиціями, культурними особливостями і пріоритетами в плані розвитку. У світі існує велика кількість етносів, націй і народностей. В нашій статі можна ознайомитися з їх детальною характеристикою і основними поняттями. Між цими термінами є як подібності, так і відмінності.

Етнічні особливості

Етносом прийнято називати різні кровнородственні групи людей, які можуть утворити плем’я або націю. Ця сукупність людей склалася історично і розвивалася на певній території тривалий час, включаючи в себе нові племена або скорочуючись через різних факторів. Об’єднують цих представників суб’єктивні та об’єктивні чинники, завдяки яким формується система цінностей, мова, культурні особливості, рівень самосвідомості та елементи зовнішнього вигляду.

Фахівці дотримуються правильності єдиного підходу до вивчення етносу і національності. Основою вивчення вважалися фактори теорії примордіалізму. Етнос сприймається як об’єктивна даність, для якої обов’язковою є наявність лідера і чітких ознак, що класифікують особистість як частину племінного союзу. Звідси висновок, що національність не могла виникнути спонтанно, а була результатом багаторівневого розвитку.

Синонімом слова “етнос «є поняття» національність”, яке об’єднує в собі позначення людей, які проживають на конкретній території, мають свої мовні та культурні відмінності і загальні історичні моменти. Саме історія дозволяє людям об’єднуватися в нації і здійснювати спільні дії для подальшого розвитку. Віднести людину до того чи іншого етносу можна, якщо враховувати його соціальні або біологічні особливості.

Представники кожного етносу мають свої риси, які можна визначити виходячи з ряду факторів. До них відносяться наступні елементи:

  • Природно-кліматичні умови.
  • Територія проживання.
  • Історичне минуле.

На зовнішність і риси обличчя людей впливає навколишнє середовище. Наприклад, сильні вітри, піщані бурі або пекуче сонце є визначенням такої ознаки, як вузькі очі і шкіра з великими порами. Регулярне вплив сонця на шкіру призводить до підвищеної смаглявості і темного відтінку. Навколишнє середовище впливає не тільки на фізичні ознаки етносу, а й на формування моральних якостей.

Якщо люди жили далеко від інших представників свого виду, мало спілкувалися один з одним, то це могло привести до замкнутості і бажанням постійно знаходиться в самоізоляції від інших представників спільності.

Ознаки громади

Стійка спільність людей володіє не тільки спільною мовою, але має й інші елементи, за якими її можна виділити серед інших.

До основних відмітних ознак відносяться наступні:

  • Кровноспоріднені зв’язки. Завдяки цьому розростаються соціальні осередки в суспільстві і формуються родинні стосунки і цілі пологи в поколіннях.
  • Спільність історичного розвитку. Народ розвивається на певній території і проживає різні епохи, кожна з яких залишає на ньому свій відбиток, перевіряючи на міцність і дружність. На карті світу немає прикладу нації, яка не має своєї історії.
  • Загальна територія проживання. Завдяки цьому зміцнюється взаємозв’язок між представниками народу і формується система спільних цінностей.
  • Традиція. З покоління в покоління передаються норми поведінки і свого роду ритуали, які виконують люди, які проживають в конкретній країні. Без традицій Неможливий моральний розвиток і формування особистості як елемента суспільства.

До ознак етнічної єдності можна віднести і культурні цінності. Їх формування відбувається в різні історичні епохи і виражає погляди і смаки людей в певний час. Вони передаються з покоління в покоління і розвиваються під впливом моральних основ. Люди з такими ж принципами будуть сприймати ці цінності позитивно і навіть передавати своїм нащадкам.

Завдяки єдності побуту і мови можна говорити про згуртованість і дружелюбність.

Ці фактори разом формують у представників етносу почуття патріотизму та об’єднання з іншими людьми. Визначення етнічної сутності неможливе без цих ознак.

Характеристика різних понять

Племенами називалися найбільш ранні форми етносу, які проявилися ще перед об’єднанням в рід, сім’ю або клан. Самою нечисленною групою, заснованої на кровних зв’язках, була сім’я. Вона відображала зв’язок між батьками і дітьми і бажання перших передати нащадкам свої вірування, підвалини і моральні якості. Кілька сімей могли об’єднуватися в роди, а ті, своєю чергою, формували клан. Такий устрій допомагав не тільки протистояти негативним факторам навколишнього середовища, а й передавати в майбутнє звичаї і традиції.

Пізніше у людства виникла потреба розширити сферу своєї діяльності і включити в клан більше людей. Так кілька кланів об’єднувалися в племена, учасники яких мали рівні обов’язки і права і жили за певними нормами і канонами.

Відмінною рисою одного племені від іншого були мовні особливості і перша трохи примітивна система цінностей, що виражає пріоритети і вимоги того чи іншого племені. Завдяки об’єднанню в групи люди могли спільно працювати і досягати кращого результату, займатися виробленням нових речей або продукувати необхідні елементи.

В етносі, крім племен, що проживали на одній території і мали спільні цінності, виділялися й інші групи. Політологи виділяють дві категорії, до яких відносяться:

  • Нація. Завдяки спільним інститутам і сформованій системі цінностей великі групи людей, які проживають на певній місцевості, можуть об’єднатися. До ознак нації належить єдина територія, єдина мова та економічна система, яка контролює зв’язки між різними соціальними групами всередині нації. Тут також присутнє почуття солідарності, а головною ознакою є національний характер.
  • Народність. Так називається більш розвинена група етносу, яка може прийти на зміну племені. Вона складається з великої кількості людей і була сформована після держави.

У народності об’єднання людей відбувається не тільки за кровнородчими зв’язками, а й за мовними, економічними і соціальними ознаками. Завдяки цим поняттям можливе детальне вивчення структури розвитку населення на конкретній території.

Процес міграції

Співвідношення людей, які постійно проживають в одній місцевості, і тих, які змінюють місце проживання, теж активно змінюється. Міграційне переміщення можливе у разі природних катаклізмів, початку військових дій. Це вимушені причини переїзду.

Люди можуть змінювати локацію проживання і для ведення сільського господарства, і пошуку найбільш підходящих умов.

Через такі переїзди іноді цілі сім’ї примикають до нових народностей, вливаються в інші культури і починають вивчати нові національні особливості.

Чим більше Країна розвинена з економічної точки зору і може надати населенню варіанти розвитку і поліпшення матеріального становища, тим більше людей будуть бажати опинитися на цій території. Соціологи та економісти впевнені, що фактор матеріальної можливості держави залежить від населення, готового працювати і розвивати цю країну, тому чисельність також важлива.

Процеси міграції можуть бути сезонними або тривалими за часом. До першого варіанту відносяться заробітки в іншій країні протягом декількох місяців або років. Тоді людина формально мігрує, через деякий час повертаючись на свою історичну батьківщину. Міграція відбувається з менш розвиненою економічно країни в державу з хорошою економікою. Метою таких переїздів є матеріальні засоби.

Міграції тривалого типу означають вплив і інших елементів на рішення людини і вже прив’язують його до певної місцевості. Вчені виділяють різні фактори, що впливають на міграційні процеси і дозволяють більш детально вивчити це питання. Що стосується переваг і недоліків, то головним плюсом процесу вважається можливість розширити свій світогляд і познайомитися з новими культурними цінностями і можливостями.

Мінус-зменшення кількості працівників через нестабільний економічний стан в державі, яка тільки перебуває на стадії розвитку, і зниження ефективності різних функціонуючих сфер в країні.

Міграція є давнім процесом, адже на різних етапах розвитку і формування держави люди могли переміщатися в інші країни і вибирати для себе відповідні умови.

На сьогоднішній будь-яка людина має право вільно вибирати вподобані країни і переміщатися в бажаних напрямках.

Посилання на основну публікацію