✅Особливості виконання права в системі соціальних норм

Суспільство належить до складних структур, що складаються з різних рівнів. Не всі люди в країні займають однакове місце і часто об’єднуються в соціальні групи. Для налагодження взаємозв’язку між різними представниками держави використовується поняття права в системі соціальних норм. Воно позначає можливості людей і захищає від порушень особистого простору.

Особливості права

Поняття права є основою суспільствознавства і характеризується як сукупність загальнообов’язкових соціальних норм, покликаних контролювати взаємозв’язок на різних рівнях держави. Це продукт суспільного розвитку, який одночасно виступає і регулятором відносин. Кожна держава має відмінні норми, і поведінка людей також відрізняється.

З точки зору соціального розвитку, чим вище рівень, тим більше прав у людини. Якщо країна знаходиться на низькому рівні, то забезпечити захист прав і свобод громадян відповідним чином вона не може. Крім права, виділяються наступні норми:

  1. Мораль. Місце нормативного елемента ключове, адже формується в свідомості людини і відображає його внутрішній світ.
  2. Релігійність. Поняття релігії міцно вкоренилося в розвитку всіх країн ще з середньовіччя. Зараз цей процес спрямований на внутрішній розвиток і пізнання свого місця в світі.
  3. Звичаї і культура. Загальнодержавна особливість, завдяки якій люди відчувають себе об’єднаними спільними традиціями і знаходяться в одній нації.

Якщо характеризувати право в системі соц. норм, то найближче воно знаходиться до релігії. Наприклад, в ісламських країнах право просто переводить ці аспекти на юридичну мову і навіть не вдосконалює ці канони. Більшість сучасних країн відрізняються від ісламських за рахунок того, що релігія не є обов’язковою частиною, а ось право регулює відносини всіх людей в країні і тому вважається обов’язковим в плані вивчення і виконання.

У культурних країнах церква відокремлена від державної влади і є особистою справою кожної людини. Не можна примушувати людей коритися або пробувати нав’язувати їм ті ролі і варіанти поведінки, які для них будуть неприємними.

Що стосується моралі, то це індивідуальний індикатор кожної людини, що позначає негативні і позитивні риси. Індивід сам вирішує, що для нього добре, а від чого потрібно відмовитися. Держава в рекомендаційному характері може показувати людям наслідки тих чи інших дій, щоб громадяни могли отримати для себе користь або шкоду.

Особливості моралі почали процес активного розвитку разом зі становленням демократії і розширенням можливостей і прав людей. Мораль ніде не прописана і змінюється з часом, відчуваючи вплив оточуючих факторів і потреб людей.

Соціальні норми права і моралі взаємопов’язані. Ці поняття активно доповнюють один одного, завдяки чому якість життя для членів суспільства поліпшується.

Основні ознаки

У суспільствознавстві норми права можна визначити за допомогою ряду ознак. Основним вважається соціальність-можливість регулювати складні суспільні відносини і впливати на взаємозв’язок між представниками різних соціальних груп.

До інших ознак відносяться:

  • Нормативність – поняття, що визначає юридичне закріплення прав і обов’язків громадян в країні. Завдяки цій ознаці налагоджується процесуальність і реалізується виконання.
  • Загальнообов’язковість. Аспекти права повинні виконуватися всіма людьми незалежно від соціального рівня і матеріальних можливостей.
  • Системність. Ця ознака також є загальнообов’язковим, завдяки йому нормативні елементи повинні бути взаємопов’язані і доповнюватися допоміжними елементами. Завдяки системності норми права можуть протягом тривалого часу впливати на міжособистісні відносини.
  • Забезпеченість державою. Виконавчі органи зобов’язані стежити за реалізацією прав і обов’язків.

До додаткових ознак відноситься формальна правова визначеність, тобто право має бути закріплено в одній з конкретних форм. Державно-вольовий характер розкривається у виконанні правом волі держави. Коротко з ознаками права можна ознайомитися в таблицях з суспільствознавства, де розкривається термінологія.

У навчальних закладах за допомогою конспектів і рефератів на тему права і соціальних нормативних аспектів закріплюється вивчення цієї теми.

Структура норми

Соціальна норма регулює відносини між людьми в суспільстві, правова ж призначена для втілення правових елементів і відповідає тільки за одну частину права. Правову нормативну одиницю можна вважати і соціальною, адже вона має в собі відмінності від інших і при цьому впливає практично на всі групи людей.

Вона виходить не з суспільства, а від держави, тому повинна бути чітко регламентованою і прописаною в законі. Іншими словами, правовий тип норми є вираженням волі держави і охороняється силовими органами. Завдяки останнім гарантується беззаперечне виконання елементів норми людьми. У плані характеристики ТГП вказані функції цієї норми. Фахівці відносять до них такі фактори:

  • Вказівка, де суб’єкт повинен виконувати певні дії або в яких ситуаціях він може відмовитися від виконання дій.
  • Закріплення прав і обов’язків членів суспільства і учасників будь-яких відносин з регламентацією допустимої міри свободи людини. Це важливий фактор впливу на дію людини, завдяки якому можливий контроль над діями.

Соціальна і правова норми впливають на два аспекти людського життя: державну і суспільну. Якщо перший аспект чітко регламентований і за допомогою написаних законів і правил втілюється в життя і контролюється певними органами, то суспільний аспект більш вільний в плані виконання і дотримується тільки внутрішніх посилів людини і його рівня виховання.

Що стосується опису структури, то норма права буде складнішою, адже вона складається з різних елементів, які разом повинні регламентувати процес її втілення. Соціальна норма більш примітивна, але зачіпає внутрішній світ людини і аспекти його особистого життя, вона не складається зі складних елементів.

Принципи класифікації

Залежно від принципу, що лежить в основі норми, вчені виділяють кілька типів. За соціальним призначенням правові аспекти поділяються на установчі, декларативні (складання заяв), дефінітивні та оперативні. Соціологи та юристи вказують також на додаткові аспекти, такі як забезпечувальні та регулятивні. Можливий ще один вид норм з соціальним призначенням – охоронні.

За характером аспекти можуть бути зобов’язуючими і примушувати членів суспільства виконувати ті чи інші дії для отримання бажаного результату. Забороняють і дозволяють норми можуть обмежувати і контролювати дії.

Залежно від сфери дії можна говорити про правові аспекти, які стосуються всіх членів різних соціальних груп і часто мають загальний характер. Норми обмеженої дії можуть закінчуватися в певний час, стосуватися тільки однієї проблеми або ж впливати на представників конкретної соціальної групи. Аспекти обмежувальної дії можуть втілюватися на певній території і контролюватися різними органами в залежності від типу дії.

Норми локальної дії поширюються тільки на учасників конкретного колективу і складаються керівництвом цієї групи. Завдяки локалізації можна контролювати виконання певних функцій членів суспільства або диктувати їм умови праці.

Ці норми можуть гарантувати права працівників або ж розкривати сенс поведінки при виконанні роботи. У Трудовому кодексі, який обов’язковий для ознайомлення працівників перед початком роботи, завжди прописуються основні норми і вказується додаткова інформація, якщо така є.

Правові та соціальні норми допомагають розвивати суспільство і при цьому не порушувати кордонів між громадянами. З одного боку люди відчувають свободу діяти так, як вважають за потрібне, а з іншого — несуть відповідальність за виконання тих чи інших дій і можуть бути покарані в разі непокори.

Для того щоб обов’язки не перевищували допустимі норми, існують моральні аспекти і соціальні фактори, завдяки яким людина може реалізувати своє право вибору і нести відповідальність за можливий негативний результат.

На жаль, не всі держави в світі можуть бути прикладами збалансованого розвитку і впровадження соціальних і правових норм, тому там низька якість життя і проблеми з демократією. Але документи, що регламентують права і обов’язки, постійно доповнюються і змінюються, що гарантує поліпшення умов життя для соціальних елементів і стимулює динаміку розвитку в кращу сторону.

Посилання на основну публікацію