✅Коротко про заходи міжнародного захисту прав людини

Права людини є невід’ємними досягненнями всіх людей на планеті, незалежно від раси, національності, кольору шкіри або релігійних уподобань. Завдяки цим нормам можливе регулювання відносин між представниками різних країн і формування високоморального суспільства. Якщо коротко, то Міжнародний захист прав людини діє як один з елементів втілення демократії для представників різних держав або національностей і регламентує свободи людей як основні.

Коротка характеристика

Джерела міжнародного права визначають також правові обов’язки держави і те, як вона повинна діяти в різних ситуаціях або утримуватися від тих дій, що можуть негативно вплинути на відносини між різними соціальними групами. В ООН був розроблений звід законів, що захищає міжнародні права і свободи людини на різних рівнях взаємодії з іншими людьми.

До виконання статутів цього Кодексу може приєднатися будь-яка країна, тут немає обмежень. Завдяки реалізації норм і законів щодо регулювання відносин між членами суспільства можна досягти безконфліктних і демократичних відносин, адже головною цінністю суспільства є індивід. Організація виділила велике коло свобод людини, які повинні гарантуватися в різних сферах діяльності.

Вчені виділяють наступні групи:

 • Цивільний.
 • Культурний.
 • Економічний.
 • Політичний.
 • Соціальний.

Для стимуляції їх виконання організація розробила методи заохочення і захисту елементів цього зводу законів. А також ООН зобов’язується сприяти тим державам, які почали виконувати умови і створювати для своїх громадян максимально комфортні умови для життя і розвитку. В основі цього зводу лежить Статут ООН і Загальна декларація, що гарантує міжнародно-правовий захист прав людини, прийняті в 1945 і 1948 роках.

Відтоді робота над захистом людських свобод не припинялася і були розроблені інші важливі елементи, які потім доповнили Статут. Ці доповнення стосувалися жінок, дітей, інвалідів, представників меншості та інших менш захищених груп.

Завдяки захисту ООН зараз вони можуть користуватися тими перевагами нормального життя, яких раніше не було. Наприклад, жінки в мусульманських країнах можуть вільно здобувати освіту і після закінчення школи влаштовуватися на роботу. А також тут спрацював принцип рівноправності, хоча не всі країни до нього підключилися, але для більшості це можливість стати на шлях розвитку демократичного типу.

Загальна декларація

Суспільство і держава розвиваються паралельно один одному, одне поняття неможливо без реалізації другого. І хоча процес формування максимально комфортного для людини середовища почався ще в стародавні часи, порівняно недавно були підписані і регламентовані ті закони і норми, завдяки яким забезпечуються захист і підтримка правових основ. Це основоположний документ, що має загальну історичну цінність.

Для розробки документа були залучені представники в галузі політології з різних куточків планети. Це було важливо для того, щоб взяти до уваги інтереси всіх людей і при цьому створити умови, однаково комфортні як для жителів Азії, так і для європейців. Звичайно, в документі було багато доповнень і правок, тому готовий варіант був прийнятий тільки в 1948 році.

Завдяки міжнародній співпраці з питань прав людини в процесі створення декларації вдалося досягти консенсусу між різними національностями та представниками всіх можливих релігійних організацій. Вперше в історії людства декларація була обов’язковою для виконання у всіх країнах, а порушення свобод могло каратися штрафами. Документ був переведений на більш ніж 500 мов і став найбільш перекладним у світі. Політологи вважають закони і норми захисту свобод основою для створення міцної демократичної системи в нових державах.

Міжнародний Білль про правові можливості людини складається з трьох важливих елементів. До них правознавці відносять такі документи:

 1. Міжнародний пакт про громадянські та політичні норми.
 2. Протокол про процедуру подання та розгляд скарг.
 3. Документ про смертну кару.

На сьогодні учасниками декларації вважаються 164 держави, але список постійно розширюється і поповнюється новими країнами. Завдяки чіткому опису меж норм і свобод кожен громадянин може детально вивчити і запам’ятати всі її пункти.

Опис прав

Міжнародний пакт про захист прав у різних сферах діяльності людей набув чинності ще в 1976 році. Він складається з ряду норм і свобод, які повинні захищатися правовими засобами і заходами, і включає в себе:

 • Право кожної особистості на чесні і сприятливі для здоров’я умови праці. Якщо порушуються ці пункти, то роботодавець може понести покарання у вигляді матеріального штрафу і виплати компенсації працівникам.
 • Право людини на соціальне забезпечення. Це загальний фактор для всіх країн, який забезпечується способом виплати грошових коштів протягом певного періоду. У Європейських Співтовариствах суми виплат набагато більше, ніж інших країнах. Це залежить і від рівня розвитку держави і можливостей країни.
 • Право на отримання безкоштовної освіти та доступу до культурного життя. Оскільки людина є і біологічним, і соціальним істотою, для нього також важливі і моральні фактори.

Що стосується громадянських і політичних прав, то це можливість брати участь у політичному житті і самостійно розпоряджатися своїм голосом, можливість підтримувати на виборах тих кандидатів, які є найбільш ефективними. Ніхто не має права впливати на вибір людини або провокувати на зміну рішення. При виявленні порушень в реалізації цього права учасники конфлікту, що провокують його, можуть отримати серйозне покарання.

Громадянський і політичні свободи важливі для демократичних країн і тих суспільств, де особистість є найбільшою цінністю. А також забезпечує захист життя людини, захист від рабства і примусової роботи.

Рада з прав

Представниками Генеральної Асамблеї була створена Рада з прав людини в 2006 році для того, щоб зміцнювалася система заохочення і захисту прав у всьому світі. Ця система повинна розглядати всі порушення свобод і пропонувати способи покарання. До складу Ради на сьогодні входять представники з 47 держав, які є фахівцями в галузі права і займаються регуляцією всіх питань, що виникають між різними соціальними групами і належать до прав і свобод.

Рада пропонує різні варіанти і нововведення для впровадження в усі сфери життя і забезпечення максимально комфортних умов для особистості. Одним з останніх вважається Універсальний періодичний огляд. Його сенс полягає в тому, що раз на чотири роки збираються всі члени Палати представників держав-учасниць Асамблеї, щоб детально розглянути ситуацію з проблемними випадками і вжити необхідних заходів.

Основою Ради є співпраця між країнами та активна реалізація всіх пунктів Про захист свобод. Кожна держава має можливість описати ситуацію в своїй країні і розповісти про рівень виконаних міжнародних обов’язків. Важливим елементом УПО є те, що він розроблений так, щоб забезпечувати рівні умови для співпраці кожній країні.

Основна відповідальність за здійснення діяльності із захисту прав і свобод лежить на Верховному комісарі ООН. Право на діяльність підтверджується наявністю спеціального мандата. Комісар повинен реагувати на випадки порушення прав людини і вживати заходів щодо його захисту і покарання винних у такій ситуації. Для цього залучаються представники правоохоронних органів.

Верховний комісар разом з помічниками і представниками Асамблеї займається проведенням на місцях заходів, які розкривають сенс захисту правових норм людини і описують найбільш ефективні способи, які при цьому використовуються. Його робота є важливою частиною по встановленню демократичних цінностей і захисту свобод людини по всьому світу.

Завдяки Міжнародному захисту можливий ефективний розвиток різних країн і створення оптимальних умов для комфортного життя людей.

Посилання на основну публікацію