✅Коротко про основні теорії походження держави

З появою людини розумної стало розвиватися суспільство. Люди почали вчитися жити в соціумі і при цьому слідувати різним законам і правилам, щоб відчувати себе комфортно. Коротко з основними теоріями походження держави дітям належить познайомитися на уроках суспільствознавства. Вони вивчають праці древніх вчених і мислителів, роботи яких вплинули на сучасний світ.

Характеристика держави

Поняття “держава” має багато трактувань і залежить від того, що поставлено в основу вивчення. Існує кілька близьких за змістом слів, які допомагають розкрити значення терміна:

 • Країна – територія, відокремлена кордонами, або народ, що проживає в цьому місці.
 • Суспільство – люди, які об’єднуються історичними, культурними та національними цінностями, мають спільні інтереси та патріотичний настрій. Завдяки концепції суспільства різні соціальні групи об’єднуються для спільних цілей.
 • Влада – розпорядчий і виконавчий орган, який може регламентувати життя суспільства.
 • Політична система залежить від типу влади і цілей, які рухають народом.

Залежно від того, що було в центрі держави, сформувалися різні теорії, що пояснюють появу і функції цієї структури. Питання про походження держави є спірним по сьогоднішній день. Теологи, юристи, соціологи і політологи не можуть вирішити, що ж стало основою розвитку суспільства, яка теорія поклала початок цивілізованому світу.

Різні етапи розвитку соціуму характеризувалися не тільки різними методами управління, а й поглядами на життя і систему цінностей. У всякої країни були свої особливості і те, що об’єднувало різних громадян.

Завдяки цим особливостям вченим вдалося зібрати головні теорії, серед яких виділяються наступні:

 • Міфологічні та релігійні.
 • Патріархальні і патерналістські.
 • Органічні концепції походження держави.
 • Природно-правові.
 • Насильницькі.
 • Психологічні.

Також до теорій відноситься марксистська концепція і менш популярна лібертатно-юридична з патримоніальною теорією. В історії розвитку держави мають місце і волюнтаристські концепції.

Міфологія і релігія

Теорія походження держави від бога називається теологічною. В її основі історія про те, що країну створила вища сила. Вона дала закони і норми, яких слід дотримуватися в суспільстві. Це одна з найдавніших теорій. Відповідно до неї на чолі держави був обранець від бога, людина, яка мала можливість нести волю вищих сил і виконувати їх накази. Монарху підпорядковувалися всі без винятку.

Давньогрецький філософ Платон вважав, що держави з’явилися в епоху Зевса та інших богів, які поділили землі між собою за допомогою жереба. Кожен бог отримав свою країну і став піклуватися про неї, призначивши там відповідального за виконання своєї волі правителя, наприклад:

 • Афінами та прилеглими територіями опікувалася богиня Афіна;
 • Атлантидою керував Посейдон, завдяки йому було встановлено успадковане царське правління.

У Стародавньому Китаї управитель називався Сином бога, Його слову корилися всі люди. Теологічна теорія виникла з міфологічної, її засновником був Августин Блаженний. В основі теорії було створення держави людьми під управлінням Господа, тому влада між людьми і Богом ділилася порівну. Цим пояснюється те, що за способом придбання влада може бути богопротівной і тиранічної, але при цьому допускатися Богом. До мінусів такого підходу можна віднести зосередженість влади тільки в руках церкви і її повна залежність від церковних чоловіків.

Плюсом теорії є повне пояснення влади державної та її ідеалів, які узгоджені з релігійними принципами. Завдяки цьому авторитет держави серед людей зростає. Секулярні ідеологи підносили цю теорію у вигляді карикатури, чим постійно гнівили прихильників теологічного волюнтаристського походження влади.

Патріархальні та патерналістські вчення

В їх основі знаходиться формування державних основ з сім’ї, а громадської та державної влади — з влади батька сімейства. Конфуцій, Аристотель і Філмер вважаються найбільш популярними представниками і авторами цієї теорії. Завдяки їх трактатам стала відома основа людської поведінки і фактори, що впливають на неї. Люди є істотами колективними, тому вони спілкуються між собою і заводять сім’ї. Пізніше сім’ї розростаються і формують суспільство.

Відносини батька з членами сім’ї можна порівняти відносинам монарха з членами держави. Правитель зобов’язується піклуватися про своїх громадян, а вони повинні у всьому йому підкорятися. Представники доктрини помітно спрощують процес походження держави і зіставляють його з сімейними відносинами, накладаючи одне поняття на інше.

Якщо розглядати як приклад первісне суспільство, то процес управління в ньому відбувався відповідно до принципів сім’ї і старшинства. Але для великих структур ця теорія не підходить через обмеженість впливу і вузького трактування.

Патерналістська теорія продовжує теорію патріархальну і в центрі держави ставить монарха, який повинен опікуватися підлеглими і створювати їм хороші умови для життя. Цю теорію приписують Стародавньому Китаю за рахунок “Сина неба”, яким був імператор. У російській політичній історії традиційним елементом віри у населення був фактор підпорядкування “царю-батюшці”.

Серед переваг цієї теорії було формування глибокої поваги до уряду у простих людей. З мінусів виділялося заперечення держави і влади, їх якісна відмінність від сім’ї.

Органічна концепція

Цей тип ділиться на кілька підвидів, кожен з яких знайшов своє відображення в різних країнах. Органічна теорія виникнення держави формує уявлення про нього як про живий біологічний організм, який не тільки розвивається, але і приходить різні стадії.

Тут простежується чітка ієрархія в плані володіння владою. Чим важливіше орган, тим вище його статус в системі. Завдяки класовому поділу будь-який член суспільства знаходиться на своєму місці і виконує функції, які є найбільш важливими. Створення такої системи вимагає чимало часу і зміни не однієї влади, адже кожен елемент структури повинен виконувати свої функції, інакше організм буде погано працювати.

З психологічної точки зору, якщо розглядати суспільство як живий організм і себе його частиною, то це накладає певну відповідальність за вчинки і мотивує працювати краще, щоб усім було комфортніше. Людина, будучи істотою біосоціальним, поєднує в собі якості живої природи і при цьому розвивається в соціумі з собі подібними, тому біологічна теорія держави йому не чужа.

Але це різні рівні розвитку зі своїми закономірностями і причинами виникнення.

У теорії Огюста Конта соціологічний аспект спирається на біологічні закони, а людина розглядається як активний організм, якому потрібно пристосуватися, але вижити тут може тільки найсильніший. Теорія Спенсера більш доброзичлива, в ній організми повинні допомагати один одному, щоб налагодити зв’язки на всіх рівнях.

Інші представники органічної школи сприймали державу як живий організм, де відбуваються різні процеси, за кожен з яких повинна відповідати певна соціальна група. Для більш чіткого розуміння особливостей різних теорій права потрібно скласти таблицю, заповнивши її їх назвами, описом, перевагами і недоліками.

Договірна теорія

Назва говорить сама за себе. Держава виникла за попередньою угодою кількох правителів або розумних чоловіків, що складають основу суспільства і встановлюють закони і норми, з якими людям необхідно було уживатися.

Великий внесок у розвиток цього вчення вніс Томас Гоббс. Він вважав, що природний стан людини — це синтез жахливих бажань і відчуття всевладдя. У суспільстві він повинен підкорятися законам і нести відповідальність за свої вчинки, виконувати дії, які можуть не подобатися, але будуть впливати на соціалізацію особистості і формувати законослухняного громадянина.

В умовах, коли людина відчуває себе в небезпеці або йому дискомфортно, він починає шукати себе і виконувати дії, здатні привести до вирішення проблеми. Прописані природні закони і правила поведінки в державі зобов’язані виконуватися і строго контролюватися. Люди повинні перебувати в постійному відчутті страху і переживань, тоді вони зможуть повною мірою підкорятися наказам влади і не виконувати руйнуючих дій щодо суспільства.

Що стосується освіти, то, на думку основоположників теорії, простим людям мислити необов’язково, їм достатньо сприймати волю держави і виконувати необхідні від них прості дії. Тільки так можна побудувати абсолютну державу, влада якого буде зосереджена в одних руках.

Всі теорії по створенню держави були втілені в різні періоди. Це стало важливим досвідом, завдяки якому країни змогли стати сильнішими, кращими та розвиватися у правильному напрямку.

Посилання на основну публікацію