✅Духовний світ людини

Духовний світ людини інакше називають внутрішнім. Він являє собою складну структуру, що складається з безлічі елементів. Духовний світ індивідуальний і неповторний, оскільки на його формування впливає безліч факторів: виховання, соціум, рівень отриманих знань, засвоєний досвід, а також характер, темперамент, особливості мислення.

Дізнаємося, що становить внутрішній світ, що таке світогляд і духовність.

Світогляд

Внутрішній світ кожної людини унікальний. Його основною є світогляд-система поглядів на навколишню дійсність, на себе і своє місце в житті.

Формування світогляду і його складових триває протягом усього життя. Дитина пізнає навколишній світ, накопичує знання і досвід, сприймає цінності та ідеали через приклад батьків. Потрапляючи в соціум, людина знайомиться з прийнятими в суспільстві нормами поведінки, коригує свої уявлення про світ. У міру дорослішання він стає цілісною особистістю.

На формування світогляду впливають багато факторів:

 • знання;
 • практичний досвід;
 • релігійні уявлення;
 • норми моралі;
 • рівень освіти;
 • прагнення до саморозвитку;
 • думка оточуючих;
 • традиції та звичаї.

У суспільствознавстві розрізняється три основних види світогляду. Коротко познайомимося з ними.

 1. Буденний світогляд інакше називають життєвим. Воно складається під впливом умов життєдіяльності, засвоєного досвіду, спілкування з оточуючими (родичі, друзі, сусіди, колеги).
 2. Релігійним називається світогляд особистості, яке спирається на уявлення людини про існування якихось вищих сил, що впливають на всі області життя.

В основі наукового світогляду лежать знання, засвоєні людиною в процесі навчання і самоосвіти.

Поєднання всіх трьох видів світогляду впливає на життєві ідеали і орієнтири, допомагає людині знайти свій шлях.

Елементи духовного світу

Складовими частинами внутрішнього світу людини є його моральні орієнтири, знання і уявлення про все, що його оточує.

 • Цінності – це елемент духовного світу, що означає сформоване у особистості уявлення про важливе і значуще, що несе користь. У кожної людини складається своя система цінностей, яка у багато визначає його поведінку, допомагає зробити вибір у важкій ситуації. Це може бути, наприклад, сім’я, кар’єра, матеріальне благополуччя, участь в житті оточуючих, самореалізація, отримання нових знань.
 • Ідеали – це сформувалися у особистості уявлення про найдосконаліших, піднесених речах, до яких він внутрішньо прагне.
 • Прагнення – це потреба людини розвиватися в певному напрямку.
 • Переконання – структурний елемент світогляду людини, що ґрунтується на впевненості в тому, що його уявлення, погляди, умовиводи абсолютно вірні.
 • Здібності як властивості особистості — це можливість успішно здійснювати будь-яку діяльність.

Розвиваючи і вдосконалюючи внутрішній світ, людина формує духовність. Так прийнято називати вищий рівень самосвідомості і моральності.

Духовна особистість орієнтується на моральні ідеали, прагне організувати своє життя відповідно до них, керується загальнолюдськими цінностями (співчуття, милосердя, справедливість, добро, самопожертву, любов).

Що ми дізналися?

Духовний світ людини, що вивчається в 6 класі, являє собою систему цінностей і орієнтирів, уявлень про навколишній світ і самому собі. Його основою є світогляд. Елементами внутрішнього світу є цінності, ідеали, прагнення, переконання, здібності, про що можна розповісти в повідомленні з суспільствознавства.

Посилання на основну публікацію