Загальні особливості МВ і міжнародних систем

Оскільки міжнародні відносини відносяться до категорії соціальних, системи також вважаються соціальними. Це має наувазі під собою те, що системи необхідно розглядати в якості складних і адаптуються. Крім цього, соціальні та міжнародні системи вважаються найбільш відкритими і слабоорганізованимі, а їх межі носять дуже умовний характер.
Яскравим прикладом, що підтверджує цей факт, є системи Європейського і Африканського спілок. Вони мають одне основна відмінність – ЄС – автономна, АС – проникна.

В якості основних елементів “організму” міжнародної системи можна прийняти нообщності, групи індивідів і окремих людей. Це надає міжнародним системам властивість взаємодії мислячих індивідуальностей, які керуються власним досвідом, системою цінностей, интелектом і т.д. Виходячи з цього, визначальними факторами МС можна вважати сприйняття, вибір, а також мотивацію для прийняття того чи іншого рішення.

Якщо розглядати МВ в політичному аспекті, за основу варто брати відносини між державами. Виходячи з цього, в корені МВ лежить чітка система міждержавної взаємодії.

Посилання на основну публікацію