Види соціальної реклами

Поняття соціальної реклами

Соціальна реклама в перекладі з англійської мови означає залучення інтересу до важливих проблем або явищ.

Мета соціальної реклами полягає в зміні моделі соціальної поведінки. Це своєрідна форма неличностного уявлення і поширення різних соціальних ідей в суспільстві.

Соціальна реклама використовує ті ж засоби розвитку, що і комерційна реклама. Відмінність пов’язана тільки з метою їх застосування.

Соціальна реклама виконує стратегічну задачу, укладену в зміні поведінкової моделі суспільства і створення нових цінностей.

Об’єкт соціальної реклами – соціальний продукт. Він може бути відчутним і недосяжним. До недосяжним продуктів відносяться цінності, ідеї, відносини. Вони повинні впливати на зміну свідомості громадян і масове поведінку. Соціальна реклама необхідна для представлення інтересів держави. Саме тому вона представляється великої аудиторії, а не певної групи.

Функції соціальної реклами

Соціальна реклама пов’язана з усіма основними рекламними функціями, зокрема:

 • економічна функція;
 • соціальна функція;
 • комунікаційна функція;
 • маркетингова функція.

Види соціальної реклами

Соціальна реклама може бути декількох видів:

 • некомерційна, спонсорування якої відбувається за рахунок некомерційних організацій або благодійних пожертвувань;
 • громадська, яка використовується для пропаганди певного позитивного явища;
 • державна, як правило, використовується Дорожньою поліцією, поліцією, податковими органами та іншими соціальними інститутами;
 • соціальна, яка спрямована на гуманізацію суспільства і формування нових побутових і моральних цінностей.

Методи реалізації різних видів соціальної реклами

Соціальна реклама може реалізовуватися, а також демонструватися в будь-яких формах. Найчастіше це листівки, плакати, листівки, банери, значки та інша атрибутика. Соціальна реклама також може бути представлена ​​в літературній формі. Але найбільшого впливу вдається домогтися за допомогою телевізійних роликів. Фотографія вважається також однією з форм поширення реклами.

У соціальній рекламі виділяються певні тематичні групи:

 • боротьба з погрозами і попередження їх наслідків;
 • декларування цінностей;
 • творення;
 • психотерапія соціуму, погашення негативних емоційних станів;
 • соціальні програми;
 • освітні програми.

Ефективність соціальної реклами

Соціальна реклама має досить велике поширення за кордоном, а в Україні  її ефективність порівняно низька. Опитування показали, що більша частина населення країни не помічає соціальної реклами. Приблизно 20% вважають, що вона служить прикрасою міста, а не спонукою до дії, 10% опитаних респондентів соціальна реклама дратує і майже 70% не можуть пригадати жодного соціального слогана.

Ефективність комерційної реклами легко оцінюється на основі конкретних ринкових показників, а ефективність соціальної реклами вимірюється по впізнаваності суспільством рекламованого соціального феномена і зміні по відношенню до нього громадської позиції. При цьому соціальна реклама найчастіше не приносить швидких результатів у вигляді матеріальних і моральних дивідендів. Її ефективність може проявитися через кілька років або навіть через ціле покоління.

Запорука успіху соціальної реклами – це люди, які займаються організацією та проведенням рекламних компаній, небайдужі до суспільних проблем, а також наявність матеріальних ресурсів, професійне медіапланування і креативний підхід до реалізації соціальних проектів.

Посилання на основну публікацію