1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Соціологія
  3. Соціологія Зіммеля

Соціологія Зіммеля

Соціологічні розробки Георга Зіммеля

Георг Зіммель – дослідник, який зіграв істотну роль в становленні соціології як автономної, самостійної науки. Але при цьому, на відміну від багатьох, Зіммель залишався в тіні своїх великих сучасників, наприклад Еміля Дюркгейма або Макса Вебера. Зіммеля називають головним засновником формальної соціології, в якій важливу роль відіграють логічні зв’язки і структури. Вони повільно виділяються із загального числа форм соціального життя і розглядаються з точки зору їх змістовних відносин.

Форми соціальної реальності Зіммель називаємо формами асоціації, інакше визначали структуру, яка формується на підставі взаємного впливу, що формується між індивідами і більше великими соціальними групами. Вплив було направлено на досягнення загальних цілей та інтересів, а також на реалізацію деяких потреб, які можуть надати значиму роль у розвитку і повільному розгалуженні соціальних аспектів і об’єктів. Конкретні соціальні взаємовпливу складаються з двох основних аспектів:

  • Форма соціального впливу;
  • Зміст соціального впливу.

Якщо абстрагуватися від змісту, то це, за словами Георга Зіммеля, дозволяє вивчати більш конкретні, наочні факти, які ми можемо сприймати як суспільну та історичну реальність. Також розглядати ці факти можна через площину суто соціального, тому багато чинників носять соціальний відтінок, в них головними дійовими особами є люди, їх дії, взаємодії і взаємовпливу, які на практиці відіграють дуже важливу роль у розподілі ресурсів, у створенні мережі взаємодій, в тому , щоб розвивати суспільство, виводити його на абсолютно новий як якісний, так і кількісний рівні.

Зміст може стати громадським лише в тому випадку, коли воно виражається в формах взаємовпливу, або, як назвав це сам Зіммель, в формах асоціації. Лише так з’являється можливість зрозуміти, що в суспільстві дійсно є те саме суспільство у всіх його соціокультурних проявах, в перспективах і мотиви, а також в тому, щоб в суспільстві всі частини були тісно пов’язані один з одним, щоб всі елементи відповідали своїми функціями, і щоб кожна людина чітко усвідомлював своє місце в створюваній соціальної реальності.

Зіммель в своїх дослідженнях в деякому сенсі передбачив положення, які визначають сучасні соціальні групи.

На думку дослідника, соціальна група – це утворення, яке має власну соціальну реальність, і існує завдяки власним внутрішнім автономним законам, що не залежать від ідей і думки індивідуальних носіїв.

Це означає, що опиняючись в рамках соціальної групи, людина змушена в деякому сенсі відмовлятися від власних ідей і думки, і схилятися до того, щоб бути більше націленим на створення благополучного середовища для своїх колег і близьких, які також належать до окремої соціальної групи.

Феномен конфлікту в соціології Зіммеля

Соціологія конфлікту (термін був введений в науковий обіг Георгом Зіммелем в 20 столітті) починається з активної розробки конфліктної моделі суспільства. Проте, розглядом конфлікту займалися ще задовго до того, як з’явилися роботи Зіммеля, але його прийнято називати одним з теоретиків і основоположників, оскільки він вніс деякі корективи і конкретизував окремі частини даної соціологічної теорії.

Зіммель вважав, що суспільство утворюється навколо безлічі взаємодій, і одним з них є боротьба. Вся історія людства – це історія протистоянь і конфліктів, примирень і домовленостей, які рухали суспільну систему вперед, робили його прогресивним. Конфлікти – це неминучий процес, а неминучість закладена в самій природі людини. Як правило, джерелом конфліктів є протиріччя, а протиріччя в основному обумовлені особистісними характеристиками людини – агресивністю, прагненням до влади, до того, щоб домінувати над іншими людьми, даючи їм привід також вступати в конфлікт, шукати шляхи її розв’язання.

Безконфліктних спільнот і держав не існує, так само, як і не існує таких відносин, в яких не було б протиріч щодо певних явищ і процесів. Будь-яке суспільство, в якому немає конфліктів – аномально, і рано чи пізно воно зруйнується, оскільки немає тієї особливої ​​рушійної сили, яка дозволила б змінам відбутися, вплинути на життя інших людей, на їх думки. Також безконфліктних спільнот не існує, оскільки принципово неможливо усунути вихідні конфлікти, які виникають між двома найважливішими формами людської особистості: формою індивідуалізації і формою соціалізації.

Говорячи про функції конфлікту, в основному Зіммель підкреслював його позитивний вплив на життєдіяльність, а також зазначив, що в конфлікті виявляються два особливо значущих типу соціальних зв’язків: протистояння і об’єднання. Протистояння відбувається навколо різних ідей, цінностей, цілей і потреб, щодо яких різні індивіди або більш широкі соціальні групи мають різні думки і спрямованість діяльності. Об’єднання відбувається тоді, коли існує будь-яка негативна ідея, яка виходить із одного джерела, і велика частина інших людей або соціальних груп не підтримують її. Щоб боротися з нею, об’єднання вкрай важливо, адже тільки разом можна боротися за те, що буде влаштовувати багато сторін соціального конфлікту, дозволить довести свою спроможність і значимість у взаємодіях на різних рівнях розвитку.

Таким чином, Георг Зіммель вніс великий вклад в розвиток соціологічної думки: він проаналізував можливості формальної соціології, а також розглянув соціальний конфлікт не як негативний механізм, а як процес, який може якісним чином вплинути на розвиток суспільства, вивести його на абсолютно новий рівень.

ПОДІЛИТИСЯ: