Соціальні інститути та їх типи

Соціальний інститут: що це

Соціальні інститути виступають в якості історично сформованих і стійких форм організації спільної діяльності людей в одному співтоваристві. Даний термін автори і дослідники вживають щодо різноманітних сфер. Сюди входить освіту, сім’я, охорону здоров’я, держава і багато інших.

Виникнення соціальних інститутів і їх охоплення широких верств населення і різних сфер життєдіяльності людини пов’язано з дуже складним процесом формалізації і стандартизації. Цей процес носить назву «інституціалізація».

Інституціалізація є дуже багатофакторної і структурованої, і включає в себе ряд ключових моментів, про які не можна не згадати при вивченні соціальних інститутів, їх типології і основних функцій. Одним з ключових умов, яке передує появі соціального інституту, є соціальна потреба з боку населення. Це пов’язано з тим, що соціальні інститути необхідні для організації спільної діяльності людей. Основна мета такої діяльності – задоволення основних соціальних, економічних, політичних і духовних потреб населення.

Різноманітність соціальних інститутів було об’єктом вивчення багатьох соціологів. Всі вони намагалися знайти подібності та відмінності в функціоналі соціальних інститутів і їх призначення в суспільстві. Таким чином, вони прийшли до висновку про те, що кожен соціальний інститут характеризується наявністю конкретної мети своєї діяльності, а також певними функціями, здійснення яких необхідно для досягнення поставленої мети і реалізації конкретних завдань. Крім цього, учасник кожного соціального інституту володіє своїм соціальним статусом і роллю, що також важливо, оскільки таким чином людина в один період свого життя може мати відразу кілька соціальних статусів і ролей (батько, син, чоловік, брат, начальник, підлеглий і інші) .

Типи соціальних інститутів

Соціальні інститути мають досить різноманітну типологію. Автори також пропонують різні підходи до визначення видової і типологічної особливості інститутів.

Залежно від функціональних якостей соціальні інститути можуть бути наступних видів:

 • Соціально-економічні інститути. До них відносяться власність, обмін, процес виробництва і споживання, гроші, банки і різні господарські об’єднання. Соціальні інститути цього типу забезпечують всю сукупність виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільних і економічних ресурсів;
 • Політичні інститути. Їх діяльність спрямована на встановлення і подальшу підтримку певних форм політичної влади. Сюди входять держава, політичні партії і профспілки, які забезпечують політичну діяльність, а також ряд громадських організацій, які мають політичну мету. По суті, сукупність даних елементів і становить всю політичну систему, існуючу в конкретних суспільствах. Політичні інститути забезпечують відтворення, а також збереження ідеологічних цінностей, стабілізують соціальні і класові структури суспільства, їх взаємодія один з одним;
 • Соціально-культурні та виховні інститути. Їх діяльність конструює принципи засвоєння і подальше відтворення культурних і соціальних цінностей. Також вони необхідні для того, щоб індивіди долучалися і включалися в певну субкультуру. Соціокультурні й виховні інститути впливають на соціалізацію індивіда, причому це стосується як первинної, так і вторинної соціалізації. Соціалізація відбувається через засвоєння основних соціальних і культурних норм і стандартів, а також на захист конкретних норм і цінностей, їх подальшу трансляцію від старшого покоління молодшому;
 • Нормативно-орієнтують інститути. Їх метою є мотивація моральної і етичної основи особистості людини. Вся сукупність цих інститутів стверджує в співтоваристві імперативні загальнолюдські цінності, а також спеціальні кодекси, які регулюють поведінку і його етику.

Крім перерахованих вище типів соціальних інститутів існують також і такі, як нормативно-санкціонують (право) і церемоніальний-символічні інститути (інакше вони називаються ситуаційно-конвенціональними). Вони визначають і регулюють щоденні контакти, а також акти групового і міжгрупового поведінки.

Типологія соціальних інститутів визначається і сферою дії. Серед них виділяються такі:

 • Регуляційні соціальні інститути;
 • Регулятивні соціальні інститути;
 • Культурні соціальні інститути;
 • Інтегративні соціальні інститути.

Функції соціального інституту

Функції соціальних інститутів і їх структура розроблялася дуже багатьма авторами. Для нас представляє інтерес класифікація Я. Щепаньского, так як вона є найбільш стандартної і актуальною в сучасному суспільстві:

 • Соціальні інститути задовольняють основні потреби населення в цілому і окремої особистості зокрема;
 • Соціальні інститути регулюють відносини між соціальними групами;
 • Соціальні інститути забезпечують безперервний процес життєдіяльності індивіда, роблять його доцільним, а також суспільно значущим;
 • Соціальні інститути з’єднують дії і відносини індивідів, тобто сприяють виникненню соціальної згуртованості, що запобігає кризові та конфліктні ситуації.

До інших функцій соціальних інститутів відноситься поліпшення і спрощення процесів адаптації, виконання важливих стратегічних завдань суспільства, регламентація в процесах використання значних ресурсів, забезпечення громадського порядку і структурування повсякденного життя індивідів, узгодження інтересів кожного члена суспільства з інтересами держави (стабілізація суспільних відносин).

Посилання на основну публікацію