Соціальна поведінка особистості

Сутність поняття “соціальна поведінка особистості”

Соціальна поведінка особистості виступає одним з об’єктів вивчення соціологічної науки. Дослідження в цій галузі почали проводитися ще з середини 19 століття, і, крім поняття «соціальна поведінка» в один ряд з ним встали такі елементи, як соціальна дія і взаємодія.

Соціальна поведінка особистості – в соціологічній науці це якісна характеристика соціальної дії і соціальної взаємодії, які нерозривно пов’язані один з одним.

Соціальна поведінка дає характеристику поведінки особистості в тих чи інших умовах, в тій чи іншій соціальній ситуації і середовищі. Соціальна поведінка може бути в різних ситуаціях нехарактерним. Наприклад, якась кількість депутатів беруть участь в роботі Державної думи, тобто активно займаються політичною діяльністю. Але їх поведінка неоднозначно, так як одні зацікавлені в своїй діяльності, а інші ігнорують свою діяльність і обов’язки, перебуваючи на роботі тільки «для галочки», тому що так потрібно для отримання вигоди.

Також по-різному можна охарактеризувати поведінку учасників масових подій. Наприклад, одні учасники демонстративно мирно слідують за колоною, а інші прагнуть проявити своє девіантну поведінку, порушити правила, щоб продемонструвати негативне настрій до поточного режиму і прагнення до змін. Всі ці дії також потрапляють в поле зору категорії «соціальна поведінка». Іншими словами, все люди в однаковій мірі є учасниками соціально-політичної події, але кожен учасник веде себе по-різному, в залежності від своїх інтересів, потреб і світогляду.

Таким чином, соціальна поведінка виступає в якості особливого способу прояви суб’єктом соціально-політичної події (актором) своїх мотивів, переваг і установок, які спрямовані на реалізацію соціальної дії і взаємодії.

Форми соціальної поведінки особистості

Для того, щоб досягти будь-яких цілей в житті, а також для реалізації окремих життєвих завдань людина використовує дві ключові форми соціальної поведінки:

Природна поведінка – спрямоване на досягнення індивідуальних цілей, а також поведінку, яке адекватно поставленим цілям, не виходить за рамки норм і можливостей людини;
Ритуальне поведінка (так зване «Церемонія») – індивідуальну поведінку, що відрізняється неприродністю. Завдяки цій поведінці суспільство може відтворюватися, якщо в основі його діяльності лежить якийсь конкретний ритуал, характерний даному співтовариству.

Фактори соціальної поведінки особистості

Безумовно, соціальну поведінку індивіда або ширшої соціальної спільності залежить від ряду ключових чинників. Ми торкнемося деякі з них.

  • По-перше, індивідуальні емоційні та психологічні якості суб’єкта (актора) соціальної взаємодії. Наприклад, в політиці цей фактор продемонстрований особливо яскраво. О. Ляшко і його поведінки характерна емоційна насиченість, епатаж і непередбачувані дії і висловлювання. У свою чергу, П. Порошенко відрізняється стриманістю, розважливістю та виваженістю як в словах, так і в вчинках. Як ми бачимо, обидва політики відносяться до однієї і тієї ж політичної сфері в одній країні, але при цьому їх поведінка абсолютно різний, так само, як і ставлення до одних і тих же подій.
  • По-друге, особиста (або групова, якщо справа стосується соціальної спільності) зацікавленість суб’єкта (актора) в подіях, які відбуваються навколо нього. Наприклад, деякі політики дуже активно просувають якийсь законопроект, хоча під час його прийняття та обговорення його поведінка відрізнялася стриманістю і пасивністю.
  • По-третє, адаптивне поведінку актора – це такий вид поведінки, яке пов’язане з гострою необхідністю в пристосуванні до нових, об’єктивних умов життя і дійсності. Наприклад, дуже складно зараз уявити собі людину, яка підтримує політика або вождя (Сталіна, Гітлера), але при цьому вигукує гасла, які цього ж вождя викривають і виставляють в негативному світлі.

Ще один фактор – це ситуативне поведінка людини. Вона зумовлена ​​сукупністю виникли умов, коли соціальний суб’єкт (актор, особистість, соціальна спільність) в своїх вчинках і діях змушений оцінювати ситуацію, що виникла і враховувати в першу чергу саме її, а не власні потреби, мотиви і інтереси.

На характер соціальної поведінки багато в чому впливає і мотивація індивіда, а також ступінь залученості актора в будь-які події або процеси. Масове поведінка при цьому обумовлюється соціальними і психологічними властивостями натовпу, в умовах, коли соціальна мотивація пригнічується в неусвідомлених, а часто стихійних діях натовпу.

Рівні соціальної поведінки особистості

У соціологічній і психологічній науках дослідники виділяють чотири ключові рівня соціальної поведінки суб’єкта або ширшої соціальної спільності:

  • Реакція суб’єкта на наявну в суспільстві соціальну і актуальну ситуацію, а також на ті чи інші змінюють одне одного події та процеси, які носять цілеспрямований або стихійний характер;
  • Звичні для індивіда або великої соціальної групи дії і вчинки, які виступають в якості елементів поведінки. У цих діях і вчинках виражаються стійкі відносини одного суб’єкта з іншими соціальними суб’єктами;
  • Цілеспрямована послідовність соціальних дій і вчинків, які відбуваються в умовах тієї чи іншої сфери життєдіяльності з метою досягнення суб’єктом більш віддалених цілей. У житті людини, на кожному етапі його існування такими цілями можуть виступати вступ до вузу, отримання необхідної професії, створення сім’ї, облаштування побуту;
  • Реалізація ключових стратегічних цілей в житті індивіда або більш широкою соціальної групи.

Соціальна поведінка контролюється за допомогою ряду необхідних методів, які необхідні для того, щоб очікування щодо людини відповідали реаліям.

До методів належать такі: соціальні норми, правові норми, норми моралі і моральності. Таким чином, методами є стандарти, формально і неформально запропоновані і передбачені до дотримання в суспільстві, не залежно від того, до якого соціального, демографічного і віковою прошарку належить особистість.

зауваження 2
Дані норми можуть привести або до суспільного схвалення соціальної поведінки, або навпаки, до громадському осуду, яке тягне за собою покарання як на побутовому, так і на більш високому – законодавчому рівні.

Посилання на основну публікацію