Соціальна політика Швеції

Держава Швеція розташована в Північній Європі. Чисельність населення країни – більше 10 мільйонів чоловік. Столиця Швеції – Стокгольм. Форма правління держави – конституційна монархія.

Модель соціальної політики Швеції відноситься до політичного і історичного феномену.

У підставі її походження лежить боротьба двох абсолютно протилежних систем – комуністичної і капіталістичної.

Результатом такого зіткнення стало об’єднання обох систем. За основу були взяті кращі ідеї з кожної моделі.

З ХХ століття виникла система соціальної політики стала найуспішнішою в світі. Це доводиться відгуками громадян Швеції, які задоволені життям в своїй країні і впевнені у власному майбутньому.

Особливості соціальної політики Швеції

Швеція належить до країн зі скандинавською системою соціального захисту. Така система націлена на безпосередню участь держави в наданні соціальних програм і гарантій своїм громадянам.

Для політики скандинавських країн, поняття “соціальний захист” дорівнює поняттю “соціальний добробут”. Воно полягає в регулюванні рівня доходів державою, наявності соціальних допомог та пільг, проведенням загальної соціальної політики.

Соціальні програми Швеції задаються головною метою – досягти повної зайнятості населення. На сьогоднішній момент в країні працевлаштовані понад 90% населення. За світовими стандартами такий показник вважається максимальним.

Всі соціальні програми поширюються на всі верстви населення. Кожен громадянин в Швеції має право на освіту, медичне обслуговування і отримання пенсій і пільг. Все соціальне забезпечення централізовано державою.

Охорона здоров’я Швеції займає провідне становище на світовому рівні. Смертність дітей дуже низька. Середня тривалість життя населення досить висока: приблизно 80 років у жінок і 75 – у чоловіків. Основною проблемою зі здоров’ям у Швеції вважається шкідлива звичка великої кількості населення – вживання жувального тютюну.

Освіта в Швеції також відносять до одного з кращих і якісних за світовими показниками. У 1950-тих роках, в зв’язку з проведенням реформи системи освіти, були затверджені початкова 10-річна школа загальної освіти, середня школа і система освіти для дорослих.

Громадяни Швеції захищені єдиної загальнонаціональної системою страхування на випадок хвороби. Якщо службовець повинен залишитися вдома через свою хворобу або хворобу дитини, йому виплачують 75-85% заробітної плати. Страхування забезпечує покриття частини виплат при зверненні громадянина в приватну клініку.

Не менш 80% сімей в Швеції отримують державну допомогу. Такий відсоток вважається найвищим показником за світовими мірками. Також мають право отримувати допомогу сім’ї, в яких дитині менше 16 років.

Студенти отримують стипендії в якості довгострокових позик, які повинні повернути державі.

Пенсіонерам та інвалідам держава надає всілякі пільги та допомоги. Соціальне забезпечення Швеції дозволяє своїм громадянам всебічно розвиватися.

За рівнем життя Швеція обганяє всі країни світу. За останніми даними, рівень безробіття в країні не перевищує 2% населення.

Переваги шведської моделі соціальної політики

У порівнянні з соціальними політиками інших країн Європи, шведська модель має наступні переваги:

 • виникаючі конфліктні ситуації на ринку праці вирішуються через проведення колективних переговорів, в яких головне участь беруть профспілки;
 • формування громадської системи діалогу між усіма верствами населення;
 • шведська модель соціальної політики прагне до досягнення високого рівня життя для всіх верств населення;
 • допомога в розвитку творчого початку громадян для якісної трудової діяльності;
 • досягнення державою таких завдань, як повна зайнятість населення, стабільність цін на ринках, високі показники рівня життя, динамічний і стабільний економічний ріст, надання точних соціальних гарантій населенню і уникнути політичних конфліктів.

Результати соціальної політики Швеції

На сьогоднішній день реалізація соціальної політики в Швеції вже дає свої результати. До їх числа відносяться такі моменти:

 • великий потенціал економіки;
 • практично повна відсутність безробіття;
 • структура економіки орієнтована на соціальне забезпечення громадян;
 • розвинена система охорони праці та здоров’я;
 • високий рівень моральності жителів;
 • реалізація існування громадянського суспільства;
 • державне правовий розвиток;
 • спрямованість політики держави щодо розроблення та здійснення соціальних програм;
 • підтримка державою незахищених категорій громадян;
 • підтримка державою сім’ї та дітей, забезпечення посібниками та пільгами;
 • фінансування державою великих культурних і наукових програм;
 • позитивне ставлення держави до благодійних організацій;
 • боротьба з соціальною нерівністю;
 • активний розвиток соціального законодавства;
 • спроби знайти баланс між свободою ринкової економіки і заходом впливу на неї держави.

Соціальні проблеми Швеції

Незважаючи на високі показники практично на всіх рівнях, держава має деяку кількість соціальних проблем, які намагається побороти і запобігти:

Демографічна проблема. Велика кількість іммігрантів приносить ряд проблем. Дедалі більшого скупчення жителів понесло за собою істотне підвищення орендної плати.
Релігійна проблема. Також пов’язана, в першу чергу, з імміграцією населення.
Криза соціального інституту сім’ї.

Соціальна політика Швеції цілеспрямовано веде діяльність, яка задовольняє потреби і інтереси населення і створює всі можливі умови для його розвитку і морального збагачення. На сьогоднішній день Швеція – це єдина країна, в якій витрати держави на соціальне забезпечення населення перевищують 42% за валовим національним продуктом (ВНП).

Посилання на основну публікацію