Школи і напрямки досліджень міжнародних відносин

За час свого існування більшість наук встигло обрости різними традиціями, пов’язаними з накопиченням інформації та дослідженнями того чи іншого явища, визначеного як об’єкт дослідження. Соціологія міжнародних відносин, як і кожна наукова дисципліна, має безліч шкіл і традиційних методів, що сформувалися з урахуванням історичного досвіду, актуальності проблем та інших важливих факторів.

Варто відзначити, що першою згадкою аналізу двосторонніх відносин між політичними одиницями є праця грецького вченого Фукідіда «Історія Пелопонесській війни» у восьми томах. Більшість положень, висновків і теорій, виведених древнім вченим, актуальні і по сьогоднішній день.

Відповідно до вчення Фукідіда, головним аргументом для вирішення конфліктних ситуацій між двома політичними інституціями може стати тільки сила, однак, сила і могутність не є самоціллю держави, а служать виключно інструментами для відстоювання інтересів, підвищення престижу та забезпечення безпеці держави. Фукідід не пропагує насильство, а констатує, що часом уникнути його практично не можливо. Історик і філософ ні заявляє, що у світової спільноти немає необхідності у виробленні норм взаємодії між гравцями на політичній арені, але тим не менш зазначає, що подібні норми будуть діяти лише при рівних силах.

Традиція, закладена Фукідідом, лягла в основу класичної теорії досліджень міжнародних відносин.

Одним з основоположників сучасної дипломатії є Томас Гоббс, який у своїх дослідженнях виходив з того, що людина егоїстична за своєю природою. На думку Гоббса, кожен індивідуум мріє встати при владі, проте за своїми здібностями не всі люди рівні, через що і виникає суперництво, недовіру, війни, та інші конфлікти.
Гоббс вважав, що незалежні держави не зв’язані ніякими рамками і їм може належати те, що вони здатні взяти силою й утримати. Держави при цьому виступають у ролі гладіаторів, пильно стежать за поведінкою своїх опонентів.

На підставі теорії Гоббса Е. Ваттель зумів вивести твердження, що мирні міждержавні відносини в залежності від змін, що відбуваються в світі, будуть актуальні лише тоді, коли країни Європи зіллються в єдину політичну систему і налагодять постійні і взаємовигідні дипломатичні відносини.

Варто згадати і про марксистської школі міжнародних відносин. Вона не має відношення до жодної з раніше існуючих традицій і безпосередньо пов’язана з капіталізмом і капіталістичним способом виробництва. Ця позиція орієнтована на велику промисловість, як каталізатор створення єдиного ринку для всіх народів світу, при цьому буржуазія, експлуатуючи світовий ринок, ставати домінуючим класам у світовому масштабі.

Доповнюючи теорію Маркса, Володимир Ленін відзначав, що монополізація капіталізму на державному рівні неодмінно створить всі умови для розвитку імперіалістичного режиму, придушення якого є завданням робітничого класу пролетарів.

Традиції, що склалися за багато років до формування соціології міжнародних відносин як науки, є актуальними і по сьогоднішній день. Вони стали основою для теорій сучасних вчених і саме з їх допомогою проводиться розробка нових теорій і методів налагодження взаємодії між країнами

Посилання на основну публікацію