Приклади контркультури

Контркультура – це особливе поняття, яке дослідники не рекомендують визначати, як тотожне ще одного відомого терміну – «субкультура».

Це пов’язано з тим, що контркультура може включати в себе абсолютно різні групи суспільства, а в рамки субкультур можуть входити конкретні культурні об’єднання. До того ж, контркультура не тотожна поняттю «безкультур’я», оскільки вона несе в собі як позитивні, так і негативні риси, в той час, як безкультур’я – це поняття виключно негативне.

Контркультура в сучасному культурологічному дискурсі – це сукупність соціальних і культурних установок, а також соціокультурних орієнтацій, які повністю протиставлені офіційної, традиційній культурі суспільства. Якщо в рамках офіційної культури пов’язані такі цінності, як влада, держава, освіта, релігійна сторони життя людини, мистецтво, то для контркультури характерні такі риси, як:

  • анархічність;
  • аполітичність;
  • Нетрадиційні культурні форми;
  • Нетрадиційні форми релігії.

Таким чином, контркультура – це певна суперечність традиційної, офіційно прийнятої культури, але бере свій початок саме з неї. Контркультура виникає переважно в кризові моменти життя суспільства. Це протест проти бездуховності і міщанства, лицемірства і ханжества, яким славиться старше покоління: це протест проти старих принципів, які вже віджили своє і повинні бути замінені більш сучасними, новими. Тому учасниками контркультурних рухів стають переважно представники молоді.

Контркультура виконує деякі основні функції, на яких також слід зробити акцент:

  • Руйнівна функція, яка полягає в тому, що вона поступово обмежує офіційну культуру в її правах, намагається зігнати її та її цінності;
  • Деструктивна функція контркультури – пов’язана з руйнуванням загальноприйнятих вічних цінностей, настанням безкультур’я і подальшим відновленням, але вже з урахуванням нових вимог з боку представників контркультури;
  • Революційна функція – спрямована на оновлення суспільства, його структури, цінностей.

Контркультура веде в цілому до оновлення культури суспільства, а ось буде це оновлення в кращу сторону чи в гіршу, залежить повністю від того, яку спрямованість має контркультура і які цілі вона переслідує.

Види і приклади контркультур в сучасному світі

В історії існує велика кількість прикладів контркультур. Так, наприклад, в США в 60-і роки 20 століття контркультура стала справжнім символом боротьби з консервативними соціальними нормами, а також в цілому з політичним консерватизмом. Роз’єднання в суспільстві відбувалися з багатьох причин: ставлення населення до війни у ​​В’єтнамі, расові відносини, сексуальні звичаї, права жінок, а також методи контролю, переважно традиційні.

Контркультури схвалювали свободи населення: свобода самостійно вивчати свій потенціал, свобода створювати своє власне, відмінне від всіх інших «Я», свобода особистого вираження своїх здібностей і, що найголовніше, своєї думки. Крім того, люди в таких контркультурних групах і громадах прагнули до того, щоб змінити освіту дітей таким чином, щоб воно не перешкоджало любові до природи, до близького, пристрасті до музики і естетиці, а також прагненню до роздумів, критичного мислення і незалежності в ньому .

Також в якості прикладів контркультурних рухів наведемо наступні:

Рух за громадянські права – засновником є ​​Мартін Лютер Кінг, який став вождем афроамериканського руху за громадянські права (19550-1968 рр.). це рух, заснований на біблійних положеннях, яке мало досить серйозні наслідки для Сполучених Штатів Америки;

  • Антивоєнний рух – рух, яке засноване на протистоянні війні у В’єтнамі. Воно виникло в 1964 році, взяло свій початок в кампусах коледжу Сполучених Штатів Америки. Студенти досить активно виступали проти військових дій. Через відстрочок як для середнього, так і для верхнього класів в суспільстві склалося непропорційно велика кількість бідних і робітників, що ввело суспільство в стан кризи. У 1967 році велика частина американців виступили проти військових дій і жорстокості у В’єтнамі зокрема, і в цілому в усьому світі;
  • ЛСД – рух, яке популяризувала використання ЛСД на так званих «кислотних тестах». Спочатку вони проводились в межах однієї сім’ї, але потім поширювалися по всьому західному узбережжю США. Експерименти як з ЛСД, так і іншими психоделічними препаратами – це основні компоненти контркультури, які вплинули на філософію життя покоління, мистецтво, музику і стиль одягу.

Також до видів контркультур слід віднести хіпі (громади з особливим стилем поведінки, що пропагують мир у всьому світі, а також живуть за принципом «Кохайтеся, а не війною»), музика – виникнення нових музичних видів (електрична, психоделічна версії року), популяризованому британський рок. Панк, панк-рок, метал-рок (як наслідок, поява металістів, які потім стали однією і найвідоміших контркультур на планеті, і існують досі). Контркультури повільно переміщалися зі Сполучених Штатів Америки та захоплювали весь світ: у Європі з’явилися такі контркультурні центри, як Лондон, Амстердам, Париж, Берлін і Рим, які могли просто змагатися з Сан-Франциско і Нью-Йорків в якості столиць контркультури.

У Росії контркультура отримала визначення контркультурного руху, що діє поза звичних умовностей російської культури, які з’явилися у вітчизняному історії. Так, його представники почали використовувати сленговий мову, графічне опис насильства і сексуальних сцен. Незаконна діяльність і нечесне використання на перший погляд «безпечних» персонажів покликані залучати в усі вищезгадані речі і дії нових адептів.

Посилання на основну публікацію