Превентивна соціальна робота

Превентивна соціальна робота та її сутність

Соціальна робота характеризується діяльністю, спрямованою на гармонізацію соціальних відносин і підтримку гідного рівня і якості життя.

Однією з функцій соціальної роботи є профілактика негативних факторів, що мають вплив на соціальні відносини.

Превентивна соціальна робота дозволяє вплинути на ліквідацію або зменшення соціальних проблем індивіда або соціальної групи в момент формування соціальної проблеми, що, в свою чергу, дає можливість знизити темпи приросту соціальних проблем.

Профілактична соціальна робота полягає в системі державних, соціальних, медичних, психологічних, педагогічних і організаційних заходів, які спрямовані на превенцію, усунення або зниження впливу основних факторів і умов, що обумовлюють соціальні відхилення негативного характеру та інші негативні відхилення в поведінці або статус індивіда.

Мета превентивної соціальної роботи полягає у створенні соціальнопріемлемого поведінки людини, що забезпечує гармонійні і стабільні відносини людини і суспільства.

Превентивна соціальна робота також включає в себе своєчасні заходи, які спрямовані на профілактику допустимих фізичних, психологічних і соціокультурних відхилень у індивідів і соціальних груп, схильних до соціальних ризиків, а також на підтримку нормального рівня і якості життя і здоров’я і на розкриття внутрішнього життєвого потенціалу індивідів.

Принципи превентивної соціальної роботи

Профілактична соціальна робота здійснює свої заходи відповідно до низки принципів:

 • принцип системності, який характеризується виявленням сукупності причин соціальних проблем, формуванням системи необхідних умов для вирішення соціальних проблем, а також використанням всієї системи методів і методик соціальної роботи для запобігання соціальних проблем і їх негативних наслідків.
 • принцип превентивності, що полягає в профілактичному характер проведених заходів.
 • принцип оптимальності, суть якого полягає в об’єктивному виявленні актуальності проблеми для індивіда або соціального групи.
 • принцип активізації, що характеризується реалізацією власних сил клієнта, що дозволяє відзначити суб’єктний характер превентивних заходів.

Проблемне поле превентивної соціальної роботи

У проблемне поле превентивної соціальної роботи включена вся система відхилень і негативних факторів, що впливають на соціум, в тому числі злочинність і правопорушення, алкоголізм, наркоманія та інші форма залежності, бездоглядність неповнолітніх, всі форми насильства в сім’ї, і інші негативні фактори.

Превентивна соціальна робота з попередження процесів соціального неблагополуччя і стримування негативних факторів здійснюється соціальними службами, які співпрацюють з клієнтами соціальної роботи, які потребують надання соціальних послуг. Превентивна соціальна робота передбачає використання комплексу соціально-економічних, психолого-педагогічних, правових та інших методів соціальної роботи.

Види превентивної соціальної роботи
Залежно від охоплення проблеми і глибини застосовуваних методик і програм, виділяють загальну і спеціальну профілактичну соціальну роботу, а також вона ділиться на первинну, вторинну і третинну профілактичну роботу.

Загальна профілактична робота здійснюється на основі комплексного підходу, що організує дії системи профілактики та структури, які мають можливості попередження виникнення ймовірних соціальних проблем і їх негативних наслідків.

Загальна превентивна соціальна робота здійснюється на державному рівні за допомогою системи заходів, спрямованих на підвищення якості та рівня життя населення, скорочення факторів соціального ризику, а також на формування сприятливого середовища для реалізації принципу соціальної справедливості.

Спеціальна профілактична робота діє за допомогою заходів, спрямованих на вирішення конкретних соціальних проблем, що виникли у конкретної людини або соціальної групи.

Як вже було вище зазначено, превентивна робота може бути первинною, вторинної та третинної:

 • Первинна профілактична робота – це робота з попередження ще не виникла соціальної проблеми, тобто вона спрямована на усунення негативних чинників, що призводять до соціальної проблеми. Первинна превентивна робота відрізняється масовістю і неспецифічністю, використовуючи переважно методи педагогіки, психології та управління.
 • Вторинна профілактична робота полягає проведенні системи заходів, метою яких є реабілітація та адаптація, хто вже має соціальні відхилення в поведінці або кого торкнулася соціальна проблема. Основна мета вторинної профілактичної роботи полягає в формуванні мотивації, спрямованої на зміну поведінки.
 • Третинна профілактична робота полягає в проведенні комплексу заходів, які направлені на соціальну адаптацію людей, які мають виражені соціальні проблеми. Основна мета даного виду роботи полягає в створенні умов, середовища, що здійснює підтримку нормального стану таких людей. Третинна профілактична робота включає в себе такі заходи як створення клубів допомоги і підтримки, впровадження та реалізації місцевих соціальних програм, створення груп самодопомоги та терапевтичних груп.

Залежно від реалізації профілактичних заходів превентивної соціальної роботи, можна також виділити:

 • нейтрализуючу профілактику
 • компенсуючу профілактику
 • попереджає дію несприятливих факторів
 • знімає дію несприятливих факторів
 • контролюючу профілактику
Посилання на основну публікацію