Поняття міжнародних конфліктів

Конфлікти і співробітництво – важливі категорії теорії міжнародних відносин, що відносяться, відповідно до логіки Гегеля і Маркса, до понять взаємодоповнюючих діалектичних протилежностей. У зовнішньополітичній діяльності конфлікти можуть бути частиною форми співпраці – торгу, в той же час будь-яка взаємодія припускає протиріччя.

Різні теорії розглядають природу конфлікту по-різному. Соціологія Л. Козера основою конфліктів вважає прагнення кількох громадських груп знищити, послабити супротивників заради впливу, володіння цінностями, престижу.

Погоджуючись з цим судженням, інші автори, – наприклад К. Боулдінга, визнають об’єктивність конфлікту. З їхньої точки зору, позиції конфліктуючих сторін – існуючі на момент виникнення конфлікту і бажані, взаємно виключають можливість виграшу кожного з учасників. Таким чином, одночасне досягнення всіма протиборчими сторонами своїх цілей неможливо з причини їх об’єктивної суперечливості.

Протилежну позицію займає Дж. Бертон. Він допускає суб’єктивність поняття «конфлікт». На його думку “об’єктивні” протиріччя сторін можуть бути трансформовані в розбіжність, подолання якого дасть виграш кожного учаснику, якщо всі вони зуміють «переосмислити», змінити судження одна про одну заради отримання вигод від спільного користування оспорюваної нагодою. Прихильники акціоналістскоой концепції розглядають обидві теорії у взаємозв’язку: їхня позиція полягає в тому, що будь-які судження грунтуються на значенні, яке в свою чергу, визначається ситуацією і передбачає вчинення практичних дій.

Вітчизняна соціологія відштовхується від діалектичного розуміння природи конфлікту, який є вищою стадією розвитку протиріччя. При цьому передбачається, що аналіз кожної ситуації залежить від позиції дослідника. Як вважає М.М. Лебедєва, саме його «кут зору» визначає судження про суть протистояння і переліку рекомендаційних заходів щодо вирішення конфлікту.

Незважаючи на наслідки – часто деструктивні, конфлікти, на думку соціологів, є об’єктивною стороною відносин у суспільстві. Різні вчені, в т.ч. 3. Фройд, Г.Зіммель, Л. Козер, визнають побуждающую функцію конфлікту, як основу соціального розвитку.

Посилання на основну публікацію