1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Соціологія

Соціологія

Чим відрізняються соціальні норми

0 коментарів

Соціальними нормами називаються загальноприйняті правила поведінки між людьми, що регулюють спілкування і життя в цілому. Саме ними визначаються межі допустимого поведінки в конкретних обставинах. Існує кілька видів соціальних норм. Всі...

Соціологія комунікацій

0 коментарів
Комунікація в житті суспільства

Комунікація на сучасному етапі розвитку становить фундаментальну основу для всієї життєдіяльності суспільства. Виявлення суті і структури комунікаційних процесів уможливлює осягнення глибинних смислів соціальної масової комунікації, наближаючись...

Комунікації, рішення і конфлікти

0 коментарів

Комунікація як процес відображає принципи і закономірності відносин між людьми, при чому відносини ці можуть характеризуватися або повною підтримкою колег, підлеглих, керівників, або наявністю між ними протиріч.

Керівник, приймаючи рішення...

Види соціальної реклами

0 коментарів
Поняття соціальної реклами

Соціальна реклама в перекладі з англійської мови означає залучення інтересу до важливих проблем або явищ.

Мета соціальної реклами полягає в зміні моделі соціальної поведінки. Це своєрідна форма...

Види прикладних соціологічних досліджень

0 коментарів
Сутність і етапи прикладного соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження являє собою процес, який складається з логічно послідовних методичних, організаційно-технічних і методологічних процедур. Всі ці процедури об'єднує єдина мета - отримання достовірних...

Класифікація та стратифікація

0 коментарів
Сучасна класифікація стратифікації

Сучасне суспільство включає в себе певну кількість стратифікаційних систем і безліч їх перехідних форм. Зазвичай виділяють наступні:

Фізико-генетична стратифікація. Являє собою поділ суспільства на основі «природних» соціально-демографічних...

Соціальна революція

0 коментарів

Під соціальною революцією в сучасній науковій літературі розуміється різка зміна соціального ладу переважно насильницьким шляхом за участю великих мас народу; стрибкоподібне якісна зміна в розвитку соціальних явищ, процесів; спосіб переходу...

Соціальна роль в соціології

0 коментарів
Поняття соціальної ролі

У соціології поняття соціальної ролі вперше ввів Р. Лінтон. Він вважав, що роль - це обумовлене статусом людини очікуване поведінка. Будь-яка соціальна організація або група має на...

Соціологія молоді — доповідь

0 коментарів

На сучасному етапі наукового розвитку соціологія молоді є самостійною область соціологічного пізнання. Її становлення в нашій країні здійснювалося в 60-х роках минулого століття, в період «хрущовської відлиги», коли з'явилися перші...

Засоби і методи соціальної реклами

0 коментарів
Основні засоби і носії соціальної реклами

Різноманіття технічних і креативних засобів, які використовуються в соціальній рекламі, пояснюється її прагненням максимально впливати на свідомість людини і сприяти формуванню суспільних цінностей. На...