1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Соціологія

Соціологія

Патріархальне рабство

0 коментарів
Характеристики патріархального рабства

Поява патріархальної форми рабства обумовлено тим, що люди в давні часи проживали в досить складних і жорстоких умовах. Якщо спочатку, під час боїв і воєн ворогів було...

Побутове рабство

0 коментарів
Характеристики домашнього рабства

Побутове рабство (воно ж домашнє рабство) - це явище, про яке прийнято говорити в тому випадку, коли різного роду приниження домочадців носять не випадковий, а систематичний (періодичний)...

Соціально-класова структура

0 коментарів
Сутність соціально-класової структури

Соціально-класова структура суспільства виступає в якості одного з об'єктів соціологічної науки. Автори розуміють під соціально-класової структурою ряд економічних ознак, а також їх відображення в різних сферах суспільного...

Концепції соціалізації

0 коментарів
Поняття «соціалізація особистості»

Соціалізація особистості виступає в якості об'єкта багатьох соціологічних, психологічних і педагогічних досліджень. Сьогодні цей термін визначають як процесу, спрямованого на формування особистості в певних соціальних і економічних,...

Стадії групової динаміки

0 коментарів
Характеристики групової динаміки і її стадії

Групова динаміка в соціальній психології - це процес становлення і подальшого розвитку групи в часі. Він викликаний взаємодією членів групи між собою, а також...

Взаємодія субкультур

0 коментарів
Взаємодія субкультур як міжкультурна комунікація

У світі сьогодні існують найрізноманітніші види субкультур. Кожна з них має свої особливими, унікальними рисами, а також прагне до того, щоб роздобути довіру з боку...

Приклади контркультури

0 коментарів

Контркультура - це особливе поняття, яке дослідники не рекомендують визначати, як тотожне ще одного відомого терміну - «субкультура».

Це пов'язано з тим, що контркультура може включати в себе абсолютно різні...

Види конформізму

0 коментарів
Характеристика видів конформного поведінки

Конформізм - це досить складне соціально-психологічне явище, яке досліджується з точки зору його багатогранності і натхнення. На сьогоднішній день дослідники виділили кілька видів конформного поведінки, які...

Рівні корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Загальна характеристика корпоративної соціальної відповідальності

В даний час в науковій літературі не склалося єдиного підходу до визначення і трактування терміна «корпоративна соціальна відповідальність» (скорочено - КСВ). Одні вчені розглядають її...

Інтерсекціональний фемінізм

0 коментарів

Боротьба за рівноправність усіх без винятку груп соціуму стала невід'ємною часткою людської історії сучасного періоду. Найбільш масовим рухом проти дискримінації традиційного типу є фемінізм. У процесії власного розвитку боротьба за...