1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Соціологія
  3. Людина в соціальному вимірі

Людина в соціальному вимірі

Людина

“Людина” – це поняття, яке відображає приналежність біологічної особини до людського роду.

Сама природа людини має біологічні та соціальні якості. Можна сказати, що людина — це біосоціальна істота. А це означає, що він має і біологічні, і соціальні потреби.

Вже довгий час філософів мучить питання про те, навіщо людина народилася, яка у нього роль і призначення. Кожна людина повинна зрозуміти, хто він, на що здатний і для чого живе.

Коли говорять про людину як про особу, дуже часто мають на увазі його соціальну складову. Хоча і людина поєднує в собі суспільну і соціальну сутність, але ж саме суспільство допомагає визначити ступінь його розвитку як особистості.

Для того, щоб людина стала особистістю, він обов’язково повинен пройти певний шлях розвитку. На цьому шляху людина вивчає культуру суспільства, поведінку оточуючих і багато іншого.

Людина входить в суспільство за допомогою різних соціальних спільнот: групи, інститути, організації. Саме через це людина стає частиною різних соціальних систем, які на нього впливають.

Все те, що людина придбала за останні 40 тис. років, пов’язано з культурою і суспільством, але ніяк не з біологією. Це означає, що людині допомагає розвиватися штучне середовище, яка заснована на системі соціальних відносин. В людині формується його індивідуальність, а потім вже складається повноцінна особистість. Ті риси, які переходять до людини у спадок, становлять приблизно 30%, а ті, які він набуває в соціумі – близько 70%.

Соціалізація — це становлення особистості як члена суспільства.

Саме вона пояснює, як людина перетворюється з біологічної істоти в соціальну. Вона допомагає індивіду зрозуміти, що відбувалося з суспільством на колективному рівні. Це дуже важливо, тому що кожна людина в процесі свого життя проходить те, що проходило все суспільство ще багато років тому. На даний момент ніхто з людського роду не зміг зробити коротше процес свого розвитку. Але завдяки соціалізації маленька дитина не повинна проходити дуже довгий шлях свого розвитку, адже їй допомагають вже наявні дані.

Соціальний вимір

Соціальний вимір-це процес зіставлення об’єкта соціологічного вивчення з будь-яким еталоном. Це потрібно для того, щоб отримати числове вираження певних соціальних характеристик.

Важливими елементами соціального виміру є:

  • еталон (шкала);
  • вибірка.

В процесі соціального виміру величезне значення має створення еталона, тобто шкали. Соціологічна шкала являє собою інструмент, який допомагає отримати певну оцінку та інформацію про досліджуваному об’єкті. Шкала є певним алгоритмом, який допомагає кожному об’єкту отримати відповідне число. А це число називають шкальним значенням. Коли складається шкала, обов’язково враховується ступінь важливості якихось певних рис і властивостей. Сама проста шкала складається з двох пунктів, характеристик або категорій. Класифікувати шкали можна за різними показниками.

Види шкал:

  • кількісний;
  • якісний;
  • інтервальний;
  • одновимірний;
  • багатовимірний.

Ще одним важливим елементом соціального виміру є вибірка. А якщо точніше, то її побудова. У соціології дослідження будь-якого об’єкта зазвичай носить саме вибірковий характер. Це означає, що дослідження здійснюється за допомогою якихось правил, процедур, які і називають вибіркою.

Абсолютно всі способи і процеси соціального виміру потрібні для того, щоб забезпечити достовірність, надійність, обґрунтованість і повноту дослідження.

Людина в соціальному вимірі

Саме в соціальному вимірі людина може знайти нового себе. Він стає зовсім не схожий на інших живих істот. У соціальному вимірі люди мають не тільки біологічні, а й соціальні потреби: праця, визнання, любов, відпочинок.

У соціальному вимірі людина має таку потребу, яка дуже важлива для соціалізації — спілкування з іншими людьми. І кожен задовольняє цю потребу так, як може. До того ж, саме в соціальному вимірі людина формується як повноцінна особистість. Люди набувають дуже важливий і цінний досвід, якісь особистісні якості.

Можна сказати, що соціальний вимір стає для людини місцем для самореалізації. У соціальному вимірі людина реалізує свої інтереси. Люди займаються своєю улюбленою справою, дізнаються один одного, спілкуються, набувають необхідні знання і навички, які їм допоможуть в подальшому житті.

У певному соціальному вимірі людина може мати різні соціальні ролі. Людина може бути одночасно носієм культури, релігії, професії і багато чого іншого. Соціальний вимір допомагає людині зробити з себе індивідуальність. Адже спочатку людина усвідомлює і вивчає ту спільність, в якій він живе, накопичує досвід, а потім тільки усвідомлює свої індивідуальні особливості. Варто відзначити, що ці особливості найчастіше бувають придбаними, адже багато що залежить від того, в якому суспільстві живе людина. До того ж, дуже важливо ще те, які люди оточують, які у них прагнення, характер, цілі, позиції по життю. Тільки поруч з хорошими і правильними людьми людина зможе саме розвиватися і накопичувати досвід, а не деградувати. Якщо ж суспільство навколо погане, то людина зможе тільки винести для себе урок, який також стане досвідом для нього.

Людина не схожий на інших живих істот, хоча і має з ними багато спільного. Але людина прив’язана до соціуму, вона звикла жити в суспільстві, адже так їй безпечно і корисно. Тільки перебуваючи в суспільстві люди можуть проходити процес соціалізації, дізнаватися потрібну інформацію, накопичувати безцінний досвід і задовольняти свої потреби. Саме в суспільстві людина може спілкуватися з такими ж людьми, як і він сам, знаходити для себе приклади для наслідування.

ПОДІЛИТИСЯ: