Інформаційні технології соціальної сфери

Інформаційні технології останнім часом стали застосовуватися все частіше, нині вони зачіпають практично кожну сферу життя людини. Не залишилася осторонь і соціальна сфера. Застосування інформаційних технологій в цьому середовищі дозволяє вирішити актуальні проблеми вдосконалення соціальної системи.

Інформаційні технології мають деякі вельми вигідними властивостями, такими як:

  • Пластичність і еластичність;
  • ліквідність;
  • Здатність до пристосування до несподіваних дій ззовні.

Соціальне середовище зазнала серйозні зміни, в останні роки взагалі була модернізована. В результаті цих процесів інформаційні технології набули вигляду фундаменту суспільства, оскільки саме з їх допомогою відкрилися шляхи поліпшення і автоматизації процесів обробки та аналізу інформації. Це важливо, оскільки інформаційні дані здатні відображати стан суспільства, окремих його елементів (соціальних верств, груп, інститутів і організацій), і, до того ж, вони займають досить вагоме місце в життєвому процесі всього людського суспільства.

Сьогодні – це той самий час, коли життя людини практично неможливо уявити без технологій. Ми не можемо обійтися без комп’ютера, гаджетів, наша квартира має як мінімум кілька автоматизованих приладів, які дуже сильно спрощують наше життя. У повсякденному житті ми також стикається з великим об’ємом інформації, і для того, щоб врахувати її всю, ми користуємося телефонами, ноутбуками, планшетів, електронними книгами. Перед прийдешнім поколінням інформаційні технології представляють безліч перспектив. Серед них такі, як:

  • Широкі можливості застосування як своїх, так і чужих знань;
  • Можливість використання великого обсягу систематизованих даних і матеріалів по конкретній тематиці.

При цьому людям доводиться адаптуватися до нового соціального середовища. Її потенційність, технологізірованность може лякати людину, але якщо звикнути до неї, то відкриваються можливості отримувати користь. Потенційність і тенденції до саморозвитку соціального середовища можна представити у вигляді двох ключових факторів. По-перше, це вся сукупна і накопичена інформація, а по-друге, більш конкретизовані і теоретизувати наукові знання.

Поняття «інформаційне суспільство»

Як ми відзначили, розвинені інформаційні технології все більше проникають в наше життя. Вони вже не просто регулюють наші дії: вони певною мірою контролюють наше спілкування, світосприйняття, можливості вибирати освіту, професію. Не дарма сучасне суспільство називають інформаційним: практично все населення займається розробкою, збереженням, обробкою і реалізації інформації на основі вже наявних або нових знань.

Інформаційне суспільство – це суспільство високорозвинене, яке використовує всі переваги інформаційних технологій. В інформаційному суспільстві є покращена інфраструктура, що сприяє виробництву інформаційних ресурсів і забезпечує спрощений доступ до них практично з будь-якої точки земної кулі. Сам термін «інформаційне суспільство» виник в середині 60-х років 20 століття в Японії. На ньому була заснована робота спеціалізованої групи, яка займалася науковим, технічним та економічним аналізом.

Спеціальна група, яка сформулювала дане поняття, витлумачила, що саме воно дає точне визначення сучасного соціуму. Воно різноманітно в плані наявної інформаційної платформи. Інформація має високу якість, достовірність, а для її збереження також розробляються спеціальні засоби, які перерозподіляють її за сферами людського життя і запускають механізми її подальшої реалізації на практиці. Люди і організації, в які вони об’єднуються, можуть вимагати отримання необхідних їм відомостей. Ці відомості мають додаткової позитивною характеристикою: вони досить легко і швидко поширюються, тому кожна людина, де б вона не перебувала, може отримати відомості в найбільш зручною для себе формі.

Інформаційні технології в сучасному суспільстві можуть по-різному представляти самі себе. Ми вибрали кілька найбільш підходящих визначень, які відображають всебічність цього поняття. По-перше, інформаційні технології виражаються у вигляді збору, подальшого накопичення, як подій, так і конкретної статистичної інформації про суспільній системі і зв’язках, які присутні в них. Вони також відображають розвиток населення певної держави і звертають увагу на ті країни, де ще не до кінця поширена інформатизація і технологізація.

По-друге, інформаційні технології дозволяють зберегти дані в такому вигляді, який би представляв легке і швидке знаходження необхідних даних. За запитом користувача може відбуватися своєчасне оновлення і пред’явлення даних в разі їх крайньої потреби. Відзначимо також, що завдяки інформаційним технологіям ми можемо зіставляти деякі показники діючих соціальних процесів з показовими зразками суспільного відтворення населення. При цьому враховується швидкість їх перетворень, оновлення та доповнення.

Функція інформаційних технологій переважно спрямована на зберігання, оптимізацію і стабілізацію нових мереж, їх удосконалення та регулювання. Саме технології ранжируют великий обсяг інформації на різних рівнях: всесвітньому, державному, обласному та місцевому. Вони мають дуже велике значення в формуванні техніки і її структури, в посиленні значущості прогресу. Інформаційні технології дуже динамічно охоплюють великі галузі соціальної, економічної, політичної і культурного життя людини. Осторонь не залишилися і такі сфери, як побут, розвага і досуговая життя людини. Саме тому в сучасному світі ми практично не може уявити наше життя саме без інформаційних технологій.

Посилання на основну публікацію