Формування соціальних норм

Історія розвитку соціальних норм

Перші соціальні норми (заборони або табу) з’явилися вже на етапі людини прямоходячої. У цей період і виникли відносини між людьми, зачатки моральності і моралі, які і визначають правила поведінки.

Поняття табу ввів відомий англійський мореплавець і дослідник XVIII століття Дж. Кук, який займався дослідженням примітивних племен в Полінезії.

Табу – це сувора заборона на здійснення конкретних дій, який призначався на все плем’я або окремих його членів. Порушення цього правило каралося найчастіше смертю. Тому дотримання табу вважалося певною профілактикою, яка захищала плем’я від смертельних небезпек.

Відзначається, що в первісне час, коли не існувало ніяких законів, люди йшли своїм інстинктам. Це мало їх відрізняло від диких тварин, але передавалося з покоління в покоління.

У міру еволюції людини і розвитком розумових здібностей, інстинкти стали йти на другий план. З’явилися перші соціальні норми, передумовами яких послужило початкові стадії формування самого суспільства. Доводилося вирішувати спільно різні завдання щодо праці, побуту, військових дій. Тому виникла необхідність в загальноприйняті правила.

Характерними ознаками первісних звичаїв були наступні:

 • виходили від роду;
 • висловлювали волю і інтереси роду;
 • діяли в силу звички;
 • виконувалися добровільно.

Необдумані дії могли призвести до серйозних наслідків, про які раніше людина не замислювався. На дратівливі чинники зовнішнього світу реагував інтуїтивно, що іноді закінчувалося сумно. З появою соціальних норм між бажаними діями самої людини і навколишнім світом з’явилися правила, які можуть регулювати поведінку кожного члена суспільства.

В епоху бездержавності норми поведінки відповідали рівню культурного, інтелектуального, духовного і соціального розвитку суспільства, а також зрілості самої людини. З появою права як регулятора ситуація змінилася, поведінку людини і всього соціуму можна було вводити в певні рамки і впорядковувати.

Види соціальних норм в давнину

У стародавні часи, в епоху первісного суспільства було сформовано кілька видів соціальних норм:

 • звичаї;
 • норми моралі;
 • релігійні норми;
 • система табу;
 • обітницю;
 • заклинання.

У міру розвитку суспільства у відносинах між його членами встановлювалися правила поведінки. З покоління в покоління вони повторювалися і перетворилися вже в звичаї. Вони відповідали тому, як повинен був надходити людина в різних ситуаціях. Це так звана загальноприйнята реакція на зовнішні події.

Згодом люди стали поступово розрізняти і виділяти такі поняття як «добро» і «зло», «добре» і «погано». Це стало основою появи норм моралі. Люди вже могли оцінювати вчинки і провини інших, визначати, що допустимо робити, а що ні.

Релігійні норми з’явилися задовго до звичаїв і моралі. Первісні люди, які не знають причин природних явищ, вважали, що дії богів. З’явилися ритуали жертвоприношень. Люди вбивали тварин і інших людей, вважаючи, що, таким чином, вони задобрюють богів.

Як було зазначено вище, система табу – це певні правила, порушення яких могло призвести до серйозних наслідків. Це заборони, згідно з якими членам суспільства категорично заборонялися конкретні дії. Існує думка, що завдяки табу вождь племені виробляв покірність і слухняність своїх підданих. Багато заборони стосувалися і їжі (жінкам не діставалися кращі шматки м’яса), відносин між чоловіками і жінками.

На відміну від табу, обітницю – це клятва відмови від чого-небудь, яку людина сама собі давав. Він був певним способом показати свою індивідуальність або характер. Це особливо проявлялося під час військових діях.

Заклинання були поширені серед людей, які жили ще в печерах. Вони дозволяли впливати на інших людей і змушувати їх робити те, що від них вимагалося. Видом заклинання було прокляття. У цьому випадку людина звертався до богів або іншим силам з проханням покарати іншу людину.

Перераховані вище соціальні норми по ходу еволюції людини і суспільства видозмінювалися і в даний час вже виглядають дикунством.

Місце соціальних норм в розвитку сучасного суспільства
Сучасне суспільство складається з різних соціальних груп. Роблення засноване на таких ознаках, як рід занять, професія, вік, стать та ін. Кожної групі властиві свої норми і принципи моралі, свої правила поведінки в соціумі. Але наявність загальноприйнятих норм ніхто не відміняв, їх також слід дотримуватися.

У суспільстві соціальні норми виконують такі функції:

 • регулюють загальний хід соціалізації;
 • об’єднують людей в групи, а групи в суспільство;
 • контролюють поведінка, що відхиляється;
 • служать зразками, еталонами поведінки.

Головне значення соціальних норм – це регуляція соціальних відносин і поведінки людей, яке забезпечує добровільне і свідоме співпрацю людей.

Процес розвитку соціальних норм полягає їх декількох взаємопов’язаних етапів. По-перше, це поява і постійний розвиток норм. По-друге – розуміння і пізнання системи соціальних норм суспільства, це етап включення людини в соціум. Третя стадія є центральною ланкою механізму регулювання суспільних відносин і поведінки людини. Це практичне вивчення того, як соціальні норми глибоко увійшли в свідомість індивідуума. І останній етап – це оцінка і контроль за поведінкою особистості. Виявляється ступінь дотримання або порушення соціальних норм членом суспільства.

Головним регулятором соціальних норм в житті людини вважається мораль. На відміну від звичаїв або традиції, моральні норми мають ідейне обґрунтування у вигляді ідеалів добра і зла, справедливості, честі, боргу і ін. Мораль є найбільш динамічним видом соціальних норм, яка схильна до змін. Виконання моральних норм контролюється самим суспільством.

Посилання на основну публікацію