✅Соціальні потреби – що таке, приклади, класифікація

В основі діяльності людини лежить задоволення потреб. Вони виникають постійно і стосуються різних сторін нашого життя. Деякі потреби (такі, як бажання втамувати голод, відпочити) можна задовольнити швидко.

Інші (наприклад, прагнення досягти вершин кар’єри, розвинути талант) вимагають значних зусиль і тимчасових витрат. Дізнаємося, які види потреб виділяються, що таке соціальні потреби, чим вони відрізняються від інших груп.

Види потреб

Існує кілька класифікацій потреб. У сучасній науці найбільшого поширення набув поділ всіх потреб на три великі групи. Коротко познайомимося з кожною з них.

  • Біологічні потреби іноді називають фізіологічними, природними. Це потреби організму, дані йому від природи. До них можна віднести відчуття голоду і спраги, необхідність у свіжому повітрі, прагнення відпочити. Без їх задоволення тіло людини не зможе функціонувати. Так, якщо в організм не надходить вода протягом тижня, відбувається процес зневоднення, який призводить до загибелі.
  • В основі соціальних потреб лежить потреба у взаємодії з оточуючими. Людина не здатна існувати без соціуму. Він відчуває необхідність у визнанні та підтримці, у праці.
  • Духовні потреби також називають ідеальними. Вони стосуються внутрішнього світу особистості. Прикладом може бути потреба в саморозвитку, в придбанні нових відомостей про навколишню дійсність, у творчості.

Відомий американський вчений А. Маслоу в минулому столітті створив піраміду потреб. Він розділив всі потреби людини на дві групи: первинні, до яких відносяться потреби організму, і вторинні, що виникають після задоволення первинних.

Соціальні потреби

Соціальні потреби людини пов’язані з його взаємовідносинами з суспільством. Люди не можуть існувати ізольовано від оточуючих. Вони відчувають потребу в спілкуванні, в підтримці рідних і близьких, у визнанні своїх досягнень.

Проілюструвати необхідність задоволення соціальних потреб можна наступним прикладом. Новонароджена дитина відчуває потребу в:

  • харчуванні;
  • теплі;
  • комфорті;
  • догляді.

Для того щоб він виріс повноцінною особистістю, їжі та одягу недостатньо. Тільки в процесі спілкування з батьками та іншими родичами він може засвоїти правила поведінки, пройти процес соціалізації.

Існує безліч прикладів того, як здичавілі діти, вигодувані тваринами, розвивалися фізично, але не могли існувати в суспільстві.

Коли вони потрапляють в обстановку, звичну для звичайної дитини, діти – Мауглі відчувають дискомфорт: не можуть освоїти столові прилади, насилу опановують членороздільної промовою, не бажають спати на м’якому ліжку. Інакше кажучи, якщо дитина тривалий час розвивається ізольовано від суспільства, він не є повноцінною особистістю.

Герой американського фільму “Ізгой” (2000 р.) в результаті авіакатастрофи опиняється на безлюдному острові. Протягом п’яти років він знаходиться в повній ізоляції.

Для того щоб зберегти розум, він починає спілкуватися з волейбольним м’ячем, дає йому ім’я Вілсон. Цей предмет з намальованим людським обличчям стає єдиним другом головного героя. Втрата м’яча завдає американцеві глибоку психологічну травму.

Дана картина є яскравим прикладом того, яку важливу роль відіграють соціальні людські потреби. Без їх задоволення неможливо залишитися повноцінною особистістю, здатною до саморозвитку.

Що ми дізналися?

У сучасній науці виділяється три групи потреб: біологічні, соціальні та духовні. В основі соціальних лежить потреба в спілкуванні, визнанні, турботі, праці.

Посилання на основну публікацію