1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Соціологія

Соціологія

Людина в соціальному вимірі

0 коментарів
Людина

"Людина" - це поняття, яке відображає приналежність біологічної особини до людського роду.

Сама природа людини має біологічні та соціальні якості. Можна сказати, що людина — це біосоціальна істота. А...

Соціальний конфлікт Маркса

0 коментарів
Поняття і загальна характеристика соціального конфлікту в теорії К. Маркса

Соціальний конфлікт в теорії Карла Маркса-неминуче в будь-якій соціальній групі, організації або цілому суспільстві явище, обумовлене дефіцитним характером і несправедливістю...

Соціальні класи в США

0 коментарів

Соціальні класи - це групи людей зі схожим соціальним статусом, освітою і рівнем доходу.

В Америці немає формального поділу суспільства на класи, на відміну від багатьох європейських країн, тут немає...

Шляхи вирішення соціальних конфліктів

0 коментарів
Поняття і загальна характеристика шляхів вирішення соціальних конфліктів

Дозвіл соціальних конфліктів – це завершальна стадія розвитку соціального конфлікту, що передбачає остаточне усунення раніше склався і розвивався соціального протиріччя, шляхом усунення...

Стратегічний план соціологічного дослідження

0 коментарів

Соціологічне дослідження-це здійснення спеціальних логічних і методологічних, і організаційно-технічних процедур з метою отримання наукових знань про ті чи інші соціальні явища.

Етапи соціологічного дослідження

Всі роботи, що виконуються при здійсненні...

Приклади соціальних конфліктів

0 коментарів

Соціальний конфлікт – це вид соціальної взаємодії, що полягає в зіткненні і протиборстві індивідів або соціальних груп через протилежності їх цілей та інтересів.

Приклади соціальних конфліктів у сучасному світі

Складність...

Структура конфліктології

0 коментарів
Загальна характеристика структури конфліктології. Вивчення конфлікту в історії та військовій справі

Структура конфліктології – це ті складові галузі знання, в рамках яких відбувається вивчення тих чи інших сторін конфліктів, що...

Системний аналіз об'єкта дослідження

0 коментарів
Системний аналіз об'єкт дослідження

Системний аналіз об'єкта дослідження - це одна зі стадій процесу розробки програми соціологічного дослідження.

Суть системного аналізу полягає в тому, що об'єкт дослідження розглядається в якості...

Види і класифікація соціальних конфліктів

0 коментарів

Соціальний конфлікт – це вид соціальної взаємодії, що полягає в зіткненні і протиборстві індивідів або соціальних груп через протилежності їх цілей та інтересів.

Загальна характеристика видів соціальних конфліктів

Види і...

Шкільний клас як соціальна група

0 коментарів
Соціальна група

Соціальна група - це сукупність індивідів, які мають будь-яку загальну значущу соціальну ознаку, на якій базується їх участь у якійсь діяльності, регульованій неформальними або ж формальними соціальними інститутами.

...