Соціологія

Людина в соціальному вимірі
Людина "Людина" - це поняття, яке відображає приналежність біологічної особини до людського роду. Сама природа людини має біологічні та соціальні...
Соціальний конфлікт Маркса
Поняття і загальна характеристика соціального конфлікту в теорії К. Маркса Соціальний конфлікт в теорії Карла Маркса-неминуче в будь-якій соціальній групі,...
Соціальні класи в США
Соціальні класи - це групи людей зі схожим соціальним статусом, освітою і рівнем доходу. В Америці немає формального поділу суспільства...
Шляхи вирішення соціальних конфліктів
Поняття і загальна характеристика шляхів вирішення соціальних конфліктів Дозвіл соціальних конфліктів – це завершальна стадія розвитку соціального конфлікту, що передбачає...
Стратегічний план соціологічного дослідження
Соціологічне дослідження-це здійснення спеціальних логічних і методологічних, і організаційно-технічних процедур з метою отримання наукових знань про ті чи інші соціальні...
Приклади соціальних конфліктів
Соціальний конфлікт – це вид соціальної взаємодії, що полягає в зіткненні і протиборстві індивідів або соціальних груп через протилежності їх...
Структура конфліктології
Загальна характеристика структури конфліктології. Вивчення конфлікту в історії та військовій справі Структура конфліктології – це ті складові галузі знання, в...
Системний аналіз об’єкта дослідження
Системний аналіз об'єкт дослідження Системний аналіз об'єкта дослідження - це одна зі стадій процесу розробки програми соціологічного дослідження. Суть системного...
Види і класифікація соціальних конфліктів
Соціальний конфлікт – це вид соціальної взаємодії, що полягає в зіткненні і протиборстві індивідів або соціальних груп через протилежності їх...
Шкільний клас як соціальна група
Соціальна група Соціальна група - це сукупність індивідів, які мають будь-яку загальну значущу соціальну ознаку, на якій базується їх участь...
Показати ще