Особливості спадковості бджолиної сім’ї

У більшості представників тваринного світу кожне нове покоління несе в собі в рівній мірі ознаки батька й матері. Однак у бджіл розподіл материнських і батьківських генів відбувається по-іншому, так як трутні, на відміну від особин жіночої статі, утворюються з незапліднених яєць і, отже, не несуть в собі гени трутнів, оплодотворивших їх мати, а несуть чоловічі гени діда чи батька матки.
Робочі бджоли і майбутні матки-дочки в бджолиній сім’ї несуть в собі гени як матері, так і трутня-батька, але при цьому різні бджоли однієї і тієї ж сім’ї несуть в собі гени різних трутнів, так як матка в шлюбному польоті здійснювала спарювання з 8 -10-ю трутнями, а не з одним; при цьому, як і всі члени сім’ї, робочі бджоли несуть у собі гени трутня – дідусі матки. Тому в одній і тій же сім’ї одночасно живуть бджоли з самими різними ознаками і генами: одні можуть відрізнятися підвищеною ройливостью, інші – більш злісним характером, треті – схильністю до ранньої зміні матки. Характеристики бджолиної сім’ї в цілому будуть визначатися в цьому випадку сукупністю бджіл з тими чи іншими генами: якщо в сім’ї виявиться більше робочих бджіл, що успадкували від свого батька ген ройливости, сім’я буде більш ройливость; якщо в сім’ї будуть присутні бджоли, що успадкували ген, що вимагає ранньої тихої зміни матки, то сім’я буде замінювати матку вже на другому році її життя; якщо в сім’ї більше бджіл з підвищеними генами оборони, то сім’я буде відрізнятися агресивним характером.
Для поліпшення якості сім’ї, наприклад зниження ройливости або формування менш агресивного характеру, на пасіках проводять племінну роботу, спрямовану на посилення необхідних ознак – показників медозбору, повішення зимостійкості, несприйнятливості до хвороб, і зменшення небажаних характеристик, таких, як ройливость або агресивний характер, ворожість по відношенню до чужих маткам, схильність певних захворювань. Поліпшити сім’ю можна не тільки через зміну матки, що несе в собі необхідні гени, а й через цілеспрямований підбір трутнів для матки. Для того щоб отримати трутнів з бажаною спадковістю, для племінної роботи береться не та сім’я, ознаки якої хочуть передати трутнів, а сім’я, отримана від маток дочок: саме вони повною мірою успадкують той генотип діда, який і буде передаватися вирощеним їм сім’ям, в тому числі і трутням. При послідовній роботі від матки родини-рекордсменки можна отримати одразу кілька маток-дочок, для цього достатньо скористатися інстинктом бджолиної сім’ї виводити свищевую матку при відсутності матки в гнізді. Підсадивши кілька одноденних личинок матки з родини-покращувача в сім’ї з відсутністю матки в гнізді, можна виростити потрібну кількість маток, що успадкували від своєї матері бажані гени. Надалі ці матки-дочки справлять трутнів і робочих бджіл з тим же бажаним набором генів. Згодом, схрещуючи отриманих від маток-дочок трутнів з іншими неплодовими матками, можна через трутнів передати бажані ознаки сусіднім бджолиним сім’ям.
Головні труднощі при веденні племінної роботи полягають в тому, що людина практично не може контролювати спаровування що вилетіла в шлюбний політ матки з трутнями, успадкував бажані ознаки. Близько матки в її польоті завжди збирається не один десяток трутнів, кожен з яких прагне залишити саме свої гени. Для того щоб матка схрестилася з бажаними трутнями, необхідно, щоб поблизу не було пасік з чужими трутнями і всі трутні в бджолиних сім’ях на власній пасіці несли в собі заплановану спадковість. Друга складність полягає в примусовій зміні матки в сім’ї. Далеко не всі бджоли в силу успадкованого генотипу здатні спокійно ставитися до підсадженої матці. Деякі бджоли в сім’ї можуть бути налаштовані настільки вороже, що їхня поведінка призводить до загибелі підсадженої матки – бджоли її винищують. Таке трапляється в кожному 5-7-му випадку з підсадки матки в сім’ю, але даний інстинкт також піддається коригуванню при веденні племінної роботи, і планомірно відбираючи і виводячи маток з сімей, спокійно відносяться до нової матці, можна отримати бджолині сім’ї з миролюбним по відношенню до чужих маткам характером.

Посилання на основну публікацію