Побудова креслення фартуха

Креслення – це графічне зображення майбутнього виробу на папері. Його можна будувати спочатку в зменшеному вигляді в робочому зошиті або відразу у натуральну величину на міліметровому папері. Масштаб показує, у скільки разів зменшено дійсні розміри виробу. Він позначається прописною буквою М. Якщо записано М 1: 1, то це означає, що креслення виробу виконаний у натуральну величину. Якщо записано М 1: 4, це означає, що всі розміри зменшені в 4 рази.

Для побудови креслення треба підготувати: лінійку, кутник, ластик, міліметровий папір, олівці наступних марок: Т (Н) – твердий; М (В) – м’який; ТМ (НВ) – середньої твердості.

Для побудови креслення фартуха бажано використовувати міліметровий папір (рис. 66, а) і гостро заточений олівець (рис. 66, б). Лінійку треба тримати лівою рукою, щільно притискаючи до паперу. При проведенні ліній олівець злегка нахиляють у бік його руху (рис. 66, в).

Щоб прочитати креслення швейного виробу, потрібно вміти розпізнавати окремі його деталі, розуміти лінії креслення (табл. 9) і умовні знаки.

При оформленні креслення всі крапки і відрізки позначають буквами: Т – по лінії талії, Н – по лінії низу. Так як ліва і права частини фігури людини симетричні (однакові), то і креслення будь-якого виробу будують на половину ширини. На кресленні наносять вісь симетрії. Це вертикальна лінія середини фартуха – ТН.

Розглянемо послідовність побудови креслення фартуха на прикладі конкретних даних (табл. 10). Мірки фігури: Ст = 31 см, Сб = 43 см; Ді = 45 см.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.