Чим відрізняється навчання від виховання

Поняття «навчання» і «виховання» так чи інакше пов’язані з засвоєнням нової інформації, прищепленням певних правил і норм. Вони служать невід’ємними складовими нашого життя, без них ми ніколи не стали б тими, ким ми є. Очевидно, що між процесами навчання і виховання існують певні відмінності, сформулювати які часом не під силу навіть високоосвічена людина. Спробуємо розібратися в цьому в даній статті.

Що таке навчання і виховання

Навчання – цілеспрямований процес пізнання різних явищ навколишнього світу та їх закономірностей допомогою взаємодії учня з учителем.

Виховання – процес цілеспрямованого впливу, основним завданням якого служить накопичення вихованцем необхідного соціального досвіду для життя в суспільстві, формування у нього певної системи цінностей.

Різниця між навчанням і вихованням

Якщо процес навчання має на увазі під собою засвоєння певних знань, навичок і умінь, то процес виховання спрямований на прищеплення морально-етичних принципів і норм поведінки. Як правило, вони тісно пов’язані між собою і можуть здійснюватися одночасно.

Відмінність навчання від виховання також криється в ступені організованості – у першому випадку воно визначається більш суворими рамками. Так, найчастіше в процесі навчання потрібно виконати будь-який план, програму і т.д. У вихованні ж немає конкретних стандартів, його цілі не вважаються постійними в будь-якому суспільстві, так само як і не встановлюються остаточно і безповоротно. Також навчання обмежується якими тимчасовими проміжками (урок, навчальний рік) і вимагає задіяння спеціальних електронних, технічних і наочних засобів. Процес виховання відбувається безперервно, протягом усього людського життя, і невід’ємним демонстраційним матеріалом в даному випадку виступає власний приклад вихователя.

Ще однією особливістю виховання, що відрізняє його від навчання, вважається неможливість отримання миттєвого ефекту. Якщо опанувати небудь навиком можна з першого разу, то результати виховання виявляють себе далеко не відразу. Між початком дії і проявами вихованості може пройти досить тривалий період – у цій справі на швидкі успіхи розраховувати не доводиться.

Відмінність навчання від виховання полягає в наступному:

  • Метою навчання є освоєння певних знань, навичок і вмінь, тоді як виховання спрямоване на прищеплення норм поведінки та етичних принципів.
  • Навчання вимагає високого ступеня організованості та виконання конкретних програм і планів. У вихованні немає певних стандартів, а його цілі не вважаються постійними в будь-якому суспільстві.
  • Навчання обмежується часовими проміжками, виховання ж є безперервним процесом.
  • Виховання, на відміну від навчання, не може дати миттєвого ефекту. Його результат проявляється по закінченні якого-небудь тимчасового проміжку.
Посилання на основну публікацію