1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Робота
  3. Які професії пов’язані з географією

Які професії пов’язані з географією

Професії, пов’язані, так чи інакше, з географією, все більше набирають популярність в сучасному світі і стають затребуваними. Тому при виборі майбутньої спеціальності варто звернути на них увагу. Навчаться на геофак можна в 24 класичних ВНЗ країни і 41 педагогічному, що не так вже й мало. Це означає, що існує велика ймовірність знайти місце навчання в рідному місті або поблизу.

Географія як справа всього життя

Сама по собі наука географія ділиться на 2 типу:

  • Соціальна географія (досліджує населення країни і її господарську структуру)
  • Фізична географія (вивчає природні процеси і особливості місцевості)

Всього географічних спеціальностей близько 50. Серед них як і досить старі і традиційні, так і з’явилися зовсім недавно. Географія в свою чергу тісно пов’язана з математикою, фізикою, хімією і біологією. Так що, при надходженні можлива потреба в здачі іспитів з цих предметів. Для професій, що відносяться до соціальної географії потрібні також знання в області суспільствознавства та інформатики.

Якщо ви вибираєте фізичну географію, будьте готові до постійних роз’їздів і експедиціям. Причому тривати вони можуть від декількох днів до декількох місяців. Якщо ви любите такий спосіб життя, вам весь час не сідіться на місці, то така робота буде вам до душі. Але якщо ж ви віддаєте перевагу роботу в офісі або вдома, то краще звернутися до соціальної географії.

Якщо говорити про перспективи, то, мабуть, найбільш високооплачуваними виявляться географічні галузі, пов’язані з видобутком газу і нафти, складанням астроніміческіх карт.

Список професій, пов’язаних з географією

Геоморфологія. Наука, яка вивчає рельєф Землі і навіть інших планет Сонячної системи, в тому числі історію створення рельєфу. Використовується при будівництві нових населених пунктів, морських і річкових портів, аеропортів, пляжів, доріг, створення водохранілщ і дамб. Ця професія є більше «чоловічий», тут потрібні хороші фізичні дані фахівця. Робота в основному в проектних будівельних організаціях і виробничих фірмах, а також науково-дослідних інститутах.

Біогеографія. Як видно з назви, ця спеціальність близька не тільки до географії, але ще і до біології. Вона вивчає тваринний і рослинний світ Землі, простіше кажучи – флору і фауну. Так само як екологічна та медична галузі географії. Вони передбачають вивчення вогнищ нових видів захворювань тварин, рослин і людини. Працювати можна в національних парках і заповідниках, в ході експедицій біогеографії шукають певні види диких тварин і рослин, які підходять для одомашіванія, а також підбирають місця, екологічно придатні для будівництва нових міст і поселень, а також особняків.

Метеорологія і кліматологія. Ці поняття включають в себе досить багато різних напрямків, наприклад: палеокліматологія (наука про клімат Землі в Древности); біометеорологія (вивчає дію клімату на життя і розвиток живих організмів); супутникова метеорологія (складання прогнозу погоди на основі даних, отриманих із супутника); військова метеоролоія (займається розробкою кліматичної зброї), планетарна метеорологія (клімат і атмосфера на інших планетах Сонячної системи і їх супутниках). Місця роботи: жінки – метеорологи найчастіше працюють на метеостанціях по всій території України. Також синоптики потрібні в аеропортах, морських портах, наукових океанографічних судах, космодромах.

Ландшафтознавство. Це, мабуть, одне з найбільш відомих напрямків в області географії. І це цілком виправдано, адже ландшафтоведення вивчає не тільки конкретну область, а сукупність компонентів ландшафту. Це і дрібні об’єкти, так і вся географічна оболонка Землі. Ландшафтознавці повинні вміти не тільки описувати ландшафт певної місцевості, а й з’ясовувати історію його походження і прогнозувати подальший розвиток. Сюди відносяться такі спеціальності, як геофізика і геохімія ландшафту, етнокультурне ландшафтознавство, побудова штучних естетичних ландшафтів (парки та ін.). Професія ландшафтознавців дає можливість численних поїздок по території України і навіть за кордон. А російська школа ландшафту вважається найсильнішою в світі. Можливі місця роботи: екологічні фірми, проектування та експертиза ландшафту, природно-наукові музеї, ботанічні сади, майстерні ландшафту, архітектурні та містобудівні організації, заповідники.

Спелеологія. На більш простою мовою, спелеологія – це дослідженням печер. Це вивчення гірських порід і мінералів, з яких складаються стіни печер (геологічна спелеологія); мікроклімату печер (кліматична спелеологія); живих організмів, що мешкають в печерах (біоспелеологія); гідрології печер (гідроспелеологія); слідів первісного і древнго періодів життя людини в печерах (археологічна спелеологія); сучасного використання печер (антропоспелеологія); складання карт печер (топографічна спелеологія) Зате робота різноманітна і дуже цікава, наповнена експедиціями, дослідженнями. Спелеологи працюють на військових і спецслужби, виконують топографо-геодезичну зйомку, можуть бути інструкторами в спортивно-туристичних організаціях, що займаються організаціію маршрутів в різні печери.

Також зустрічається спортивна і туристична спелеологія, підводний спелеологія (вивчає підводні печери на дні морів і океанів). Безумовно, одним з головних якостей є відмінна фізична підготовка фахівця.

Океанологія. Вона складається з фізики океану (взаємодія океану та атмосфери, акустика, оптика, радіоактивність і електромагнітне поле морської води), хімії океану (солоність, хімічний склад води), геології океану (гірські породи і мінерали, що входять до структури морського дна, корисні копалини) ; біології океану (вивчення водної фауни і флори); топографії дна (картування підводного рельєфу) .Дно океану вивчено нітрохи не краще ніж сусідні планети Сонячної системи

Тому океанологія – дуже перспективна географічна наука.

Ринок праці: гідрографічні служби, науково-дослідні інститути, морські станції, океанографічні суду, туристичні фірми.

Гідрологія суші. Це наука про прісну воду і розташуванні її запасів на планеті Земля. Вони вивчають круговорот води в природі, аналізують раціональне використання ресурсів прісної води, допомагають в проектуванні різних водних об’єктів, таких як ГЕС, дамб, каналів, пляжів, водозаборів, портів і т.п.

Грунтознавство – наука, яка зародилася в Україні, відноситься до біолого-географічних і вивчає все, що пов’язано з грунтом. Робота в основному в галузі сільського господарства і будівництві. Це і застосування добрив, підбір грунтів для вирощування різних культур, оцінка місцевості для будівництва об’єктів.

Гуманітарна географія

  • Політична географія. Вивчає політику в різних країнах, або в якійсь певній країні, або її частини.
  • Сюди ж відноситься економічна географія. Вона вивчає просторове розміщення населення і господарство країни, близька до економіки. Економо-географи оцінюють вартість земель, шукають оптімаьние місця під будівництво, виявляють особливості і проблеми місцевості.
  • Соціальна географія – сукупність історії, соціології, культурології та географії. Соціогеографи оцінюють трудовий та інтелектуальний потенціал території; вивчають спосіб життя, звичаї, традиції, менталітет населення, ведуть облік міграції і оцінюють якість життя населення.
ПОДІЛИТИСЯ: