Хто такий аудитор і чим він займається?

Аудитор – фізична особа, яка має право проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Аудитор є вищою бухгалтерської кваліфікацією.

Перевірка здійснюється на підставі договору між підприємством, яке перевіряється, і аудитором, при цьому аудитор в ході перевірки складає аудиторський висновок, що має рекомендаційну силу.

Також аудитор в процесі перевірки може надавати консультаційні послуги щодо усунення тих чи інших недоліків у бухгалтерському обліку. Аудитор також покликаний надавати послуги з постановці бухгалтерського обліку на підприємстві.

Відповідно до російського законодавства, аудитором може бути фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і зарахованого до будь-якої з самоврядних аудиторських організацій з внесенням в спеціалізований Реєстр аудиторів та аудиторських організацій.

Атестація аудиторів проводиться Єдиної атестаційною комісією, яка видає чотири види атестатів. Найбільш затребуваний атестат – атестат по загальному аудиту. Атестати з банківського аудиту, аудиту бірж і позабюджетних фондів менш затребувані.

У Росії аудитор може здійснювати свою діяльність тільки як представник фірми-аудитора або як індивідуальний підприємець, при цьому вони повинні складатися в списках будь-яких самоврядних аудиторських організацій.

Аудитор не має права займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім надання аудиторських послуг, а також послуг, прописаних у Законі РФ «Про аудиторську діяльність».

Для сертифікації аудитори регулярно проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації. Це необхідна і достатня умова для їх сертифікації як аудиторів.

Аудитор повинен добре знати області не тільки бухгалтерського та податкового обліку, а й знати цивільне та господарське право, бути високоосвіченою в області економіки, а також постійно бути в курсі всіх змін в російському законодавстві.

За кілька останніх десятиліть вимоги до аудитора ще більш зросли: тепер потрібно, щоб аудитор володів програмним забезпеченням, пов’язаним з бухгалтерським обліком, – спеціалізованими програмами типу комплексу «1С».

Обов’язки аудитора
Більшість великих компаній воліє тримати в штаті так званого «внутрішнього аудитора». В обов’язки такого фахівця входить перевірка фінансово-господарської діяльності тільки даної компанії з видачею рекомендацій щодо усунення недоліків в бухгалтерському та фінансовому обліку.

В обов’язки аудитора входить:

– Проведення оцінки ризиків майбутніх фінансових операцій та їх ефективності, розробка заходів щодо зниження ризиків;

– Розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку в компанії;

– Допомога менеджменту компанії в оптимальному управлінні фінансовими потоками;

– Розробка, вдосконалення та впровадження нових видів внутрішнього контролю за господарською діяльністю компанії.

Моральні та вольові якості, необхідні для аудитора
Специфіка роботи аудитора полягає в тому, що він не сидить на місці, а часто виїжджає у відрядження, адже фінансову документацію потрібно перевіряти безпосередньо на підприємстві.

Слід також відзначити і ті професійні якості, якими повинен володіти аудитор, оскільки йому доводиться вести дуель з податковим інспектором, перед яким стоять абсолютно протилежні завдання, ніж перед аудитором. І в цій боротьбі, заснованої на різній інтерпретації законодавства, аудитор зобов’язаний вийти переможцем.

Аудитор повинен володіти:

– Чіпким аналітичним мисленням;

– Холоднокровністю в будь-яких, навіть жарких, дискусіях;

– Скрупульозністю;

– Упевненістю в собі і в правильності своїх дій;

– Здатністю виконувати завдання в найкоротші терміни;

– Старанністю;

– Умінням зберігати комерційну таємницю.

Професія аудитора є високооплачуваною. Але, природно, вона залежить від кваліфікації фахівця. Останнім часом потрібно від аудитора і знання GAAP (західна система бухгалтерського обліку), і програми SUN (автоматичний переклад вітчизняної системи бухгалтерського обліку на західні стандарти).

Зарплата аудитора коливається в межах від 30 000 рублів до 150 000 рублів і вище. В середньому ж по країні вона становить близько 40 000 рублів.

Посилання на основну публікацію