Хто такий архіваріус і що він робить на роботі?

З давніх часів всі рукописні досягнення людства збирали в бібліотеках, музеях і всіляких сховищах.

У наш час документація стала більш різноманітною і різноплановою, а в її зберіганні потребують не тільки музейні та бібліотечні установи, а й рядові організації та підприємства.

Спеціально для збору, систематизації і складування паперів існують архіви, функціонуванням яких займаються архіваріуси.

Що означає слово «архіваріус»?
У радянський поняття «архіваріус» потрапило з латинської мови. Слово archivarius означає «начальник архіву», хоча пізніше в своєму словнику Ушаков називав цих працівників дещо інакше – завідувачами архіву.

У Росії посаду архіваріуса з’явилася в 1720 році завдяки Петру I, який видав указ про створення системи організації державних установ і призначив чиновників для старанного збору листів і складання реєстрів.

Хто такий архіваріус?
У сучасному розумінні архіваріус – це будь-який працівник архіву, будь то начальник, завідувач або простий службовець. Його основне завдання – правильно організувати роботу архівної установи і належним чином проконтролювати документообіг.

Архіваріус повинен досконало знати державну систему діловодства, володіти інформацією в області законодавства, норм складання і зберігання документів, а також мати уявлення про ведення звітності та правилах експлуатації ділових паперів.

На роботу в архіви приймаються люди зі спеціальною освітою, яке дається в середніх і вищих навчальних закладах. Крім знань і навичок, посаду архіваріуса вимагає посидючості, уважності і зібраності.

Найважливішими якостями цієї професії можна назвати оперативну пам’ять і особливий тип мислення, що дозволяє добре запам’ятовувати і аналізувати великі обсяги інформації.

Чим займається архіваріус?
У сферу діяльності архіваріусів входить забезпечення схоронності документації, підтримка порядку її зберігання та використання. Працівник архіву займається прийманням та реєстрацією документів, що надходять з різних організацій, оформляє реєстраційні картки і зведені описи, створює банк даних і видає документи або їх копії на вимогу.

У деяких випадках функції архіваріуса включають в себе доставку документації юридичним і фізичним особам, а також контроль правил пожежної безпеки всередині архівної установи.

Де затребувані архіваріуси?
Архіваріуси можуть працювати в різних сферах господарювання. Наприклад, державні установи використовують їх працю для обліку смертності та народжуваності, зберігання копій свідоцтв про народження, шлюб та інших паперів.

У музеях архівні працівники потрібні для систематизації експонатів за видами, просторів, історичних періодів. У навчальних закладах архіваріуси займаються зберіганням та обліком студентських записів, копій дипломів, записів у трудових книжках працівників різних факультетів.

Затребувана ця посада і в медицині. Лікувальні установи, лікарні та поліклініки потребують грамотному зберіганні історій хвороби та карток пацієнтів, а наукові інститути – записів докторів і дослідників, які вивчали ті чи інші захворювання.

Іноді архіваріуси працюють на приватних осіб. Якщо багата сім’я хоче скласти своє генеалогічне древо або постійно підтримувати в порядку колекцію сімейних історичних записів, вона користується послугами архівних працівників.

Навіщо потрібні архіваріуси?
Архіваріуси грають важливу роль зберігачів поточної і минулої документації. Від того, наскільки якісно і грамотно організована систематизація паперів, багато в чому залежить збереження нашого минулого.

Архіваріуси мають доступ не тільки до продуктів діловодства, а й до цінних літературних джерел або творів мистецтва, які вимагають належного зберігання для передачі нащадкам. Словом, люди цієї професії допомагають зберегти спогади, залишені предками, і побачити нашу історію крізь призму майбутнього.

Посилання на основну публікацію