Як правильно оформляти реферат

Обсяг реферату повинен бути в межах 20 сторінок. Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 14. Міжрядковий інтервал – полуторний. Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см. права – 1,5 см. Ліве – 2,5 – 3 см.

Нумеруються всі сторінки реферату, крім титулу і змісту. Починається нумерація сторінок з введення. Його позначають цифрою 3. Нумерація проводиться арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки без будь-яких додаткових знаків (крапка, тире).

Важливо! Назви заголовків і підзаголовків не укладаються лапками і виділяються напівжирним.

Кожна нова глава оформляється з нового аркуша, а підзаголовки пишуться через рядок.

Якщо ви спираєтесь на слова якогось автора і хочете привести її первісному вигляді його цитату, то обов’язково укладайте висловлювання в лапки. Воно повинно посилатися на джерело, який оформляється в такий спосіб: [4; с. 23], де 4 – це номер джерела в списку літератури; с. 23 – сторінка, звідки взята цитата.

Якщо ви переказуєте зміст чиїхось слів, також вказуйте посилання на джерело.

Підрядкові посилання або виноски краще не використовувати, вони ускладнюють текст або ускладнюють читання.

Посилання на основну публікацію