1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Різне
  3. Як правильно оформляти реферат

Як правильно оформляти реферат

Обсяг реферату повинен бути в межах 20 сторінок. Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 14. Міжрядковий інтервал – полуторний. Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см. права – 1,5 см. Ліве – 2,5 – 3 см.

Нумеруються всі сторінки реферату, крім титулу і змісту. Починається нумерація сторінок з введення. Його позначають цифрою 3. Нумерація проводиться арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки без будь-яких додаткових знаків (крапка, тире).

Важливо! Назви заголовків і підзаголовків не укладаються лапками і виділяються напівжирним.

Кожна нова глава оформляється з нового аркуша, а підзаголовки пишуться через рядок.

Якщо ви спираєтесь на слова якогось автора і хочете привести її первісному вигляді його цитату, то обов’язково укладайте висловлювання в лапки. Воно повинно посилатися на джерело, який оформляється в такий спосіб: [4; с. 23], де 4 – це номер джерела в списку літератури; с. 23 – сторінка, звідки взята цитата.

Якщо ви переказуєте зміст чиїхось слів, також вказуйте посилання на джерело.

Підрядкові посилання або виноски краще не використовувати, вони ускладнюють текст або ускладнюють читання.

ПОДІЛИТИСЯ: