Як правильно написати характеристику?

Характеристика – це максимально повний опис особистісних якостей і діяльності людини. Щоб зрозуміти, як правильно написати і оформити характеристику про людину, треба знати її призначення.

Як правильно написати характеристику з місця роботи?

Ґрунтовна характеристика з місця роботи зазвичай вимагається в разі переходу на нову посаду або для прийняття рішення про нагородження всередині організації.

Оскільки характеристика – це офіційний документ, вона має містити обов’язкові дані:

  • адреса та інші дані організації;
  • ім’я, прізвище та по батькові людини, на якого дається характеристика;
  • його офіційна посада, основні етапи трудової біографії та досягнуті результати;
  • офіційна посада керівника, який дає характеристику.

Оформляється характеристика на офісному папері, на аркуші формату А4. Стиль написання – діловий. Текст пишеться від третьої особи, час використовується минуле чи теперішнє. Документ повинен бути підписаний керівником та засвідчений печаткою.

Основна частина характеристики повинна розкривати особистісні якості людини, його працездатність, стиль спілкування в колективі, участь в корпоративному житті. Якщо у працівника, на якого пишеться характеристика, є значущі нагороди (грамоти, дипломи, подяки), їх також слід внести в текст. Можна вказати інформацію про пройдені людиною курсах підвищення кваліфікації, тренінги, участь у професійних конкурсах і т. д.

Особливо в документі слід згадати ті якості, які найбільш корисні для посади, яку хоче отримати характеризується фахівець. Наприклад, для бухгалтера і програміста важливі акуратність, посидючість, вміння розподіляти свій час. А ось в характеристиках претендентів на творчі професії слід зробити акцент на креативність і індивідуалізм. Небажано використовувати шаблонні фрази, оскільки це може створити негативне враження у читача характеристику.

Не слід писати в характеристиці ті відомості, які майбутній роботодавець може почерпнути з резюме, автобіографії або особової справи. Це відомості про те, де людина народилася, в якому навчальному закладі навчався.

Як правильно написати характеристику від сусідів з місця проживання?

На відміну від офіційного документа з місця роботи, така характеристика носить довільний характер, тому вимоги до неї менш суворі. Характеристика з місця проживання – це по суті відгук сусідів про людину. Найчастіше вона потрібна для правоохоронних органів, але можуть попросити і на роботі або в навчальному закладі.

Мета характеристики від сусідів – розкриття особистісних якостей, які стають явними лише в неофіційній обстановці. Тому акцентувати увагу слід на взаєминах характеризується з іншими людьми, його участь у суспільному житті дому, шкідливих звичках, короткій характеристиці сім’ї. Даний документ підписується сусідами або представниками домоуправління.
як правильно написати характеристику від сусідів

Як правильно дати характеристику в усній формі?

Досить часто характеристику на людину доводиться давати не в письмовій, а в усній формі. Наприклад, роботодавець може зателефонувати компанії, де раніше працював новий співробітник, і попросити охарактеризувати його. Характеристика по телефону повинна бути лаконічною, але при цьому давати максимум корисної для роботодавця інформації. У таких випадках слід зробити акцент на професійних і особистісних якостях людини, втративши офіційні дані компанії. Але занадто сильно хвалити колишнього співробітника не варто – це може створити не найприємніше враження.

Посилання на основну публікацію