Види пам’яті людини

Вся багатогранність життя і діяльності людини неможлива без пам’яті. Існуючі типи та види пам’яті людини обумовлені накопиченим досвідом та особливостями діяльності індивіда. Типи пам’яті визначаються індивідуальними особливостями особистості, а ось види виділяють за характером цілей діяльності, а також тривалості фіксації і збереження матеріалу.

Які бувають види пам’яті?

З часу резервування інформації виділяють:

  • миттєву пам’ять – найпростіший вид. Вона забезпечує зберігання інформації тільки в ході її сприйняття;
  • короткочасну пам’ять. Вона дає можливість зберегти дані приблизно на 30-40 секунд з моменту їх отримання. Цей вид пам’яті характеризується максимальним числом символів, образів та об’єктів, які індивід здатний відтворити протягом однієї хвилини з моменту отримання. Коли вона заповнюється на 10 одиниць, відбувається заміщення, тобто нові дані замінюють старі з безслідним вилученням останніх;
  • оперативна пам’ять покликана зберегти дані на певний період часу. Частіше всього через кілька хвилин або днів після отримання інформації, дані з оперативної пам’яті починають стиратися;
  • виділяють і такий вид пам’яті людини у психології, як довгостроковий. Тут інформація зберігається довго, але щоб людині її відтворити, потрібно докласти зусилля і запустити розумовий процес. Саме цією пам’яттю люди найчастіше користуються;
  • зберігання генетичної пам’яті здійснюється в генах і передається у спадок.

Пам’ять людини, її особливості та види у відповідності з цілями діяльності

Мова йде про мимовільної та довільної пам’яті. Якщо людина щось запам’ятовує чи пригадує, не маючи для цього спеціальної мети, то працює мимовільна пам’ять. Якщо ж індивід ставить за мету запам’ятати якийсь матеріал, то говорять про довільної пам’яті. У цьому випадку запам’ятовування і відтворення можливо завдяки спеціальним, мнемическим дій. Саме ці два види забезпечують послідовний розвиток пам’яті в цілому. Роль мимовільної пам’яті в людському житті важко переоцінити, адже саме вона забезпечує формування основної частини життєвого досвіду.

Однак, нерідко людина вдається до необхідність керувати своєю пам’яттю. Довільна пам’ять, що дає йому можливість щось навмисно запам’ятати, завчити, щоб потім використовувати тоді, коли це необхідно.

Які ще види пам’яті існують у людини?

Говорячи про види, не можна не відзначити типи пам’яті, які визначаються індивідуальними особливостями психіки людини. Розрізняють зорову, слухову, нюхову, дотикальну, емоційну та інші типи. Всі вони функціонують в органічному єдності і окремо не зустрічаються. Бувають люди, у яких сильно розвинена якась певна пам’ять – у художників зорова, а у музикантів слухова, але у більшості вони функціонують разом.

Причому в психології види пам’яті людини крім того, що вони є індивідуальними, в кожному окремому випадку можуть бути довільними чи мимовільними, короткочасними, або довготривалими і т. д. Рухова, образна, слухова і інші типи не можуть існувати окремо ще й тому, що між собою з’єднані насамперед ідентичні характеристики предметів і явищ навколишнього світу, а значить і форми їх відображення.

Непрості спадкоємні зв’язки можна простежити між мимовільною і довільною пам’яттю, а короткочасна і довготривала пам’ять є двома стадіями одного процесу. Все починається з короткочасної пам’яті, минаючи яку інформація йде в довготривалу пам’ять.

Посилання на основну публікацію