Структура інтелекту

Малоймовірно, що кожен з нас замислювався над тим, що таке структура інтелекту. А даремно, адже в повсякденному житті кожен його елемент впливає на нас неоціненний вплив, допомагаючи краще справлятися з життєвими труднощами, явищами та іншим.

Структура інтелекту в психології

Сам інтелект психологи давно назвали системою психічних процесів, завдяки яким кожна людина застосовує свої здібності не тільки для того, щоб оцінити і проаналізувати ситуацію, але і з метою прийняття раціональних рішень і організації власної поведінки. Іншими словами, це здатність до мислення. Тільки не треба називати інтелект моральністю, гуманністю і вже тим більше результатом елітної освіти.

Якщо говорити про його структурі, то слід виділити такі складові:
Загальний інтелект. Завдяки йому будь-яка діяльність має успіх або ж інколи не має. З його допомогою особистість адаптується до навколишнього середовища, здатна швидко переробляти отриману інформацію.

Спеціальний. Тут все набагато вже. Психічні процеси, які є основою цього інтелекту, спрямовані на вирішення якихось конкретних завдань у певному виді діяльності. Приміром, він задіяний під час вирішення міжособистісних проблем.

Потенційний. Тут зосереджено міркування і абстрагування. А, якщо говорити про різні погляди на структуру інтелекту, то відомий учений Кеттел вважав, що цей інтелект формується лише до 20 років і не раніше.

Кристалічний. Він виникає лише після того, як людина накопичить достатню для цього кількість умінь, навичок і знань.

Структура емоційного інтелекту

Цікаво, що він відрізняється від звичайного тим, що допомагає людині інтуїтивно тлумачити ситуацію і впливати на неї. У його структурі виділяють: сприйняття емоцій, їх використання для стимулювання мислення, розуміння емоцій, а також їх управління.

Посилання на основну публікацію