Що значить раціонально?

Раціонально – це значить розумно, свідомо. Тобто, наприклад, якщо вам кажуть: «Давайте міркувати раціонально», це означає, що від вас хочуть почути осмислені коментарі, теорії, висновки і т.д. Протилежним поняттям «раціональності» є так звана «ірраціональність».

 

З філософської точки зору розрізняють кілька моделей раціональності. Наприклад, Макс Вебер розглядає раціональність як формальну і субстантівную. Перша має на увазі здатність здійснювати калькуляцію і розрахунок, не виходячи за рамки прийняття економічного рішення. Субстантівную раціональність відносять до більш узагальненої системі цінностей і стандартів, інтегрованих в світогляд. Інші моделі раціональності містять узгодженість, емпіричну адекватність, здатність до поліпшення змістовного знання.

Раціональне прийняття рішення здійснюється наступним чином:

 

  • 1) Як його основи служить поточний стан речей. Сюди входить як психологічний стан особистості, так і фінансовий, соціальний і емоційний.
  • 2) Його основою служать можливі наслідки вибору.
  • 3) Якщо немає точних визначень наслідків, то їх ймовірність оцінюють, використовуючи основи теорії ймовірності.

Ще існує так звана «інструментальна раціональність», яка має на увазі реалізацію цінностей, тобто вчинення цього раціонального вибору.

Також зустрічається термін «епістемологична раціональність», раціональність тут підпирається знаннями. Інакше кажучи, епістемологична раціональність в даному випадку зміцнює зв’язок між образом світу в свідомості особистості і самим світом.

 

Посилання на основну публікацію