Що значить аналогічно?

Згідно з інформацією з Вікіпедії, аналогія являє собою подобу, рівність відносин. Аналогія в залежності від контексту позначає схожість предметів, явищ, процесів, величин в яких-небудь властивостях, а також пізнання шляхом порівняння.

Аналогічно – це значить схоже, близько, так само.

Це слово можна зустріти в самих різних контекстах, використовується воно в наш час особливо часто.

Наприклад: «Я на твоєму місці вчинив би так само…». В даному випадку співрозмовник повідомляє про те, що, потрапивши в подібну ситуацію, він вчинив би так само або схоже. У реченні «Вчора йому довелося потрапити в аналогічну ситуацію.» Слово «аналогічно» можна замінити на «схожу» або «таку ж».

Аналогія в філософії позначає умовивід, в якому з зовнішньої подібності предметів робиться висновок про можливість їх схожості з іншими ознаками.

У квантовій фізиці за допомогою аналогії будувалися великі абстрактні теорії-аналогії, моделі, що допомагають краще розібратися в природі речей, яка захована від людського зору.

Без аналогії не обходиться і математика. Математик повинен вміти знаходити аналогії між твердженнями. Існує аналогія в біології, де нею позначають подібність будь-яких структур або функцій, які не мають спільного походження. Аналогія в теології є одним з основних принципів католицької схоластики; вона обґрунтовує можливість пізнання буття Бога з буття створеного ним світу.

Аналогія в лінгвістиці – це схожість однієї одиниці мови з іншою в будь-якому відношенні.

 

Посилання на основну публікацію