Що таке свобода?

Свобода – це той стан, який бажає практично будь-який індивід. Однак зміст у поняття «свобода» кожна людина вкладає свій, а який він, залежить і від особистості індивіда, і від отриманого виховання, і від соціуму, в якому він живе.

Що значить свобода?

Про те, що таке свобода, сперечаються філософи, соціологи, психологи, політики. І всі вони визначають свободу по-різному, спільним залишається тільки одна умова – людина повинна сама визначати свої дії. Тобто свободу можна визначити так – відсутність залежностей в рамках закону і моралі.

Кожна людина вільна у момент народження, але з часом це якість втрачається, індивід набуває залежності, обмеження. Абсолютної свободи у людини бути просто не може, він завжди буде залежати, як мінімум, від необхідності добувати їжу і обігрівати себе.

Оскільки абсолютна свобода недосяжна і вважається чимось абстрактним, звичайна людина може знайти лише свободу:

  • фізичну – свободу працювати, рухатися, робити що-то, але з умовою дотримання законів;
  • духовну – свободу думки і слова, релігії,
    політичну – свободу розкривати свою особу без тиску держави, відсутність гноблення людини як громадянина;
  • національну – свободу вважати себе членом свого суспільства, народу;
  • державну – свободу вибирати для проживання будь-яку країну.

Свобода думки і слова

Право на свободу думки і слова закріплюється Конституцією та Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод. У широкому змісті це право можна витлумачити так – дозволено все, що не заборонено. Це відноситься до усного та писемного мовлення, створення художніх образів і т. д. Людина вільна з допомогою слова висловлювати власні оцінки, думки, судження, погляди.

Інформація – це похідне думки і слова людини, а вона, в свою чергу, формує громадські думки і настрої. Інформація в будь-якому випадку суб’єктивна, оскільки виходить від одного індивіда чи групи людей. Заборонити свободу думки і слова можна тільки в тому випадку, якщо вона використовується для екстремістських цілей, розпалювання расових, соціальних чи релігійних конфліктів.

Політична свобода

Політична свобода – конституційне право людини брати участь у громадському та політичному житті країни. Відсутність політичної волі зустрічається в тоталітарних державах. Здійснювати своє право на цей вид свободи можна тільки при умінні досягати компромісу і робити вибір, в такому випадку політична свобода сприяє розкриттю людини як особистості.

Емоційна свобода

Емоційна свобода – це право людини на прояв широкої гами емоцій. Цей вид свободи відрізняється від вищесказаних тим, що заборона на емоції в більшості випадків не зовнішній, а внутрішній, але він є результатом впливу соціуму. Установки, які дитина отримує в дитинстві, правила, засвоєні в більш дорослому віці, змушують стримувати емоції в собі, що призводить до стресів, неврозів, напрузі, поганого настрою і навіть хвороб.

Реальне поняття «свобода людини»?

У сучасному суспільстві людина вважається вільним у разі, якщо він має можливість займатися будь-якою діяльністю по своєму смаку, яка приносить йому в першу чергу моральне задоволення. На жаль, велика частина людей в основному переймається матеріальним достатком – а це головна ознака несвободи від грошей. Головним індикатором власної волі є людина – якщо він задоволений життям, має можливість реалізувати свої таланти, спілкуватися, відпочивати, подорожувати, він вільний.

Посилання на основну публікацію