Що таке світський гуманізм?

За час свого існування людство пройшло довгий і тернистий шлях, на якому формувалися його свідомість і пріоритетні цінності.

У різні століття погляди людей змінювалися, виникали нові ідеології і філософські течії, однак існування релігійних течій і їх маніпулювання віруючими не дозволяла людині вийти за рамки інакомислення.

З часом суперечності між Святим Письмом і діями священиків змусили багатьох людей відвернутися від релігії і звернутися до естетичним принципам, що призвело до появи нового філософського напряму – світського гуманізму.

Що означає слово «гуманізм»?
Поняття «гуманізм» походить від латинського слова humanitas – «людяність» (homo – «людина»). Термін «світський гуманізм» має синонім «секулярний гуманізм» і трактується в контексті з латинським словосполученням secular humanism, що в перекладі означає «людяність, вільна від церковного впливу». Світський гуманізм тісно пов’язаний з атеїзмом і, по суті, заперечує надприродне, проте не має на меті боротьбу з релігією.

Зародження течії почалося в епоху Ренесансу, коли люди стали втрачати віру в релігійні догмати і подивилися на світ зовсім іншими очима. Деякі історики вважають, що його витоки виходять з конфуціанського Китаю, а також проходять через філософію Стародавньої Індії та світогляду стародавніх греків і римлян.

Проте, в чистому вигляді світський гуманізм виник тільки в XIV столітті і «буйно розцвів» в філософії і художній літературі.

Що таке світський гуманізм?
Під світським гуманізмом розуміють світогляд, згідно з яким людина і його щастя виступають найвищими цінностями. Перебіг є одним з напрямків традиційного гуманізму і вважає, що найголовнішим обов’язком людей повинна бути естетична життя без релігійних вірувань. Світський гуманізм геть відкидає релігію як важливий метод існування людства, але при цьому не піднімає людей над природою і жодним чином не обожнює їх.

У різні часи світськими гуманістами були такі відомі особистості, як Рене Декарт, Девід Юм, Френсіс Бекон.

Що цікаво, в філософії існує схоже течія – релігійний гуманізм, але якщо світський заперечує існування надприродного і розглядає людину як найвищу цінність, то релігійний стверджує ідею про нестворення Всесвіту і закликає замінити собою колишні релігії.

Які принципи світського гуманізму?
В основі світського гуманізму лежить ряд основоположних принципів, що дозволяють більш точно визначити світогляд прихильників цієї течії. Світські гуманісти вважають неприпустимою будь-яку цензуру і ратують за свободу засобів комунікації. Їх метою є відділення держави від церкви, а ідеалом свободи – повага прав меншин і неприпустимість тоталітарних режимів.

Гуманісти вважають, що людина з раннього віку повинен отримувати моральне виховання і навчатися нормам етики та моралі. Вони не сприймають нав’язування дітям релігійних поглядів і вважають, що кожна людина повинна самостійно вибирати релігійна течія або зовсім відмовитися від віровчень на користь атеїзму. Світський гуманізм називає науку одним з найкращих методів розуміння нашого світу і не допускає зв’язку еволюції на планеті з релігійними доктринами.

Що таке гуманістична етика?
У поданні прихильників течії етика є однією з найважливіших складових гуманізму. Вона тісно пов’язана з досвідом людини і зосереджена на його поведінці, допомагаючи складати адекватне сприйняття світу і формувати правильні судження.

Гуманісти вважають, що люди здатні гідно існувати, досягаючи з часом щастя і благополуччя. Вони підтримують ідею морального зростання дітей і вважають за необхідне давати їм моральне освіту з метою розвитку здатності до інтелектуальної та етичної діяльності.

Посилання на основну публікацію