Що таке слово “аспект” в загальному сенсі

Слово «аспект» походить від «aspectus», що означає в дослівному перекладі з латині «погляд», «вигляд».

Аспект – це сторона досліджуваного об’єкта, точка зору, з якої він бачиться певним чином.

Тлумачний словник російської мови розуміє під цим словом кут зору на предмети, явища, міркування, перспективи, від якого залежать висновки, зроблені мовцем. В окремих наукових дисциплінах (астрономія, екологія, програмування, ботаніка і т.д.) поняття використовується як термін.

У сучасній українській мові це поняття має такі синоніми:

 • грань;
 • кут зору;
 • позиція;
 • сторона сприйняття;
 • думка;
 • бачення.

Вживання слова можливо, наприклад, в таких пропозиціях:

 • Це найбільш привабливий для мене аспект фондового ринку.
 • Виступаючий розкрив несподівані аспекти теми.
 • Давайте звернемо увагу на психологічний аспект того, що відбувається.
 • Підпорядкування наказам воєначальника мало як юридичний, так і моральний аспект.
 • Цей актор доносить правду до глядача не в драматичному, а в романтичному аспекті.
 • Давайте приділимо особливу увагу цьому аспекту.
 • Слово це характерно більшою мірою для публіцистичного, ділового стилю.

У розмовній мові це визначення часто замінюється близькими за змістом варіантами «точка зору», «момент», «сторона». Їх вживання допомагає полегшити мова, зробити її простіше для сприйняття слухачами.

Посилання на основну публікацію