Що таке реінкарнація в релігійних навчаннях?

Багатьом людям хочеться вірити, що після смерті їх чекає нове життя. Деякі навіть готові перевтілитися в собачку, кішечку або якусь комаху, але головне – продовжити своє існування на цій землі.

Християнство геть заперечує таку можливість, але деякі релігії вважають, що реінкарнація існує, а душа після смерті відповідно до кармою переселяється в іншу тілесну оболонку.

Що означає слово «реінкарнація»?
Термін «реінкарнація» походить від латинського reincarnatio, що в перекладі означає «повторне втілення». У Стародавній Греції це слово мало синонім «метемпсихоз», який вказує на «переселення душ».

Сам же принцип реінкарнації вважається найдавнішим феноменом і йде корінням в священні індуїстські Веди, складання яких почалося приблизно в XVI столітті до нашої ери і тривало протягом багатьох століть.

Що таке реінкарнація?
У будь-яких релігійних навчаннях під реінкарнацією розуміють безсмертність живої істоти, перевтілюватися з одного тіла в інше. Простою мовою, реінкарнація означає переселення душ після смерті. Доктрина базується на двох складових.

По-перше, вірування грунтується на уявленнях про те, що у кожної людини є якась сутність, яка відображає його самосвідомість. У різних релігіях її називають по-різному – душа, справжнє Я, божественна іскра.

Друга складова реінкарнації – це віра в переселення суті в інше тіло. Існує думка, що після смерті фізичної оболонки душа не гине, а переходить в новонародженого, причому тіло може бути як людським, так і будь-якого іншого істоти, навіть рослини.

Іншими словами, життя людської особистості триває після смерті за межами фізичної оболонки. Залежно від релігійного вчення душа може жити вічно або проходити певний ланцюжок перероджень.

Як розуміють реінкарнацію в індуїзмі?
У індуїстської релігії реінкарнацію називають «пунарджанма» і розглядають в якості природного феномена. За поняттями індусів, перевтілення душі пов’язане з людською кармою і залежить від того, які вчинки люди роблять в колишніх життях. Якщо людина з’явилася на світ в бідній родині і переживає труднощі, то індуси вважають, що в попередньому житті він здійснював погані діяння.

Душа за їхніми поняттями перебуває в безперервному кругообігу народження і смерті, тобто до певного періоду вона вічна і відроджується знову і знову для задоволення будь-яких матеріальних задоволень, доступних тільки у фізичній оболонці.

Вважається, що після численних перероджень вона терпить розчарування в земному житті і починає шукати більш високі насолоди. У цьому випадку цикл життя і смерті переривається, а душа досягає мокші (спасіння).

Що таке реінкарнація в буддизмі?
Буддисти заперечують реінкарнацію, але в їх навчаннях існує так звана сантана, згідно з якою людська свідомість постійно блукає в світах сансари (циклу народження і смерті).

Кожне місцеперебування людини визначається його кармою, тобто залежить від попередніх вчинків, а зміна місця буття здійснюється після смерті фізичної оболонки. Іноді свідомість може перебувати в якомусь проміжному стані між життям і смертю. Іншими словами, виходить за рамки сансари.

Що таке реінкарнація в інших релігійних вченнях?
У реінкарнацію вірять представники багатьох інших філософсько-релігійних навчань. Наприклад, в сикхизме вважається, що люди починають жити ні з порожнього місця, оскільки вони вже існували раніше до своєї появи на світло.

У джайнизме вважають, що при здійсненні добрих вчинків людина після смерті здатний перевтілитися в дева – божественне істота, котра управляє різними природними силами.

У даосизмі розглядають шість ступенів перевтілення, що залежать від діянь у фізичній оболонці. Люди, які покращують карму, поступово переходять від нижчих щаблів до вищих, досягаючи в підсумку стадії повного очищення від гріхів.

Посилання на основну публікацію