Що таке прерогатива?

З латинської centuria praerogativa перекладається як «центурія, мала право пропозиції законів». У вузькому сенсі прерогатива – це переважне право корони, яке вона використовує крім парламенту. Так, прерогативою корони є скликання і розпуск парламенту, відкриття і закриття сесії, милование злочинців і т. д.

 

У більш широкому сенсі прерогатива – це переважне право в цілому приймати які-небудь рішення, закони. Також цим словом позначають виключне право на здійснення якої-небудь діяльності, що належить певному державному органові або посадовій особі; прерогативою може називатися і просто перевага, яким хто-небудь має перед іншими.

 

Отже, словом «прерогатива», як ми зрозуміли, позначають право приймати рішення з якого-небудь питання. Сьогодні слово «прерогатива» використовують у своїх висловах всі, кому не лінь, навіть багато відомі люди. Найчастіше під цим словом вони мають на увазі просто щось аналогічне слову «право».

Посилання на основну публікацію