Що таке преамбула? Де варто вживати це слово?

Значення деяких слів, що мають іноземне походження, не завжди зрозумілі звичайним людям. Наприклад, не кожен зустрічний без праці опише значення гучного і красивого слова «преамбула», яке нерідко звучить з вуст наших депутатів, журналістів і бізнесменів.

Зрозуміло, можна взяти словник іншомовних слів або енциклопедію і дізнатися, що воно означає. Але можна зробити простіше і прочитати цю статтю.

Походження слова «преамбула»
Слово «преамбула» запозичене російською мовою з латини і веде своє походження від «preambulum» – «попереднє». Етимологічний словник виводить його освіту від простіших слів «prae» – «перед» і «ambulare» – «ходити». Таким чином, у нас вийшло значення латинського слова – «йде попереду».

Значення слова «преамбула» в словниках
Тлумачні словники і енциклопедії описують два основних значення цього слова:

– Вступна, вступна частина будь-якого важливого документа або договору;

– Висловлювання або дії, які передують важливий, значний або просто неординарний вчинок або слова, служачи підготовкою до певної події.

Як правило, слово «преамбула» найбільш часто вживається в політиці, юриспруденції та бізнесі, де несе цілком певне смислове навантаження.

Преамбула присутній в наступних документах:

– Конституціях і законах;

– Міжнародні договори;

– Деклараціях;

– Цивільно-правових договірних зобов’язаннях.

Преамбула в політиці
Преамбула – важлива частина багатьох міжнародних і внутрішньодержавних політичних документів. Вона являє собою вступний або вступний текст, в якому пояснюються мети написання даного законодавчого акту, даються визначення основних понять, які в ньому використовуються, вимальовуються обставини, що призвели до його написання і т.д.

У міжнародних договорах вона, як правило, містить перелік держав, які укладають договір, а також офіційних осіб, які брали участь в його укладенні.

Преамбула в законодавстві та юриспруденції
Більшість законодавчих актів починаються з преамбули, яка містить пояснення причин, що спонукали до написання даного закону, принципів і норм, які в ньому описуються, а також категорій осіб, діяльність яких закон регулює.

Крім того, преамбула є практично обов’язковою частиною угод, що укладаються приватними і юридичними особами з різних приводів. У цьому випадку в ній перераховуються договірні сторони, вказується найменування документа і підстава для його укладення.

Преамбула в бізнес-документах
Практично всі договірні документи, що укладаються між суб’єктами підприємницької діяльності, комерційними установами і приватними особами, містять преамбулу, в просторіччі іменується «шапкою». Це стандартна форма, що включає перерахування договірних сторін і пояснює суть договору. Нерідко в преамбулі вказується деяка інформація про учасників угоди: паспортні дані, адреса реєстрації і т.д.

Чи є преамбула обов’язковою частиною документа?
Ні не є. Існує і інша форма укладення договорів, де передмову відсутня: «Ми, що нижче підписалися, уклали договір про …»

Зрозуміло, цю фразу теж можна вважати невеликий преамбулою. Практика показує, що договір, який містить преамбулу, більш зручний для розуміння і для подальшої роботи: з першого погляду на титульний лист кожному зрозуміло, які люди або організації його уклали і в чому полягає його суть.

Грамотно складена преамбула значно полегшує подальшу роботу з документами і вимагає чималого досвіду від юриста, підприємця або діловода, якому доручено оформлення ділового документа.

Посилання на основну публікацію