Що таке ООН? Коли і для чого була створена ООН?

Організація Об’єднаних націй (ООН) – це міжнародна організація, найважливіша мета якої – забезпечення миру і спокою на всій планеті.
Що таке ООН?
Цілі ООН сформульовані наступним чином:

– Підтримання миру між країнами і народами, попередження можливих конфліктів, придушення агресії, залагодження суперечок дипломатичними засобами;

– Розвиток дружніх зв’язків між націями і державами;

– Заохочення співробітництва в сфері економіки, політики, культури.

Найважливіший принцип, який сповідує ООН – це рівноправність всіх націй і їх право на самовизначення, а також рівні права для всіх людей, незалежно від їх раси, статі, мовної та релігійної приналежності.

ООН – це велика наднаціональна організація, що має свої органи управління, штат співробітників, регламент. Вищий орган управління ООН – Генеральна асамблея, що складається з представників усіх 193 держав-членів. ГА ООН збирається на сесії, в рамках яких приймаються найважливіші рішення.

Рада безпеки ООН – постійно діючий орган, який відповідає за практичну реалізацію рішень. Саме СБ несе відповідальність за підтримання міжнародної безпеки та вживає конкретних заходів (аж до направлення миротворчих сил ООН в зони конфліктів).

У структуру ООН входять комітети, які відповідають за конкретні напрями діяльності, а також робочі групи.

Коли і для чого була створена ця організація?
Ідея об’єднати зусилля різних держав для збереження миру виникла ще в 19-му столітті. У 1919 році була заснована Ліга Націй – організація, яка повинна була боротися з ростом озброєнь, запобігати конфліктам, сприяти дипломатичному врегулюванню розбіжностей між країнами. Але, як показала подальша історія, Ліга Націй не впоралася зі своїми завданнями, і в 1946 році, після закінчення Другої Світової війни, була розпущена.

Ще в ході війни представники держав-учасниць антигітлерівської коаліції почали обговорювати плани створення нової спільноти. Остаточно контури майбутнього проекту були оформлені на знаменитій Ялтинській конференції, яка відбулася взимку 1945 року. Сталін, Черчілль і Рузвельт домовилися про створення міжнародної організації з підтримання миру і безпеки у всьому світі.

Нарешті, 25 квітня 1945 делегати від п’ятдесяти країн зустрілися в Сан-Франциско і почали роботу над Статутом ООН. Установча конференція працювала два місяці, і в червні 1945 року Статут був прийнятий, однак ратифікація його всіма учасниками відбулася пізніше – 24 жовтня. Саме ця дата відзначається як День ООН.

Історики стверджують, що створення ООН – це найбільше досягнення людства. Вперше країни (багато з яких мали економічні і політичні протиріччя, були противниками) об’єдналися, щоб не допустити нової глобальної війни.

Для вирішення поставлених завдань ООН працює за кількома напрямками:

Підтримання миру. З цією метою ООН організує миротворчі місії в райони конфліктів. У «гарячих точках» представники організації проводять переговори між протиборчими сторонами, контролюють дотримання домовленостей, припиняють можливі провокації, організують доставку і розподіл гуманітарної допомоги, спостерігають за ситуацією в цілому.

Дотримання прав людини. ООН проголосила Загальну декларацію прав людини і вживає всіх заходів до популяризації, поширенню і дотримання цього документа.

Гуманітарна допомога надається людям, які опинилися в зонах катастроф (стихійних лих, військових конфліктів, техногенних потрясінь). ООН не тільки забезпечує населення продуктами, медикаментами, предметами першої необхідності, але надає допомогу в ліквідації наслідків воєн, відновленні господарства, фінансового сектора, освіти і охорони здоров’я.

Удосконалення міжнародного права. ООН виробляє проекти документів, що регламентують відносини між країнами. Ведеться робота по систематизації існуючих і вироблення нових норм міжнародного законодавства.

Крім названих напрямів, Організація Об’єднаних Націй веде роботу в області екології, соціально-економічного розвитку, освіти і т.д.

Посилання на основну публікацію